مرحوم مير زا حاجاقا حاج موسي (يخچالي)

مرحوم ميرزا حاج آقا حاجي موسی  (در سن ٢٧ سالگي)

مرحوم “میرزا حاج آقا حاجي موسی” معروف به میز حاج آقا یخچالی فرزند آخر مرحوم حاج محمد علی طهراني و مرحومه حاجيه بلقيس خانم اُلنگ طهراني بوده اند.

تولد:

ایشان در روز عید قربان  سال ١٢٧٦ خورشيدي متولد شده اند و بهمين علت نامشان را “حاج آقا” گذاشتند. تولد ايشان مقارن با سال اول سلطنت مظفرالدين شاه قاجار بود.

شرح زندگي:

حيات كوتاه ايشان، از آغاز سه دهه پاياني سلسله قاجار شروع و تا چند سال پس از آغاز سلطنت پهلوي دوم ادامه داشته است. . ایشان در ابتدا به شغل خاندان پدری در بازار مشغول بوده اند. (در عكس فوق، ايشان در مراسم عروسي حاج محمد تقي قندي – در سال ١٣٠٣ خورشيدي ديده ميشوند). لباس ايشان در عكس فوق، لباس متداول تجار بازار تهران در آن زمان است. دستاري كه تجار بازار در آنزمان، بر سر داشتند، كوچكتر از عمامه علما و به رنگ شكري با گلهاي ريز طلايي بوده كه به “عمامه شير شكري” معروف بوده است. تجار بازار، بعداز خواندن كتاب المکاسب شيخ مرتضي انصاري نزد علما اجازه بر تن کردن اين نوع لباس را پيدا ميكردند.

اما وي در حدود چهل سالگی، به شغل خاندان مادری (اُلنگ طهراني) که از یخچال داران بزرگ تهران بودند روی آوردند. ایشان در شغل یخچال داری بسیار موفق می شوند. بدین جهت به “میز حاج آقا یخچالی” معروف می شوند. یخچال داران به منظور تنظیم قیمت یخ در طول فصل گرما بصورت مرحله ای و گردشی از یخچال های مختلف یخ عرضه می کردند همین امر باعث ازدحام خریداران مقابل یخچال ها می شد و به همین منظور اکیپی که یخ را عرضه می کردند افرادی ثابت و بسیار با تجربه بودند و میز حاج آقا علاوه بر مالکیت و شراکت در یخچال ها مسئول ثابت عرضه در کلیه یخچال ها نيز بوده است.
مرحوم میرزا حاج آقا به سبب مشغله ی زیاد، دیر ازدواج می کنند. وي در سن سي و شش سالگي خود، در تاريخ اول آذر ماه سال ١٣١٢ خورشيدي با خانمی از بستگان دور مادریشان به نام خانم فاطمه اُلنگ ازدواج می نمايد.

image

مرحومه حاجيه فاطمه خانم اُلنگ همسر ميرزا حاجاقا حاجي موسي

ثمره ازدواج ميرزا حاجاقا حاجي موسي و حاجيه فاطمه اُلنگ پنج فرزند بوده است.
اولين فرزندشان در مهر ماه سال ١٣١٣ خورشيدي (در سن سي و هفت سالگي وي)، بدنيا ميايد. ايشان در وصيتنامه خويش كه در موقع تنظيم آن كودكان شان همه صغير بوده اند، مرحوم حاج عبدالله قندی (پسر عمويشان) را به عنوان قیم فرزندانشان و مرحوم حاج محمد حسن ابوالحسني (پسر خاله پدرشان و داماد عمه شان) را به عنوان ناظر قرار داده بودند.

همسر بزرگوار ایشان؛ مرحومه حاجيه فاطمه خانم اُلنگ (با توجه به عمر کوتاه زندگی مشترکشان با میز حاج آقا)؛ نقش بسزایی در تربیت فرزندان شان داشته اند.
ميرزا حاج آقا و فاطمه خانم  زندگی مشترکشان را در خانه پدری میز حاج آقا واقع در کوچه نمازی منشعب از بازارچه نایب السطنه شروع می کنند.
در همین خانه ، بیشتر فرزندان میز حاج آقا به دنیا می آیند .آن منزل بعدها در زمان احداث خیابان بوذرجمهری نو ( پانزده خرداد شرقي)  در وسط طرح قرار گرفت و خراب شد.
پس از آن، میز حاج آقا به منزلی در جنب مسجد ملاجعفر چاله میدانی (مسجد آيت الله مجتهدی فعلی) نقل مكان ميكند.  این منزل هم اکنون با همان شالوده در اختیار فرزندان ایشان می باشد.

