مرحوم مغفور حاج محمد تهراني راد

مرحوم مغفور حاج محمد تهراني راد

 

حاج محمد تهراني راد پسر ارشد و فرزند چهارم حاجيه مريم سلطان خانم و حاج محمد حسين تاجر بنكدار قزويني بودند.

تولد:

“محمد ابراهيم” پسر ارشد حاجيه مريم سلطان، بنا بر نوشته مرحوم پدرشان در پشت جلد قرآن كريم؛ متولد “سِيّم رجب المرجب سنه ١٣١٧ هجري نبوي، ص” است.  ١٣١٧/٧/٣ قمري مطابق با ١٦ آبان ماه سال ١٢٧٨ خورشيدي ميباشد كه مقارن با اوايل دوران حكومت مظفرالدين شاه قاجار است.

شرح زندگي:

 ايشان در بيست و سومين سال عمر خود و در تاريخ بيست و ششم شعبان ١٣٤٠ قمري (مطابق با دوشنبه سوم ارديبهشت سال ١٣٠١ خورشيدي) با خانم حاجيه (ملوك) سيد غراب متولد سال ١٢٩١ خورشيدي ازدواج نمودند.  نام شناسنامه اي همسر ايشان، بعلت آنكه در روز عيد قربان بدنيا آمده اند، “حاجيه” بوده است. در زمان ازدواج، خانم حاجيه سيد غراب حدود ١٠ سال سن داشتند  و اولين فرزند شان (حاج محمد حسين) را در ١٣ سالگي بدنيا اوردند . حاج محمد تهراني راد به كار تجارت خشكبار و واردات موز اشتغال داشتند. ابتدا، اين زوج در منزل پدري حاج محمد زندگي ميكردند و عروس خانم كوچك تحت نظارت حاجيه مريم سلطان خانه داري آموخت. اولين منزل مستقل اين زوج در كوچه باغ حاج محمد حسن واقع در آبمنگل، روبروي بازارچه نايب السلطنه بود.

حاصل آن پيوند، سيزده فرزند است كه فرزند پنجم بنام “كريم” در كودكي مرحوم شده است.

مرحومه حاجيه ملوك سيد غراب

مرحومه حاجيه سيد غراب

وفات:

حاج محمد تهرانی راد در تاريخ نوزدهم فرودينماه سال ١٣٥٢ خورشيدي در ٧٤ سالگي عمر خويش، فوت نمودند و مزار ايشان و مزار همسرشان (حاجيه سيد غراب كه در  هشتم تير ماه سال ١٣٥٨ خورشيدي در سن ٦٧ سالگي فوت نمودند) در مسجد تهرانی و در كنار هم قرار دارد.

    

مسجد تهراني (كه مقابل منزل مسكوني بعدي ايشان در دروس، بلوار شهرزاد ابتداي خيابان هدايت واقع است) توسط ايشان بنا گرديده بود. شرح بناي اين مسجد در بخش موقوفات و موسسات عام المنفعه همين سايت آمده است.

 

فرزندان و نوادگان مرحوم حاج محمد تهراني راد:

سيزده فرزند ايشان بترتيب تاريخ تولد عبارتند از:

آقايان و خانمها محمد حسين، فخرالملوك، محمد حسن، عباس، كريم، اصغر، شمس الملوك، محسن، رسول، بدري، امير، عبدالله و محمد كاظم تهراني راد

 

 ۷ تن از فرزندان ذكور حاج محمد تهراني راد و خانم حاجيه سيد غراب در يك قاب

از سمت چپ: مرحوم حاج محمد حسین ، حاج محمد حسن، حاج اصغر، حاج محسن، حاج امیر، حاج عباس و حاج محمد کاظم تهرانی راد

 

١ – مرحوم حاج محمد حسين تهراني راد

    

مرحوم حاج محمد حسين تهراني راد با مرحومه زهرا (قدسي) حاجي يخچالي ازدواج نموده بودند. اين دو مرحوم داراي چهار فرزند (سه دختر و يك پسر) بشرح زير ميباشند:

الف: خانم مهري (مريم) تهراني راد

ايشان در تاريخ ١٨ ارديبهشت ١٣٥٠ (مصادف با عيد مولود پيامبر) با مرحوم مير كيهان مديرزاده طهراني ازدواج نموده بودند. آندو داراي چهار فرزند ميباشند:

 • آقاي مير حامد مديرزاده طهراني كه با خانم ريحانه كاشاني وحيد ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم حنانه سادات مديرزاده طهراني و آقاي سيد عليرضا مدير زاده طهراني ميباشند
 • مرحومه ثمينه سادات مديرزاده طهراني كه با آقاي علي تركيان ازدواج نموده بودند. آن  دو داراي يك فرزند بنام آقاي امير علي تركيان مي باشند. مرحومه ثمینه سادات  كه متولد ٢٦ مهر ١٣٥٧ بودند؛ در سن ٢٦ سالگی و در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ١٣٨٤ به علت ابتلا به بیماری دارفانی را وداع گفتند.
 • آقاي مير عمادالدين مديرزاده طهراني كه با خانم منا پوراديب ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي خانمها دينا سادات مدير زاده تهراني، نورا سادات  مدير زاده تهراني و سارا سادات مدير زاده تهراني (متولد ١٣٩٦/٤/٢٧) ميباشند.
 • آقاي مير محمد مهدي مدير زاده طهراني

مرحوم مير كيهان مدير زاده طهراني در صبح جمعه مورخ ٢٨ آذر ١٣٩٩ دعوت حق را لبيك گفت.

