هر يك از مراكز درماني زير توسط يكي از نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني (و يا همسر يكي از ايشان) بنا شده است:

الف: خانه بهداشت بانو صحرا:

مرحومه سيده سارا تهراني

مرحوم دكتر احمد كريمي

 

اين درمانگاه به همت مرحوم دكتر احمد كريمي در زمين اهدائي مادرشان (مرحومه سارا تهراني؛ دختر صاحب سلطان خانم، نوه حاج محمد كاظم قندي و نتيجه حاج محمد موسي تاجر طهراني) در ساوجبلاغ احداث گرديده است.

image

 

ب: درمانگاه مسجد فرشته:

 
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-9-e1592574880935.jpg می‌باشد

حاج كاظم محسني

اين درمانگاه همراه با مسجد فرشته و صندوق قرض الحسنه آن به همت جناب آقاي حاج كاظم محسني (فرزند حاجيه نرگس خاتون ، نوه حاجيه مريم سلطان و نتيجه حاج محمد موسي) در محدوه محموديه واقع در شمال تهران ابتداي خيابان فرشته، احداث گرديده است.

image

حاج كاظم محسني (نفر وسط)، هنگام کلنگ زدن درمانگاه مسجد فرشته، توسط حاج آقا رسولی محلاتی

 

ج: بیمارستان ولی عصر دربلده شهرستان نور:

مرحوم حاج محمد جواد پاكنهاد

بيمارستان وليعصر توسط مرحوم حاج محمدجواد پاکنهاد در بلده شهرستان نور احداث شده است. مرحوم حاج محمد جواد پاكنهاد؛ همسر مرحومه حاجيه صديقه خانم محسني هستند كه آن مرحومه فرزند نرگس خاتون، نوه مريم سلطان و نتيجه حاج محمد موسي ميباشند.