مرحوم مغفور حاج محمد موسي برهاني فر

حاج محمد موسي برهاني فر پسر كوچك و آخرين فرزند حاجيه مريم سلطان خانم ميباشند.

تولد:

مرحوم حاج محمد موسي برهاني فر آخرين فرزند حاجيه مريم خانم بنا بر نوشته پدرشان در پشت جلد قران مجيد؛ متولد ٢٤ ذي حجه سال ١٣٢٢ قمري ( دهم اسفند ماه سال ١٢٨٣ خورشيدي) بودند كه مقارن با اواخر سلطنت مظفرالدين شاه قاجار ميباشد. مادرشان نام فرزندشان را به يادگار مرحوم پدرشان “محمد موسي” گذاشتند.

شرح زندگي:

 در پائيز سال ١٣١٧ خورشيدي و در سن ٣٤ سالگي وي با معرفي يك دوست مشترك بين خانواده و خانوادهِ خانم برادرشان (آقاي نثاري)؛ با دختر ١٤ ساله ميرزا عبدالله فخار؛ خانم نصرت الزمان فخار متولد ٨ اسفند ١٣٠٣ و با مهريه پانصد تومان، در محضر آقاي تنكابني (پدر مرحوم فلسفي در كوچه حمام گلشن) ازدواج نمود..

img_2370

مرحومه نصرت الزمان فخار همسر مرحوم حاج محمد موسي برهاني فر

شغل ايشان صادرات كشمش و خشكبار به روسيه تزاري بود و در سراي قزويني ها واقع در انتهاي بازار آهنگران تهران هجره داشتند. ايشان در منزل پدري (واقع در كوچه حمام حاج موسي در بازارچه نايب السلطنه) كه آنرا از وراث خريداري نموده بودند، سكونت داشتند.

موقعيت سراي قزويني ها در بازار تهران

موقعيت سراي قزويني ها در بازار تهران

خصوصيات اخلاقي حاج محمد موسي برهاني فر به نقل از فرزندان و نوادگان ايشان:

“دوران کودکی به ايشان تقریبا سخت گذشته است زيرا كه در۵ سالگی پدرشان را ازدست دادند و تحت تربیت برادربزرگتر (اقای تهرانی راد بودند) که در امور تربيتي سخت گير بودند.  تحصيلات ايشان در مکتب خانه بوده و دست خط خیلی قشنگی داشتند وبه شدت اهل نظم و ترتیب و تميزي بودند. همیشه لباسهايشان سفید و تميز و مرتب بود و سه دکمه ای می پوشیدند. همیشه و باید روی میز و صندلی غذا می خوردند و سر سفره با بچه ها نمی نشستند و ابهت خاصی داشتند و وقتی که غذایشان هم تمام می شد جوری بشقاب رو تمیز می کردند که انگار غذایی خورده نشده بود. اهل شوخی کردن بودند ولی یهو خیلی جذبه می گرفتن وبچه ها ازشون می ترسیدند. روزنامه زیاد می خواندند و شعر زیاد از حفظ داشتند وحافظه خوبی داشتند. همسرشان هم تا کلاس ششم خوانده بودند که بعد از کشف حجاب نمی توانند به مدرسه بروند. بعدا می روند جلسات دروس مذهبي و  قرآن. ولی ايشان هم خیلی اهل مطالعه بودند وهمیشه تعجب می كرديم كه چقدر اسامی داروها را  بخوبی تلفظ می کنند. نظم حاج محمد موسي برهاني فر روی ايشان هم تاثییر گذاشته بود. ايشان زياد اهل مسافرت اصلا نبودند ولی همسرشان با پدرشون خیلی مسافرت می رفتند؛ البته زمانیکه بچه ها ديگر بزرگ شده بودند. درمورد ارتباطات؛ همسرشان بیشتر اجتماعی بودند تا ايشان. اقاجون جایی نمی رفتند دیگران به خانه ايشان می امدند و فاميل خاطرات خیلی خوبی دارند از اینکه منزل اقاجون بهشون خوش می گذشته وچقدر همسرشون دست پختشون خوب بوده و زرنگ و کاری و خوش برخورد بودند. ميگويند اقاجون برای بچه ها تاب درست کرده بودن وچقدر خوش می گذشت بهشون. درمورد مسواک زدن هم اقاجون خیلی مقيد بودند و بچه ها رو مجبور می کردند كه مسواک بزنند. خودشون هم تا وقتی که خمیر دندان و مسواک آمد؛ با سدر و نمک و جوش شيرين و آب گرم و یک چوب مخصوص که ازمکه می آوردند دهان و دندانها شون رو تميز ميكردند و تا اخر عمر دندانها شون سالم بود”.

