مرحومه مغفوره رقيه بدرگ

مرحومه مغفوره حاجيه رقيه

مرحومه “رقيه” خانم معروف به “خانم باجي” دختر ارشد مرحومه خاور سلطان خانم  و مرحوم حاج محمد حسين قزويني “مشهور به بزرگ”، اولين نوه دختري حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند.

تولد:

ايشان به تخمين در سال ١٢٦٠ خورشيدي متولد شده اند.

شرح زندگي:

مرحومه رقيه خانم در سن یازده سالگی با حاج احمد قزوینی از تجاربازار تهران که در سرای قزوینی ها حجره داشت وصلت نموده بود. حاصل سیزده سال زندگی مشترک با همسرشان؛ چهار فرزند پسر و یک فرزند دختر بود. ايشان در سن بیست و چهار سالگی و در حالی که تازه به عنفوان جوانی رسیده بودند همسرشان را از دست داده و بیوه شدند. پسر بزرگشان (محمد) در سن ١٢ سالگي، سرپرستی خواهر و برادران را بعهده می گیرد و در همان سراي قزويني ها راه پدر را ادامه ميدهد.

موقعيت سراي قزويني ها در بازار تهران

موقعيت سراي قزويني ها در بازار تهران

وفات:

ايشان به تخمين، در سن ٧٦ سالگي و بر اساس سنگ نوشته مزارشان؛ در سال ١٣٣٦ خورشيدي فوت نموده اند. مزارشان در آرامستان امامزاده عبدالله تهران قرار دارد.

فرزندان و نوادگان مرحومه حاجيه رقيه:

مرحومه حاجيه رقيه و مرحوم حاج احمد قزويني پنج فرزند (چهار پسر و يك دختر) داشتند. فرزندان حاجيه رقيه خانم،  در موقع گرفتن شناسنامه، نام فاميل “احمديان طهراني” را بر ميگزينند.

الف: مرحوم حاج محمد احمديان طهراني

    

مرحوم حاج محمد احمديان طهراني كه بر اساس شناسنامه متولد ١٢٧٢/٢/٤ خورشيدي بودند،  تا اواخر دهه ١٣٢٠ خورشيدي در سراي قزويني ها فعاليت  اقتصادي داشتند، ايشان در سال ١٣٠٩ خورشيدي با مرحومه ملكتاج زند وكيلي (متولد اول فروردين سال ١٢٩٥ خورشيدي) ازدواج نموده بودند. حاصل اين پيوند هفت فرزند ميباشد:

١- مرحوم احمد احمديان طهراني 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 3905E367-1A23-4D39-9071-1ECAC76E44B5-e1596354280735.jpeg می‌باشد

مرحوم احمد احمديان طهراني كه متولد پنجم ارديبهشت سال ١٣١٠ خورشيدي بودند؛ در تاريخ  دوازدهم دي ماه سال ١٣٣٨ خورشيدي با خانم ليدا (ستاره) يكاني متولد ١٣١٢/٦/٧ خورشيدي (دختر مرحوم اسماعيل يكاني از مبارزين مشروطه خواه) ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند ميباشند:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن E273D87F-6942-4C07-BFCB-6B0FFB32103C-e1596354348634.jpeg می‌باشد

 آقاي اميد احمديان طهراني كه متولد ١٣٤١/١/٤ هستند با خانم كارِن باوِر (Karen Bower متولد ١٣٤٠/٩/١) ازدواج نموده اند.

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 60E72008-0B0D-4388-AE02-6D62B2B5F606-e1596354410816.jpeg می‌باشد

آقاي نويد احمديان طهراني متولد ١٣٤٤/٢/٢٧

مرحوم احمد احمديان طهراني در تاريخ ١٣ خرداد ماه سال ١٣٨٨ در آمريكا دار فاني را ترك نمودند.

٢ – مرحوم حميد احمديان طهراني

مرحوم حميد احمديان طهراني كه متولد سال ١٣١٢ خورشيدي بودند در نوجواني و در سال ١٣٢٤ خورشيدي فوت نمودند. مزار وي در امامزاده عبدالله تهران است.

