الف: حسينيه:

حاج محمدتقی قندی (قناد) فرزند ارشد حاجيه عاليه خانم  و نوه حاج محمد موسي تاجر طهراني یکی از بانیان تأسیس حسینیه تهرانیها در کربلا بودند.

این حسینیه گویا هنوز بصورت نیمه خرابه در مقابل باب الشهداي حرم مطهر هست. ايشان دهه محرم از تهران مداحانی چون مرشد قاسم و مرشد اسماعیل را به کربلا اعزام میکردند که در این حسینیه مجلس عزاداری را برپا کنند. به گفته بعضی از زائران، هنوز قدیمیهای کربلا این حسینیه و عزاداریهایش را به یاد دارنند.

ب: هيئت مذهبي

١-حاج محمد حسن ابوالحسني همسر حاجيه خانم سعادت (دختر دوم حاجيه مريم سلطان و نوه حاج محمد موسي تاجر طهراني) و حاج محمد تقي قندي (فرزند حاجيه عاليه و نوه حاج محمد موسي)  دو تن از موسسين هیئت زائرين کربلا ميباشند. باني آن هيئت (كه در سال ١٣٥٠ قمري –  ١٣٠٧ خورشيدي تاسيس گرديد) مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف اافجه اي (داماد حاج حبيب الله طهراني؛ باجناق حاج محمد موسي) ميباشند كه در كربلا باتفاق دو نفر فوق الذكر و يازده تن ديگر از همراهان سفر، فكر خود را عملي ميكنند.

داستان تاسيس آن هيئت در آن سال، در زير آمده است.

داستان تاسيس هيئت زائران كربلا

داستان تاسيس هيئت زائران كربلا

آدرس هیئت زائرین کربلا پائین تر از چهار راه سرچشمه، دست راست مقابل قنادی بهار داخل اولین کوچه (سنجري) ميباشد و هنوز بروال قبل، همه ساله مراسم عزاداري در اين هيئت بر گزار ميشود.

image

عكسي از اعضاي هیئت زائرين کربلا در سال ۱۳۶۱ قمری، منزل مرحوم میرزا علی کلاهدوز (با جناق حاج محمد تقی قندی)

مرحوم حاج محمد حسن ابوالحسني
مرحوم حاج محمد تقي قندي
مرحوم سيد ابوالحسن سيف افجه اي

٢-عکسي از هیئت زنجير زنان متوسلين تهران مربوط به مرحوم سيد هاشم سادات شبيري و جمعي از يارانشان. این عکس در سال ۱۳۳۲ شمسی یا ۱۲۷۵ قمری در کربلا گرفته شده است.

مرحوم سيد هاشم سادات شبيري

٣-تعدادي از اقوام در سال ١٣٦٨ هجري قمري (مطابق با ١٣٢٧ خورشيدي) در بين اعضاي هيئت انصارالحسين