“ازلحاظ ارتباط با همسایه ها با اقای درخشان، آقاي جعفر زاده، اقای مجتهدی، حاج مقدس و حاج علامه کرباسچیان دوست بودند. با تعداد معدودي از همسايه ها مراوداتي داشتند”

” تاکید داشتند درجوانی به مکه بروند وحداقل سه چهار بار به مکه رفته اند و به خانواده هم توصيه ميكردند كه درجوانی به حج بروند و رفته اند کلا خیلی اهل زیارت بودند و خانواده شون هم به تبع ايشون؛ هستند” 

وفات:

حاج محمد موسي برهاني فر در سيم دي ماه سال ١٣٥٥ خورشيدي و در سن ٧٢ سالگي مرحوم شدند و پيكر پاكشان در آرامستان  “وادي السلام” قم، در مزار شماره ٣٠٥٣٧ دفن گرديد.

خانم نصرت الزمان فخار، همسر ايشان نيز در تاريخ ١٩ مهر ماه سال ١٣٩٤ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در درب شرقي باغ طوطي واقع در شاه عبدالعظيم حسني قرار دارد كه پس از يكسان سازي سطح آن حرم؛ سنگ مزارشان به شكل زير است.

 

فرزندان و نوادگان حاج محمد موسي برهاني فر:

حاصل ازدواج حاج محمد موسي برهاني فر و حاجيه نصرت الزمان فخار هفت فرزند بود:

الف: مرحومه كودك مهر انگیز برهاني فر

متولد سال ١٣٢٠ خورشيدي كه در كودكي فوت نمودند.

 
ب: مرحوم حاج علی برهاني فر

img_2369

آن مرحوم كه متولد ماه رمضان در سال ١٣٢١ خورشيدي و ديپلمه رياضي از مدرسه علوي بودند؛ در تابستان سال ١٣٥٦ با خانم فروغ سادات فرشچي ازدواج نمودند. آندو يك دختر دارند:

خانم  راضيه برهاني فر

خانم راضيه برهاني فر كه متولد ٢٧ آبان سال ١٣٥٧ هستند با آقاي سيد حميد طباطبايي ازدواج نموده اند و داراي يك پسر بنام آقاي سيد محمد مهدي طباطبايي ميباشند.

آقاي حاج علي برهاني فر در تاريخ اول دي ماه سال ١٣٩١ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در آرامستان ” علي ابن جعفر” قم قرار دارد.

 
ج: حاجيه سرور (مریم) برهاني فر

ايشان كه متولد آبان سال ١٣٢٣ هستند و در مدرسه آشيخ زين العابدين تا كلاس ششم تحصيل كرده اند: در ماه مبارك رمضان سال ١٣٤٦ با مرحوم سعيد شريف تبريزي ازدواج نموده بودند. آندو دو فرزند دارند:

١- خانم معصومه (سيمين) شريف تبريزي

ايشان در تاريخ ٧ تير ١٣٧٠ با آقاي سيد جعفر ماجدي ازدواج كرده اند. ايندو داراي چهار فرزند هستند:

 • آقاي سيد حسن ماجدي
 • آقاي سيد حسين ماجدي 
 • آقاي سيد محمد ماجدي
 • آقاي سيد علي ماجدي
٢-آقاي محمد حسين شريف تبريزي

ايشان متولد ٢٢ بهمن ١٣٥٥ هستند و با خانم نصيبه آجرلو ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام خانم ضحي شريف تبريزي هستند.