٣ – خانم پريچهره احمديان طهراني

     

خانم دکتر پریچهرہ احمدیان طهرانی از اولین دختران ورودی به دانشکدہ کشاورزی دانشگاہ تهران بودند (که بهمين مناسبت عکسشان را در روزنامه هاي وقت منتشر کردند). وي پس از فراغت از تحصيل براي ادامه و تکمیل تحصیلات خود به فرانسه عزيمت نمودند. پس از مراجعت؛ تا چند سال پیش که بازنشسته شدند در دانشکدہ کشاورزی مشغول تدریس بودند. ايشان كه متولد ١٣١٤/٦/١ خورشيدي ميباشند؛ در تاريخ ١٣٤١/١٢/٩ با مرحوم محمد جواد مراد اسحاقي (متولد ١٣١٥/٢/١٨) ازدواج نموده بودند. ايندو داراي دو فرزند ميباشند:

  

– آقاي دكتر پرهام مراد اسحاقي كه متولد دهم آبان ماه سال ١٣٤٣ و پزشگ متخصص جراحي و مقيم آمريكا هستند. ايشان در تاريخ ٢٠ مهر سال ١٣٨٢ با خانم شري ويد (Sherry Wade متولد ١١ آبان سال ١٣٥٣) ازدواج نموده اند. پس از ازدواج در جهت ايجاد سهولت در تلفظ نام فاميل شان؛ آن را به “مورا Mora” تغيير دادند. اين زوج (Parham Mora & Sherry Wade Mora) داراي سه فرزند ميباشند:

    

خانم كريستين آريانا مورا (Kristin Aryana Mora متولد ٢٥ اسفند سال ١٣٨٤)، آقاي آرمين  وِيد مورا ( Armin Wade Mora متولد ٢٤ دي سال ١٣٨٧) و خانم ميترا اِيوِري مورا (Mitra Avery Mora متولد ٢١ بهمن سال ١٣٩٢) 

– خانم الهام مراد اسحاقي كه متولد ٨ ارديبهشت سال ١٣٥١ خورشيدي ميباشند؛ در ١٨ مرداد سال ١٣٧٤ با آقاي جفري جان پيترز (Jefrry John Peters متولد ٢٩ ارديبهشت سال ١٣٤٩خورشيدي) ازدواج نموده اند. پس از ازدواج نام فاميل ايشان به “پيترز Elham M Peters” تغيير نمود. وي داراي دو فرزند بنامهاي رمينگتن جواد پيترز (Remington Javad Peters متولد ١٩ خرداد سال ١٣٧٩) و كيدِنس جِيد پيترز (Cadence Jade Peters متولد ٢٥ تير سال ١٣٨٣ خورشيدي) ميباشند.

خانم كيدنس جيد پيترز

مرحوم دكتر محمد جواد مراد اسحاقي در تاريخ ششم اسفند ماه سال ١٣٦٥ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در امامزاده عبدالله تهران است.

٤ – مرحوم ناخدا سعيد احمديان طهراني

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 72ED636B-EFB4-478D-A08B-088FACDF5A3A-e1596354469147.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 97440A16-0B6E-4FA7-B51E-C58EE536C775-e1601712267812.jpeg می‌باشد

مرحوم  ناخدا سعيد احمديان طهراني كه متولد ٢٦ فروردين سال ١٣١٨ خورشيدي بودند؛ در تاريخ ٣٠ مهر سال ١٣٤٣ با خانم كاتلين الِين چيزلِت (Kathleen Elaine Cheeslet) متولد ٢٦ شهريور سال ١٣٢١ ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند بنامهاي كاوه و هاله ميباشند:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 959CF6DD-CC05-40ED-83B1-DF7BC0ED41C9-e1596354538533.jpeg می‌باشد

 – آقاي كاوه احمديان طهراني كه متولد ٢٠ مرداد سال ١٣٤٦ خورشيدي هستند؛ با خانم ملاني ميلز ( Melanie Mills) متولد ؟؟ ازدواج نموده اند.

