مرحومه موچول خانم قندي پنجمين فرزند مرحوم حاج عليرضا قندي بودند.

تولد:

ايشان متولد سال …. خورشيدي ميباشند.

شرح زندگي:

وي با پسرعمه خود – حاج ميرزا عباسعلی قندي – فرزند حاجيه شهربانو (ششمين دختر حاج محمد موسي تاجر طهراني) ازدواج كردند.

 

حاج ميرزا عباسعلي قندي

همسر موچول خانم قندي

 

وفات:

موچول خانم قندي در تاريخ اول فروردين ١٣٦٧ فوت نمودند و مزار ايشان در وادي السلام قم و در مقبره حاج محمد تقي قندي ميباشد.

همسر ايشان، حاج عباسعلي قندي بيست سال قبل از وي، در سال ١٣٤٧ خورشيدي فوت نموده بود. مزار وي در “امامزاده عبدالله” شهر ري است.

فرزندان و نوادگان مرحومه حاجيه موچول قندي:

موچول خانم قندي و مرحوم حاج عباسعلی قندي كه هر دو نوه هاي حاج محمد موسي بودند، صاحب سه فرزند شدند. فرزندان موچول خانم قندي، هم از طرف مادر و هم از طرف پدر نتيجه هاي حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند.

دو پسر ايشان ازدواج نموده اند ولي دخترشان (خانم زهرا قندي) به نقل از برادر بزرگتر؛ در غياب پدر به مراقبت و پرستاري از مادر پرداخت و ازدواج ننموده است.


١ – آقاي علی قندي

ايشان با خانم محبوبه حسيني گرامي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

  •  خانم مريم قندي
  • آقاي امير حسين قندي
 
٢ – خانم زهرا قندي
 
٣  – آقاي عبدالمجید قندي

ايشان با خانم فاطمه اسحاق نوري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ميباشند:

  •  آقاي اميد قندي
  • خانم شادي قندي

عكس هاي قديمي:

مرحوم مغفور حاج ميرزا عباسعلي قندي