 

د: حاجيه فاطمه (شکوه) برهاني فر

ايشان متولد ١٥ ارديبهشت سال ١٣٢٥ هستند و در مدرسه آشيخ زين العابدين تا كلاس ششم تحصيل كرده اند و سپس به كلاس خياطي رفته اند و خياط ماهري هستند. ايشان در سال ١٣٥٠ با آقاي قاسم حاج آقايي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند هستند:

١- آقاي امير محمد حاج آقايي

ايشان با خانم طيبه معززي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند هستند:

 • خانم مهديه حاج آقايي: 
 • آقاي عليرضا حاج آقايي:
 • آقاي امير عباس حاج آقائي: متولد ١٣٩٩/٤/١١
٢- آقاي حامد حاج آقايي

ايشان متولد ٦ بهمن ١٣٥٥ هستند و با خانم فاطمه وفايي ازدواج كرده اند.

٣- آقاي مهدي حاج آقايي

ايشان با برادرشان (آقا حامد) دو قلو هستند (متولد ٦ بهمن ١٣٥٥)

٤- خانم ريحانه حاج آقايي

ايشان كه متولد ٣١ تير ١٣٦٣ هستند با آقاي مرتضي مولائي ازدواج نموده اند و داراي دو دختر ميباشند:

 •  خانم مليكا مولائي (متولد ٢٤ مرداد ١٣٩٠)
 • خانم حلما مولائي (متولد ١٤ فروردين ١٣٩٩)

 

ه: حاجيه عصمت (شهین) برهاني فر

ايشان كه متولد سال ١٣٢٦ هستند و در درس خيلي كوشا و رتبه يك بودند از دبيرستان هدف (شبانه) ديپلم رياضي گرفتند و وارد شغل معلمي شدند. ايشان در تاريخ اول آذر ماه سال ١٣٥٣ با آقاي محمد علي جاويديان  ازدواج نموده اند و داراي سه دختر ميباشند:

١- خانم فاطمه جاويديان

ايشان كه متولد ٢٠ مهر ١٣٦٤ هستند با آقاي مهدي اسدي ازدواج نموده است. ايندو داراي دو فرزند ميباشند:

 • آقاي محمد حسن اسدي (متولد ٢ مرداد ١٣٩٠)
 • آقاي علي اسدي (متولد ٣١ تير ١٤٠٠)
٢- خانم مينا جاويديان

وي با آقاي سيد رضا سعادت ازدواج نموده است. ايندو داراي سه فرزند ميباشند:

 • خانم فاطمه حسنا سادات سعادت (متولد ٨ مهر ١٣٩١)
 • آقاي سيد حسين سعادت (متولد ٢ آذر ١٣٩٤)
 • خانم زهرا سادات سعادت (متولد 10 فروردین 1402)
٣- خانم پروانه جاويديان

ايشان متولد ٤ شهريور سال …. ميباشند.

 
و:  حاجيه زهرا (ملیحه) برهاني فر

     

ايشان كه متولد ٦ شهريور ١٣٢٨ هستند؛ مثل خواهرشان در درس خيلي كوشا و رتبه يك بودند و از دبيرستان هدف  ديپلم رياضي گرفتند  و كادر رسمي آموزش و پرورش شدند. ايشان در تاريخ  ٢٢ مهر ماه سال ١٣٥٥ با آقاي جلال (سيد عباس) سعيدي متولد ١٧ تير ماه سال ١٣٢٣ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

١- خانم سپيده السادات (حورا) سعيدي

   