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 01E068F2-1626-4695-9E01-4608080E21A8-e1596354586256.jpeg می‌باشد

اين دو داراي يك فرزند بنام هاروي (Harvey) احمديان طهراني (متولد ١٣ شهريور سال ١٣٨٣) ميباشند

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 637AF452-54C4-4A07-8561-C917B3A62D1F-e1601712353462.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 0802514A-49C2-40C8-9F09-2CC485F6C220-e1601712410474.jpeg می‌باشد

– خانم هاله احمديان طهراني كه متولد ٢٩ خرداد سال ١٣٥٢ خورشيدي ميباشند كه در تاريخ ١٠ ديماه سال ١٣٨٥ با آقاي دلِن توزِر ( Dylen Tozer) متولد سال ١٣٥٥ ازدواج نموده اند.

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن FABE19D5-7029-477B-AB2D-1E0A3B030431-e1601712482930.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن BDF6FBB0-67AB-4AA3-BE5F-026E6F57B729-e1601712534282.jpeg می‌باشد

ايندو داراي دو فرزند بنامهاي جورجينا توزِر (Georgina Tozer متولد ٢١ اسفند سال  ١٣٨٦)  و آيريس توزِر (Iris Tozer متولد ١٩ اسفند سال ١٣٨٩) ميباشند.

٥ – مرحوم مجيد احمديان طهراني

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 47ADD1C5-E0F4-4165-8FA4-F6116E6F948E-e1596354668729.jpeg می‌باشد

مرحوم  مجيد احمديان طهراني مهندس معمار و نقاش هنرمند كه متولد ٢٦ ارديبهشت سال ١٣٢٣ خورشيدي بودند؛ در سال ١٣٥٨ با خانم اكرم (فرزانه) واحدي متولد ١٨ دي ماه سال ١٣٢٧ خورشيدي ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •   آقاي ياشار احمديان طهراني كه متولد ١٣ تير ماه سال ١٣٥٩ ميباشند؛ با خانم سارا (زارا) ؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام شايان خيام احمديان طهراني (متولد ١٩ خرداد ١٣٩٧ خورشيدي) ميباشند.
 •   آقاي سهند احمديان طهراني كه متولد ٢٧ ارديبهشت سال ١٣٦٢ خورشيدي هستند؛ با خانم دنا ؟ ازدواج نموده اند

تصوير يكي از آثار نقاشي ايشان؛ در بخش موزه مجازي اين سايت قرار داده شده است.

٦ – خانم پروانه احمديان طهراني

 .این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن EA0927FD-5FBB-4AE5-8C60-4BC823968527-e1597565874302.jpeg می‌باشد  

ايشان كه متولد اول فروردين ماه سال ١٣٢٧ خورشيدي ميباشند؛ در تاريخ ٦ اسفند ١٣٤٨ با آقاي محمد رضا مجتهد زاده متولد ٢٦ فروردين ماه سال ١٣٢٠ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 0D61235A-5F65-4AAB-9591-F97E17E92EAB-e1597565853535.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 4A7B8793-EE8E-449F-A071-841B2A6F096A-e1597565818392.jpeg می‌باشد  

آقاي دكتر فرامرز مجتهد زاده كه متولد ٩ بهمن سال ١٣٤٩ خورشيدي هستند و دندانپزشگ و متخصص ارتودنسي ميباشند؛ در تاريخ ٣١ مرداد سال ١٣٧٣ با خانم دكتر هاله حشمت (متولد ١ فروردين سال ١٣٤٨) كه ايشان نيز دندانپزشگ و متخصص ترميمي و زيبائي هستند؛ ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام كيانا مجتهد زاده متولد پنجم ديماه سال ١٣٧٧ ميباشند.

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 234A27A5-BDE7-4452-8CFB-21553BD4B75E-e1597565834554.jpeg می‌باشد

٧ – خانم فرزانه احمديان طهراني

خانم فرزانه احمديان طهراني

ايشان متولد ٤ تير ماه سال ١٣٣٠ خورشيدي ميباشند.

 

مرحوم محمد احمديان طهراني در تاريخ ٢٤ اسفند سال ١٣٤٦ فوت نمودند و مزارشان در امامزاده عبدالله و در مقبره خوانوادگي است. مزار مرحوم احمد احمديان طهراني كه در سيزدهم خرداد ماه سال ١٣٨٨ فوت نمودند؛ در كاليفرنياي آمريكا، مزار مرحوم سعيد احمديان طهراني كه در تاريخ ١٠ مهر سال ١٣٨٩ خورشيدي فوت نمودند در پليموت انگلستان است و مزار مرحوم مجيد احمديان طهراني كه در تاريخ ١٤ آذر ماه سال ١٣٨٢ فوت نمودند؛ بهمراه مادرشان (مرحومه ملكتاج زند وكيلي كه در تاريخ دهم ديماه سال ١٣٨٨ فوت نمودند) در قطعه ٢٤٣  آرامستان “بهشت زهرا” تهران است.

 
ب: مرحوم حاج شيخ مهدی احمديان طهراني

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-e1594741671338.jpg می‌باشد    این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 5896208F-7A1B-45D2-AFFD-77818AC0DEB7-e1594741561603.jpeg می‌باشد

اقای حاج شیخ مهدی احمدیان طهرانی فرزند دوم حاجیه رقیه متولد اردیبهشت ۱۲۸۶ در طهران بودند. پدرشان را در کودکی از دست دادند و تحت حمایت برادر بزرگ و مادرشان بودند.
از نوجوانی به امور مذهبی علاقمند ميشوند و در مسجد بازار تردد داشتند و ظاھرا اذان مسجد رو می گفتند.  ايشان تحصیلات حوزوی نداشتند اما به علوم دینی مسلط بودند
بعد ها به گروہ مذهبی اِخوانیان می پیوندد که اعضای آن همه از تجار بازار بودند و اھداف مذهبی داشتند. از اعضای ديگر گروہ پدر  مرحوم دکتر حسن حبیبی، حاج اقا صاحب فصول، حاج اقا وهاب اقایی، حاج اقا رسولی، حاج اقا عمدی و ۰۰۰ بودند. حاج شیخ مهدی در زمان غیبت امام جمعه طهران به درخواست بازاریان؛ نماز مسجد شاہ رو امامت می کردہ است.

ايشان با شراکت دو نفر دیگر از اعضای اِخوان حاج اقای رسولی و حاج اقای عمدی در کار تجارت چای بودن که یکی در شمال مزارع چای را ادارہ می کردہ یکی در مغازہ و حاج شیخ نيز  انبار را ادارہ می کردہ اند. ایشان در ضمن کارشناس وزارت اقتصاد ھم بودند. آن مرحوم در تاريخ  ٩ ارديبهشت سال ١٣٦٢ خورشيدي دار فاني را ترك نمودند.

مرحوم حاج شیخ مهدي احمديان در تاريخ ١١ خرداد ماه سال ١٣١٦ خورشيدي با مرحومه معصومه مروتي (صبيه حاج محمد علي دندانساز) ازدواج نموده بودند. منزل اين زوج در بازارچه نايب السلطنه بود. حاصل اين پيوند شش فرزند بشرح زير ميباشد:

١- آقاي مصطفي احمديان طهراني

  

ايشان با نوه حاج محمد تقي قندي، خانم شكوه السادات توكلي تهران ازدواج نموده اند كه حاصل اين پيوند سه فرزند است. نسب اين فرزندان از دو سو (خاور سلطان و عاليه خانم) به حاج محمد موسي تاجر طهراني ميرسد:

 • خانم شبنم احمديان طهراني

ایشان  با آقاي مسعود منتظري ازدواج نموده بودند. حاصل اين پيوند يك فرزند بنام آقاي علي منتظري ميباشد.