منزل مسكوني حاج ميرزا حاجاقا

موقعيت فعلي منزل مسكوني حاج ميرزا حاجاقا

وفات:

میرزا حاج اقا حاجي موسي در سن ٥١ سالگی و در سال ١٣٢٧ خورشيدي فوت کردند . به هنگام فوتشان، آقا كريم فرزند بزرگشان ١٤ سال سن بیشتر نداشتند.

محل دفن وی در شهر قم آرامستان “قبرستان نو” نزدیک برادر بزرگترشان ” حاج احمد علی ” قرار دارد. عنوان سنگ نوشته مزارشان “میز حاج آقا یخچالی فرزند حاج محمد علی” می باشد.

فرزندان و نوادگان حاج ميرزا حاجاقا حاجي موسي:

حاصل ازدواج مرحوم حاج ميرزا حاجاقا حاجي موسي و مرحومه حاجيه فاطمه اُلنگ پنج فرزند بشرح زير است:

 

١- مرحوم حاج کریم حاجي موسی

مرحوم حاج كريم حاجي موسي

مرحوم كريم حاجي موسي فرزند ارشد ميز حاج اقا وحاجيه خانم فاطمه اُلنگ متولد سال ١٣١٣بودند. وي پس از اخذ مدرك ديپلم؛ شغل معلمي را انتخاب كرد و سرانجام در سال ١٣٦٨ خورشيدي از آموزش و پرورش بازنشسته شد.
حاج كريم حاجي موسي در سال ١٣٤١ خورشيدي با خانم زهرا ژيكفرد ازدواج نموده ونتيجه اين وصلت ٥ فرزند مي باشد:

الف: آقاي محمد علي حاجي موسي

ايشان باخانم فرزانه شميراني ازدواج نموده و داراي دو فرزند ميباشند:

 • آقاي محسن حاجي موسي
 • آقاي علي حاجي موسي
ب: خانم ليلي حاجي موسي

ايشان با آقاي سيد محمد قدسي پور ازدواج كرده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

 • آقاي سيد حسين قدسي پور
 • خانم فاطمه سادات قدسي پور
 • آقاي سيد علي قدسي پور
ج: آقاي محمد سعيد حاجي موسي

ايشان با خانم زينب كاظمي نشاط ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 • آقاي حسن حاجي موسي
 • آقاي محمد هادي حاجي موسي
د: آقاي امير علي حاجي موسي
ه: خانم هانيه حاجي موسي

ايشان با آقاي حسام محرر ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 • آقاي امير حسين محرر

حاج كريم حاجي موسي در تاریخ پانزدهم ارديبهشت ماه سال ١٣٨٥ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در رديف ٢٥ از قطعه ٧٦  آرامستان “بهشت زهرا”  تهران ميباشد.

 

٢- مرحوم حاج آقا رضا حاجي موسی

حاجاقا رضا حاجي موسي

مرحوم حاج آقا رضا حاجی موسی فرزند دوم ميز حاج آقا و خانم فاطمه اُلنگ  و متولد سال ١٣١٧ خورشيدي بودند.
ايشان نیز مانند برادرشان شغل مقدس معلمی را انتخاب کردند و سالیان طولانی به فرزندان این سرزمين خدمت های فراوان کردند.

تا فبل ترك دار فاني در روز ٢٥ ارديبهشت ماه سال ١٤٠١ چند سالي توليت موقوفه حاج محمد موسي تاجر طهراني با ايشان بود.
حاج آقا رضا حاجي موسي در سال ١٣٤٤ خورشيدي با خانم شمسی طاهری که ایشان نیز فرهنگی بودند ازدواج نمودند که حاصل ازدواجشان سه فرزند می باشد:

الف: خانم فاطمه ( شیوا ) حاجی موسی

ايشان با آقای سید جواد آل داوود ازدواج کرده اند و حاصل اين پيوند، دو فرزند بشرح زير است:

١- آقاي سید مهدي یار آل داوود

٢- خانم ملیکا سادات آل داوود

ب:  آقاي امیر عباس حاجی موسی

ايشان باخانم نیلوفر زندی ازدواج کرده اند.

ج:  خانم شید رخ حاجی موسی

ايشان با آقای محمد آقاجانی ازدواج کرده اند که حاصل ازدواج آنها يك فرزند است:

١- آقاي علی رضا آقاجاني

 

مزار مرحوم حاج رضا حاجي موسي در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٧٢، رديف ٢٠٠، شماره ٢٢ قرار دارد.

٣- حاجیه خانم بلقیس(مهری) حاجي موسی

حاجيه خانم بلقيس حاجی موسی فرزند سوم میز حاج آقا و خانم فاطمه اُلنگ می باشند . ایشان متولد ١٣١٩ خورشيدي ميباشند.
ايشان  در سال ١٣٣٦ با مرحوم سيد محسن بني هاشمي ازدواج نموده بودند که حاصل ازدواج اين دو؛ چهار فرزند بشرح زير می باشد:

الف: آقاي  سيد محمد بني هاشمي

ايشان با خانم مريم ثقفي ازدواج کرده اند و حاصل ازدواجشان  سه فرزند است:

 • خانم فاطمه سادات بني هاشمي
 • خانم عطيه سادات بني هاشمي
 • خانم زينب سادات بني هاشمي
ب: خانم نفيسه سادات بني هاشمي

ايشان با آقاي جواد جواهري ازدواج كرده اند و حاصل ازدواج آنها دو فرزند بشرح زير است:

 • خانم نرگس جواهري
 • آقاي محمد علي جواهري
ج: آقاي سيد محمد علي بني هاشمي

ايشان با خانم فرنوش اكبرنيا ازدواج کرده اند و حاصل ازدواج آنها دو فرزند بشرح زير است:

 • خانم ريحانه سادات بني هاشمي
 • آقاي محمد حسين بني هاشمي
د: خانم مريم سادات بني هاشمي

ايشان با آقاي محمد  ابراهيمي ازدواج كرده اند و حاصل ازدواج ايشان دو فرزند بشرح زير است:

 •  آقاي ميثم  ابراهيمي
 • خانم زهرا ابراهيمي

مرحوم حاج سيد محسن بني هاشمي در تاريخ ١٥ دي ماه سال ١٤٠٠ (مصادف با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا س) دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در شهر قم و در آرامستان “..” قرار دارد.

 

٤- محمد علی حاجي موسي

وي در كودكي فوت شد.

 

٥- حاجیه خانم زهرا حاجي موسی

حاجيه خانم زهرا حاجی موسی فرزند آخر میز حاج آقا و خانم فاطمه اُلنگ می باشند . ایشان متولد ١٣٢٦ خورشيدي ميباشند.
بانو زهرا حاجي موسي كه فارغ التحصيل از دانشسراي تربيت معلم ميباشند در سال ١٣٤٩ با آقاي رضا خلجي ازدواج نموده اند که حاصل ازدواجشان چهار فرزند بشرح زير می باشد:

الف: خانم شادنوش خلجي

ايشان داراي يك فرزند حاصل از ازدواج با آقاي حسيني نصر ميباشند:

 • آقاي سيد اميرحسين حسيني نصر
ب: آقاي عليرضا خلجي

ايشان با خانم زهرا شاهرخ ازدواج كرده اند و حاصل ازدواج آنها يك فرزند است:

 • خانم نيكو خلجي
ج: آقاي مهدي خلجي

ايشان با خانم زهرا عطاردي ازدواج کرده اند و حاصل ازدواج آنها دو فرزند بشرح زير است:

 • آقاي محمد طه خلجي
 • خانم هدي خلجي
د: آقاي محمد خلجي

اسناد قديمي:

سند ازدواج ميرزا حاجاقا حاجي موسي با خانم فاطمه اُلنگ (بتاريخ ١٣١٢/٩/١ خورشيدي)

imageimage

براي مطالعه خاطرات اقوام محترم درباره ايشان و فرزندانشان، به بخش “خاطرات” همين سايت مراجعه فرمائيد