برای هویت بخشی به مجموعه خاندان ، نمادهای مختلفی درنظر گرفته شده است. این نمادها شامل سرود، تندیس ، یادگاری های مختلف، شناسنامه خاندانی ، تقدیرنامه و موارد دیگر می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود:

الف – سرودها

1- سرود ملی خاندان

شعر این سرود توسط آقای غلامرضا مقیمی سروده شده و آهنگ و اجرای آن توسط آقای مهرآوران ساخته و تنظیم گردیده است.

سرود خاندان

 

2- سرود حاج موسی
شعر این سرود توسط سرکارخانم فهیمه صالحی سروده شده و متناسب با نوع سروده آهنگ گذاری گردیده است.

 

ب – تندیس

تندیسی  طراحی گردید تا به هر خانواده از اعضای خاندان هدیه گردد. وجود این تندیس در هرخانه ، نشان دهنده عضویت آن خانواده در مجموعه خاندان می باشد.

 

ج- شناسنامه خاندانی

برای آن که هر فرد عضو خاندان، سلسله شجره نامه خود تا جد اعلای خاندان ، مرحوم حاج محمّد موسی تاجر طهرانی رابداند، برای هر فرد از اعضای خاندان شناسنامه خاندانی درنظر گرفته شده است. در این شناسنامه علاوه بر اطلاعات هویتی فرد، شجره نامه فرد و کد خاندانی او نیز ذکر گردیده است.

 

د – تقدیرنامه و لوح یادبود

برای افراد مختلف و به مناسبت های مختلف تقدیرنامه و لوح صادر می شود. بعضی از انواع این لوح ها عبارتند از:

1- لوح تبریک برای مزدوجین خاندان و تبریک به همسر عضو خاندان برای پیوستن به مجموعه خاندان

2- لوح یادبود و عرض تسلیت به خانواده های اعضای درگذشته خاندان

3- لوح تبریک برای قبولی های مقاطع مختلف دانشگاه از اعضای خاندان

4- لوح تقدیر از بزرگان فامیل در گردهمایی ها

 

ه – هدایا