 • خانم شيوا احمديان طهراني

 • آقای امیرمهدي احمديان طهراني

  

كه با خانم عاطفه آصفي ازدواج نموده اند.

٢- خانم طاهره (شمسي) احمديان طهراني

ايشان با مرحوم حسين عابد تهراني ازدواج نموده بودند كه حاصل آن  پيوند شش فرزند بشرح زير است:

 • خانم فاطمه (فهيمه) عابد تهراني كه با أقاي مجتبی ( پیمان) سمواتی ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم فاطمه زهرا ( پرنیان) سمواتي و آقاي محمد ( پویان) سمواتي ميباشند. خانم پرنيان سماواتي با آقاي عليرضا بياورز ازدواج نموده است.
 • خانم زهرا (فروزان) عابد تهراني كه با آقاي مهدی سیروس کبیری ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي آقايان امیررضا و علی سيروس كبيري و خانم سارا سيروس كبيري ميباشند
 • خانم مريم (فرينوش) عابد تهراني كه با آقاي سید سعید مسرور ازدواج كرده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم ها شیرین و عسل مسرور ميباشند
 • آقاي محمد رضا عابد تهراني كه با خانم نرگس روح الهی ازدواج نموده اند
 • آقاي عليرضا عابد تهراني كه با خانم ریحانه سادات قائم مقامی ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم بشرا عابد تهراني ميباشند.
 • خانم نرجس (مهنوش) عابد تهراني كه با آقاي سید علی حسیني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم هدیه زهرا حسيني ميباشند

محل دفن مرحوم حاج حسين عابد تهراني در ” ابن بابويه” است.

٣- مرحومه طوبي (بدري) احمديان طهراني

آن مرحومه با مرحوم سيد علي ابوالسباع ازدواج نموده بودند كه حاصل آن  پيوند چهار فرزند است:

 • آقاي سيد حسن (امير) ابوالسباع
 • آقاي سيد اميد ابوالسباع
 • خانم مريم السادات (دلربا) ابوالسباع
 • آقاي سيد عرفان ابوالسباع

محل دفن مرحومه بدري احمديان و مرحوم سيد علي ابوالسباع (همسرشان) در “بهشت زهرا” تهران ميباشد.

٤- آقاي مرتضي احمديان طهراني

ايشان كه چشم پزشگ هستند؛ با خانم فرانك شبيري فرد ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 • آقاي روزبه احمديان طهراني
 • خانم روشنك احمديان طهراني كه با آقاي جري ؟ ازدواج نموده اند.
٥- آقاي مجتبي احمديان طهراني

ايشان كه مقيم إمريكا هستند؛ با خانم يون كيل كيم ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 • خانم سميه احمديان طهراني كه با آقاي ؟ استانلي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم نينا شيرين استانلي ميباشند.
 • خانم فرشته احمديان طهراني
٦- مرحوم مسعود احمديان طهراني

وي در كودكي فوت نمود.

٧- خانم كبري (مهين) احمديان طهراني

ايشان با پسر عموي خود، آقاي حسين احمديان طهراني ازدواج نموده اند كه حاصل اين پيوند سه فرزند بشرح زير است:

 • آقاي علي احمديان طهراني متولد ١٩٨١/٧/١٣ كه در تاريخ ٢٠١٨/٩/١ با خانم جسيكا دنيس گِري (Jessica Dennis) متولد ١٩٨٤/٨/٢ ازدواج نموده است. ايندو داراي  دو فرزند بنامهاي آيدين  اطلس  (Aydeen)  احمديان طهراني (متولد ٢ نوامبر ٢٠١٩) و خانم آيلا والانتينا (Ayla Valantina) احمديان طهراني متولد اول مهر سال ١٤٠١ ميباشد.
 • آقاي ماني احمديان طهراني متولد ١٣٦٤/٢/٢٨
 • آقاي هاني احمديان طهراني متولد ١٣٧٤/٤/٨ 

