ديدار پائيزي سال ١٣٩٨ با تغييراتي همراه بود كه برگزاري آن كمي هم به تاخير افتاد و بجاي اوائل مهر ماه در اواخر آذر ماه و بجاي عصر جمعه در ظهر جمعه و بصرف نهار برگزار گرديد.

اين گردهمائي با استقبال گسترده فاميل روبرو شد و با حضور ٣٢٠ نفر از اقوام محترم در تاريخ ٢٩ آذرماه ١٣٩٨ در سالن سلف سرويس اساتيد دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار گرديد. از آنجاكه آن روز نزديك به شب يلدا بود بخشي از سالن با تم شب يلدا با كرسي و ساير تزئينات يلدائي آراسته شد.

تزئينات يلدائي گردهمائي ٢٩ آذر ١٣٩٨

بخشي ديگر از سالن نيز به تعدادي از اقوام محترم اختصاص داده شد تا با ارائه نمونه هاي كار خود به معرفي كالاها و خدمات حرفه خويش بپردازند.غرفه هاي گردهمائي ٢٩ آذر ١٣٩٨

ابتدا هر گروه از اقوام محترم در بدو ورود در چيدمان يلدائي قرار گرفتند و عكس يادگاري از ايشان گرفته شد. سپس با گردش در سالن با ديگر اقوام ديدار و گفتگو نمودند. سپس با حضور بر سر ميزهاي ارائه دهندگان كالا و خدمات با فعاليتهاي ايشان آشنا شده و بعضا خريد هم نمودند.

پس از صرف نهارو پس از اهداء سلام و در خواست آمرزش براي در گذشتگانِ از فاميل محترم در يكسال اخير؛ در اين گردهمائي نيز از تعداد ديگري از بزرگان فاميل تجليل بعمل آمد.

گوشه هائي از گردهمائي را ميتوانيد در كليپ زير مشاهده بفرمائيد: