مطالب توسط احمد اعتمادفر

اخبار فاميلي

اولين گردهمائي فاميلي در سال ١٣٩٦ در روز جمعه ١٨ فروردين با استقبال بسيار خوب فاميل محترم با حضور بيش از ٢٠٠ نفر از نوادگان حاج محمد علي، حاج محمد كاظم، حاجيه خاور سلطان، حاجيه مريم سلطان، حاجيه عاليه، حاجيه عذرا و حاج عليرضا در تالار هتل بلوط ولنجك از ساعت ١٢ تا ٤ عصر برگزار […]