ج: مرحوم حاج علی احمديان طهراني

مرحوم علي احمديان طهراني

آن مرحوم كه متولد ١٨ ارديبهشت سال … بودند؛ در سال ١٣٢٧ با خانم گيلان مافي (متولد ١٣٠٦/٦/٤) ازدواج نموده بودند كه حاصل آن پيوند هفت فرزند ميباشد:

١- خانم مينو احمديان طهراني

ايشان كه متولد ١٣٢٨/٩/١ميباشند با آقاي سيد حسين هاشمي شيرازي (متولد ١٣٢٣/٤/٣٠) ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم نيلوفر هاشمي شيرازي متولد ١٣٥٢/٥/١٧ : وي در تاريخ ١٣٨٠/١٠/٦ با آقاي فريد پوستچي شيرازي (متولد ١٣٤٦/٥/٣١) ازدواج نموده است.
 • آقاي سيد محمد امين هاشمي شيرازي متولد ١٣٦١/٨/٨ : وي  در تاريخ ١٣٩٧/٥/٣١ با خانم شراره شكوريان تبريزي (متولد ١٣٦٩/١/٣٠) ازدواج نموده است.
٢- آقاي عباس احمديان طهراني

ايشان كه متولد ٧ مهر ماه سال ١٣٣١ هستند در تاريخ ١٣٥٤/٥/٣١ با خانم فروزان صلواتيان ازدواج نموده اند

٣- آقاي حسين احمديان طهراني

ايشان كه متولد ١/ ١٣٢٩/١١ ميباشند در تاريخ ١٣٥٩/٣/٣٠ با خانم كبري (مهين) احمديان طهراني (متولد ١٣٣٥/٣/٨) ازدواج نموده اند كه شرح فرزندانشان در بالا آمده است.

٤- خانم منصوره احمديان طهراني

ايشان كه متولد ١٩٥٥/١/٢ هستند در تاريخ ١٩٨٠/٢/٢٨ با آقاي جيمز (James) ماتيوز مك گي  (McGee ) متولد ١٩٥٢/٧/٢٤ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي حميد متيوز مك گي (McGee) متولد ١٩٨٢/٨/٥. وي با خانم جيمي مك دانيال (Jamie McDaniel) ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميد.  آن دو داراي دو فرزند بنامهاي ايزابل ميا مك گي (Isabelle Mia McGee متولد ٢٠٠٥/١/٢٧) و نائومي كيت مك گي (Naomi Kate McGee متولد ٢٠٠٩/١٠/٣٠) ميباشند.
 • آقاي نويد جيمز مك گي متولد ١٩٨٥/٩/١٢ وي با خانم سارا مك گي ويكز (Viquez) ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي اِما روت (Emma Ruth) مك گي (متولد ٢٠١٣/٧/١١) و ميلا گيلان (Mila Gilan) مك گي (متولد ٢٠١٨/١١/٢٧) ميباشند.
٥ – خانم مريم احمديان طهراني

ايشان كه متولد ١٣٣٥/١٠/٣ ميباشند در تاريخ ١٣٥٧/١٢/١٩ با آقاي محمد حسين فرسائي علائي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي عليرضا فرسائي علائي. وي در تاريخ ١٣٩٢/٧/٣ با خانم شبنم  شكوريان تبريزي ازدواج نموده است
 • خانم الميرا فرسائي علائي
 • خانم ليلا (طوبي) فرسائي علائي
٦- آقاي رضا احمديان طهراني

ايشان كه متولد ١٩٦٤/٨/١٨ هستند در تاريخ ١٩٨٤/٩/٢٣ با خانم شيدا سلطاني تبريزي (متولد ١٩٦٥/٢/٢٤) ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي امير رضا احمديان طهراني متولد ١٩٨٥/٧/٢٤ : وي با خانم آنابل اليزابت ديويد (متولد ١٩٧٨/١١/١٧) ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنام هاي آقاي ايان (Ian) احمديان طهراني متولد ٢٠٠٧/١/١٥ و خانم نسرين داون احمديان طهراني متولد ١٤٠١/٤/١٠ ميباشند.
 • آقاي اشكان احمديان طهراني متولد ١٩٨٩/١٢/١٦
 • آقاي رايان احمديان طهراني متولد ١٩٩٨/١٠/٣  
٧- آقاي فرهاد ( مسعود) احمديان طهراني

ايشان كه متولد ١٩٦٦/٥/٢٦ هستند در تاريخ ١٩٩٤/١٠/٦ با خانم نوشين سعادت راد  (متولد ١٩٧٠/٨/٢٤) ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم مرجان احمديان طهراني متولد ١٩٩٧/١٢/١٤ميباشند.

