هفتمين گردهمائي فاميلي؛ اين بار در تالار وليعصر (عج) واقع در ميدان ندا با حضور ١٥٠ تن از نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني برگزار و طي آن نوادگان به ديدار نوروزي و گفتگو با يكديگر پرداختند.

تالار وليعصر (عج) ١٣٩٨/١/١٦

همچنين، در گوشه اي از سالن كارهاي هنري و دست ساز تعدادي از نوادگان به نمايش در آمده بود.