ايشان متولد ٢٦ آبان ١٣٥٧ (كه در شناسنامه ٢٦ مرداد سال ١٣٥٧ ذكر شده) هستند و در تاريخ ١٢ مهر ماه ١٣٨٤ با آقاي عليرضا شهيد كلهري متولد ٢٥ تير سال ١٣٥٢ (مشهور به تهراني) ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 •  آقاي محمد هادي شهيد كلهري  (متولد ٢٢ آبان سال ١٣٨٩)

٢- آقاي سيد محمد سعيدي

ايشان متولد ١٧ اسفند ماه سال ١٣٦٠ خورشيدي (كه در شناسنامه ١٣٦١/١/١ ذكر شده) هستند.

 
ز:  حاجيه منصوره برهاني فر

ايشان كه متولد ١٤ ارديبهشت سال ١٣٣١ و ديپلم طبيعي هستند؛ در ٢٢ مهر ماه  سال ١٣٥٥  با آقاي حسن كاظم زاده (متولد ٢٣ مهر ١٣٢٧) ازدواج نموده اند. مراسم عقد اين زوج با خواهرشان (خانم زهرا برهاني فر) در يك روز بوده است.

اين زوج داراي سه دختر ميباشند:

١- خانم الهام كاظم زاده

وي كه متولد ٢ ارديبهشت سال ١٣٥٧ ميباشد؛ در تاريخ ٣ تير سال ١٣٨٠ با آقاي محمد سعيد كني (از نوادگان مرحومه حاجيه مريم سلطان) ازدواج نموده اند. ايندو داراي دو فرزند هستند:

 • آقاي محمد علي كني متولد ٢٤ شهريور سال ….
 • خانم فاطمه زينب كني متولد ….
٢- خانم نرگس كاظم زاده

ايشان كه متولد ٢٣ شهريور سال … ميباشند در تاريخ ٢ مهر ١٣٨٢ با آقاي حسين خير بخش ازدواج نموده اند. ايندو داراي دو فرزند پسر بنام آقاي  طاها خير بخش (متولد …. ) و آقاي رضا خير بخش (متولد ١٣٩٨/٨/٨) ميباشند.

٣- خانم نيلوفر كاظم زاده

ايشان كه متولد ٤ تير ماه سال ١٣٦٥ هستند در تاريخ ٨ آبان ١٣٩٢ با آقاي امير مسعود صادقي نیارکی (از نوادگان مرحومه حاجيه مريم سلطان) ازدواج نموده است. ايندو داراي دو فرزند بنام هاي آقاي امير عباس صادقي نياركي (متولد ٥ مهر ١٣٩٧) و خانم نورا صادقي نیارکی (متولد ١٠ تير ١٤٠٠) مي باشند.

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

.

گوشه اي از مرسم ازدواج حاجيه خانم سرور برهاني فر و مرحوم سعيد شريف تبريزي – سال ١٣٤٦

٨ نفر اول از سمت راست عكس:

مرحوم سیاه کلاه، مرحوم حاج محمد تهرانی راد، مرحوم حاج اقای امامی (پدر خانم حمید آقا شریف تبریزی)، حمید اقا شریف تبریزی (برادر داماد)، مرحوم حاج محمد موسی برهانی فر، مرحوم حاج حسین اقا تهرانی راد، كودك حاضر در عكس : حاج محمد كاظم تهراني راد و نفر هشتم: محمود اقا (همسر همشيره داماد)

٤ نفر آخر شناسائي نشده اند.

 

    مرحوم حاج محمد موسي برهاني فر

 

اشياء و آثار قديمي بجا مانده:


تعدادي از اقلام بجا مانده از جهيزيه خانم نصرت الزمان فخار (سال ١٣١٧ خورشيدي – ٨٣ سال پيش)
 

كاسه مرغي


انگاره و استكان

طاس کوچک آبخوری

 

دستخط مرحوم حاج محمد موسي برهاني فر