 

مرحوم حاج علي احمديان طهراني در تاريخ ١٣٥٩/٧/١٩ با دار فاني وداع نمودند. مزار ايشان در آرامستان “امامزاده عبدالله تهران” است.


د: مرحومه حاجيه بتول احمديان طهراني

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن F89786D9-AB1F-446A-B806-78548C34C5E2-e1597565750364.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 648F733C-1B64-4F67-A14F-D885A47A60F5-e1597565773940.jpeg می‌باشد

آن مرحومه با مرحوم رضا فاضل همداني (متولد سال ١٢٩٢ خورشيدي) ازدواج نموده بودند كه حاصل آن پيوند ده فرزند بشرح زير است:

١- مرحوم همايون فاضل همداني

آن مرحوم كه متولد ١٣٠٨/١/٧ بودند با مرحومه سودابه حرّافي ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي امير حسين فاضل همداني. وي با خانم نازتاب ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام رادمهر فاضل همداني ميباشد.
 • آقاي امير رضا فاضل همداني
٢- مرحوم فريدون فاضل همداني

آن مرحوم كه متولد ١٣٠٩/٤/١٠ بودند؛ با خانم مريم آل آقا ازدواج نموده بودند و داراي سه فرزند ميباشند:

 •  آقاي محمد رضا فاضل همداني. وي با خانم الهه ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام رژين فاضل همداني ميباشد.
 • خانم نرگس فاضل همداني. وي با آقاي حميد ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام پوريا ؟ ميباشد.
 • آقاي كوروش فاضل همداني
٣ – مرحوم پرويز فاضل همداني

وي در كودكي فوت نمود

٤ – خانم پرويندخت فاضل همداني

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 98664AF3-5EEB-478F-B761-5B41C8DC393B-e1597565796360.jpeg می‌باشد 

ايشان كه متولد ١٣١٠/١٠/١٣ هستند با مرحوم محسن اژدري ازدواج نموده بودند و داراي پنج فرزند ميباشند:

– خانم نسرين اژدري. وي با آقاي قاسم فلسفي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بنامهاي عليرضا، نسترن، نرگس ( كه با آقاي بابك حق طلب ازدواج نموده اند) و محمد رضا فلسفي ميباشند.

خانم ناهيد اژدري

آقاي محمد حسين عبد اعتدال

– خانم ناهيد اژدري. وي با آقاي محمد حسين عبد اعتدال ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي خانم مهسا عبد اعتدال (كه با آقاي عليرضا محجوب ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام وندا محجوب متولد سال ١٣٩٣ است) و  آقاي مهيار عبد اعتدال متولد سال ١٣٦٦ ( كه در سال ١٣٩٧ با خانم صهبا ؟ ازدواج نموده است) ميباشد.

خانم مهسا عبد اعتدال

 

 

آقاي عليرضا محجوب

 

خانم وندا محجوب

 

 

آقاي مهيار عبد اعتدال

 

خانم صهبا

– خانم رضوان اژدري. وي با آقاي محمد حسن مساح ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي خانم ريحانه مساح ( كه با آقاي حميد فاطمي ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام كارن فاطمي ميباشد) و آقاي محمد امين مساح ميباشد كه با خانم هانيه ؟ ازدواج نموده است.

– آقاي عبدالرضا اژدري. وي با خانم آذر حاتمي ازدواج نموده است و داراي سه فرزند بنامهاي خانم نگار اژدري (كه با آقاي هادي فكري ازدواج نموده است) ، امير علي و نسيم اژدري ميباشد.

