باقر مجيدي

پسر حاجيه ربابه قندي
نوه حاج محمد كاظم قندي

دیدگاهتان را بنویسید