مرحومه مغفوره محترم قندي

مرحومه مغفوره خانم محترم قندي

 

ولادت
مرحومه مغفوره محترم خانم قندي متولد سال ١٣٠٥ خورشيدي، سيزدهمين و آخرين فرزند حاج محمد كاظم قندي ميباشند.
زمان تولد ايشان حدود نود سال قبل و در زمان سلطنت رضا شاه بوده است.

زندگينامه
ايشان، حدودا يك ساله بود كه پدر خود را از دست داد. او بقيه الماضين و تنها يادگار گذشتگان خاندان بود.
البته نام و تاریخ ولادت سجلی ایشان “ماه سلطان متولد ۱۳۰۰ شمسی” است که خود ایشان به نقل از عزیز جان مادرشان و خواهرهای بزرگترشان، شناسنامه مذکور را متعلق به خواهری بزرگتر که در نوزادی فوت شده میدانستند که به دلیل کم اهمیت بودن شناسنامه در آن دوران، شناسنامه فوق را برای نوزاد جدید قرار داده و از گرفتن شناسنامه جدید خودداری کرده بودند .
ایشان تنها دختر حاج محمد کاظم قندی بودند که با وجود محدودیتهای مذهبی خانواده و اوضاع اجتماعی دوران رضاخان و اعمال قانون کشف حجاب و نظام پیشاهنگی توانسته بودند تحصیلات دوران ضرورت را در مدارس رسمی تهران با نمرات عالی طی کنند .
از جمله معلمین ایشان در مدرسه رودابه تهران می توان به خانم شهربانو مقیمی (شری خانم) دختر خاله شان اشاره کرد . ایشان حتی دوره ای در همان مدارس به تدریس مشغول بودند ، که ایضا به دلیل مشکلات فرهنگی زمان و قانون کشف حجاب هم از ادامه تحصیل باز ماندند هم از تدریس .
ایشان در سال ۱۳۳۵ با مرحوم آقای حاج محمد محمد علی بیک ازدواج نمودند که حاصل آن یک فرزند دختر به نام خانم ملیحه محمد علي بيك است.

مرحوم محمد علي علي بيك

مرحوم محمد علي بيك

 

وفات
همسر مكرم محترم خانم قندي، آقای حاج محمد محمد علی بیک در سال ۱۳۶۵ از دنيا رفتند و مرحومه محترم خانم قندي نيز در تاريخ بيست و چهارم ديماه سال ١٣٩٣ خورشيدي در ٨٨ سالگي فوت نمودند و در قطعه ٨٢ ” بهشت زهرا” تهران مدفونند.

فرزند و نواده مرحومه محترم خانم قندي
خانم مليحه محمد علي بيك

image
تنها فرزند مرحومه مغفوره محترم خانم قندي، خانم ملیحه محمد علی بیک در سال ۱۳۵۹ با آقای حسن کرمی ازدواج کردند که حاصل اين پيوند چهار فرزند است:
١- آقاي احسان كرمي كه با خانم زهرا نيلچي ازدواج نموده اند.
٢- آقاي ايمان كرمي كه با خانم فاطمه نصيري ازدواج نموده اند
٣- آقاي محمد امين كرمي
٤- خانم زهرا كرمي كه با آقاي محمد حسين شريعتمداري ازدواج نموده اند