– آقاي امير حسين اژدري. وي با خانم فاطمه حسنلو رضائيه ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي محسن و مريم اژدري ميباشند.

٥ – آقاي پرويز فاضل همداني

ايشان كه متولد ١٣١٨/٣/١٦ هستند و مقيم آمريكا ميباشند با خانم زكيه تحجد ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم ضحي فاضل همداني
 • آقاي وداد فاضل همداني
 • خانم گل صنم فاضل همداني
٦ – آقاي جمشيد فاضل همداني

ايشان كه متولد ١٣٢١/٢/١٢ هستند و ساكن آمريكا هستند با خانم مهين منادي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم مامك فاضل همداني
 • خانم مهرو فاضل همداني
٧ – خانم شهلا دخت فاضل همداني

ايشان با آقاي مهدي منصوري ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 •  آقاي عليرضا منصوري كه با خانم متين ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام مهرسا منصوري ميباشد.
٨ – آقاي ايرج فاضل همداني

ايشان با خانم مهرانگيز يار محمدي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند  ميباشند:

 •  آقاي پيام فاضل همداني. وي با خانم مهرنوش ؟ ازدواج نموده است.
 • آقاي پويا فاضل هنداني
 • آقاي پژمان فاضل همداني
٩ – خانم شهناز دخت (نازي) فاضل همداني

ايشان كه متولد شهريور سال ١٣٣٠ هستند با آقاي خسرو بهرامي گوهر ازدواج نمود كه حاصل آن دو فرزند بشرح زير بود:

 •  آقاي اميد بهرامي گوهر
 • خانم آرزو بهرامي گوهر كه با آقاي علي ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام محمد جواد ؟ ميباشند.

خانم شهناز دخت فاضل همداني سپس با آقاي حسن پرهام ازدواج نموده اند كه حاصل اين وصلت، پنج فرزند ديگر بشرح زير است:

 •  خانم الهام پرهام. وي با آقاي ؟؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام امير عباس ؟ ميباشد.
 • آقاي احد پرهام. وي با خانم سمر ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام امير حسين پرهام ميباشد.
 • آقاي ايمان پرهام. وي با خانم سهيلا ؟ ازدواج نموده است.
 • آقاي امين پرهام
 • خانم آتنا پرهام
١٠- آقاي هوشنگ فاضل همداني

ايشان كه متولد ١٣٣٢/١/٣ هستند با خانم جين ؟ ازدواج نموده اند و مقيم انگلستان هستند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •   آقاي مجيد فاضل همداني. وي با خانم آن ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام آريا فاضل همداني ميباشد.
 • خانم نسيم فاضل همداني

ه: مرحوم عبدالله احمدیان طهرانی

ايشان در جواني فوت نمودند.

محل دفن حاجيه رقيه در امامزاده عبدالله تهران و محل دفن فرزندان ايشان (پسرانشان و مرحومه بتول احمديان طهراني) و همسر خانم پريچهره احمديان طهراني (مرحوم محمد جواد مراد اسحاقي) در مقبره خانوادگي احمديان ها واقع در همان محل،  “امامزاده عبدالله” تهران ميباشد. محل دفن مرحومه معصومه مروتي ( همسر حاج مهدي احمديان طهراني) در صحن حضرت عبدالعظيم ميباشد.

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است. در آن بخش براي هر عكس توضيح بيشتري داده شده است.

 

مرحومه حاجيه رقيه همراه فرزند ارشدشان؛ مرحوم حاج محمد احمديان

 

عكس دسته جمعي در ديدار نوروزي سال ١٣٤١ در منزل حاج شيخ مهدي احمديان طهراني در بازارچه نايب السلطنه

 

اسناد قديمي 

 

عقد نامه حاج شيخ مهدي احمديان طهراني و حاجيه معصومه مروتي مورخ يازدهم خرداد ماه سال ١٣١٦ خورشيدي