پس از برگزاري دو گردهمائي در فروردين ماه و مهر ماه سال ١٣٩٥؛ گردهمائي فاميلي بعدي؛ در روز جمعه ١٨ فروردين ١٣٩٦ با استقبال بسيار خوب فاميل محترم و با حضور بيش از ٢٢٠ نفر از نوادگانِ تعدادِ بيشتري از فرزندانِ حاج محمد موسي تاجر طهراني برگزار گرديد.

در آن ديدار؛ نوادگان حاج محمد علي، حاج محمد كاظم، حاجيه خاور سلطان، حاجيه مريم سلطان، حاجيه عاليه خانم، حاجيه عذرا خانم و حاج عليرضا در ٢ سالن از تالار هتل بلوط ولنجك حضور داشتند.

آن ديدار از ساعت ١٢ تا ساعت ١٦ بطول انجاميد و اقوام بديدار و گفتگو با يكديگر پرداختند. در آن ديدار آقاي احمد اعتمادفر با توجه به شماءِ زير كه براي آن گردهمائي آماده نموده بودند (و سركار خانم منصوره مرادي آن را بزرگ نموده و بين دو سالن محل استقرار اقوام محترم نصب كرده بودند)؛ شمه اي از تاريخچه خاندان حاج محمد موسي را بازگو و يازده فرزند ايشان را با شرح مختصري از زندگي هر كدام، يك به يك معرفي نمودند.

شجره حاج محمد موسي تاجر طهراني
عكس يادگاري پايان مراسم ١٣٩٦/١/١٨