پس از استقبال از گردهمائي فروردين ٩٥ و پيرو حضور تعداد بيشتري از نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني در گروه تلگرامي؛ تصميم گرفته شد كه دومين گردهمائي اعضاي گروه با دعوت جدِ اعليِ خاندان (مرحوم حاج محمد موسي تاجر طهراني) و در منزل حاج محمد كاظم قندي (كه اكنون در اختيار شخص ديگري است ولي تغييرات مهمي در آن صورت نپذيرفته است) برگزار گردد.

اين گردهمائي با حضور گسترده نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني (حدود ٢٢٠ نفر) در آن منزل برگزار گرديد.

گزارش كامل رويداد مهم و بياد ماندني نهم مهر ٩٥ را در بخش گزارش اين گردهمائي ملاحظه بفرمائيد