ب: خانم  طاهره (مينا) تهراني راد

ايشان در تاريخ ١٥ مهر ١٣٥٤ با مرحوم حسن (بيژن) نوري (متوفي در ٢٢ بهمن ١٣٩٤) ازدواج نموده بودند. آندو داراي سه فرزند ميباشند:

 • خانم نرجس نوري متولد ٣٠ بهمن سال … در تاريخ ٧ بهمن ١٣٧٣ با آقاي حجت نخباف ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم مليكا نخباف متولد ٩ دي  ١٣٧٦ ميباشند. وي  نيز در تاريخ ١٤ بهمن ١٣٩٨ با آقاي محمد تقي  زاده ازدواج نموده است. 
 • آقاي اميررضا نوري متولد ٣٠ مهر ماه سال ١٣٥٩ كه در تاريخ ٧ اسفند ١٣٨٤ با خانم اكرم نائيني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام درنيكا نوري (متولد ١٥ بهمن ١٣٩٢) ميباشند.
 • آقاي اميد نوري متولد ٣٠ آذر ١٣٦٦ كه در تاريخ ٢ ارديبهشت ١٣٩٥ با نوهِ عمويِ مادرشان؛ خانم مهسا سادات هاشمي عليا (نوهِ حاج عباس تهراني راد) ازدواج نموده اند.
ج: خانم محبوبه ( فرشته) تهراني راد

ايشان كه متولد ٢١ شهريور ١٣٣٥ هستند؛ در تاريخ ١٨ آذر ١٣٥٥ با مرحوم مسعود (مهدي) شادرو (متولد ٧ ارديبهشت ١٣٣٢ و متوفي در تاريخ ٣٠ تير ١٤٠١) ازدواج نموده بودند. آن دو داراي سه فرزند ميباشند:

 • خانم شيما شادرو كه متولد ١٠ تير ١٣٥٧ هستند و در تاريخ ١٤ آذر ١٣٧٧ با آقاي حميد شيرازي فرد (متولد ١٥ دي ١٣٥٢) ازدواج نموده اند. آن  دو داراي يك فرزند بنام آقاي عرفان شيرازي فرد متولد ١٦ تير ١٣٨٢ ميباشند.
 • آقاي محمد رضا شادرو كه متولد ٢ فروردين ١٣٦٢ هستند و در تاريخ ٢٢ خرداد ١٣٩٩ با خانم سانيا جعفري (متولد ١٣ آبان ١٣٧١) ازدواج نموده اند.
 • آقاي امير حسين شادرو متولد ١٥ بهمن ١٣٧٠
د: آقاي محمد سعيد تهراني راد

ايشان كه متولد ٢٦ دي ماه سال ١٣٤١ هستند؛ در تاريخ ٧ ارديبهشت ١٣٦٢ با نتيجهِ عمهِ پدرشان، خانم فاطمه (مهناز) افشار (نوه صديقه خانم محسني) متولد ٢٨ آبان ١٣٤٥ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 • آقاي محمد سينا تهراني راد كه متولد ٢٠ دي ماه سال  ١٣٦٣ هستند و با خانم محدثه حسيني نسب (متولد ١٢ مهر ١٣٦٩) ازدواج نموده اند. اين  دو داراي دو فرزند بنام هاي آقاي محمد پارسا تهراني راد (متولد ٢٢ مهر ١٣٩٥)  و آقاي محمد علي تهراني راد (متولد ١١ دي ١٣٩٧) ميباشند.
 • خانم سارا تهراني راد كه متولد ١٣٦٨/٩/٨ هستند و در تاريخ ٢٧ مرداد ١٣٨٧ (مصادف با شب نيمه شعبان) با آقاي سيد امير رضا سيد رضاي زر باف (متولد ٢٠ مهر ١٣٦٣) ازدواج نموده اند. آندو داراي  سه فرزند بنامهاي آقاي سيد محمد مهدي سيد رضاي زرباف (متولد ٤ آبان ١٣٩٠)،  خانم حورا سادات سيد رضاي زرباف (متولد ..) و خانم آلا سادات سيد رضاي زرباف (متولد ٣ مهر ١٣٩٨) ميباشند.
 •  

حاج محمد حسين تهراني راد در تاريخ جمعه دوازدهم خرداد ماه سال ١٣٩٦ خورشيدي و مرحومه زهرا حاجي يخچالي در تاريخ ١٣٩٩/٢/٤ دعوت حق را لبيك گفتند.

 

٢ – مرحومه حاجيه فخرالملوك تهراني راد

خانم فخرالملوك تهراني راد

مرحومه حاجيه فخرالملوك تهراني راد متولد ٩ ارديبهشت ١٣١٠ خورشيدي با آقاي ابوالقاسم صديقي راد ازدواج نمودند و از اين پيوند داراي سه فرزند بشرح زير شدند:

الف: آقاي مهدي صديقي راد

ايشان كه متولد ٢٠ مهر سال … هستند با خانم سهيلا اميدي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي هادي صديقي راد
 • خانم سارا صديقي راد
 • آقاي حسام صديقي راد
ب: خانم بانو فرح صديقي راد

ايشان كه متولد ١٨ ارديبهشت سال … ميباشند؛ با آقاي علي يميني مهر متولد ٨ دي …. ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميياشند:

آقاي سامان يميني مهر متولد ٢٩ دي ١٣٦٠
خانم گلناز (شيناز) يميني مهر متولد ….

ج: خانم زهره (فريده) صديقي راد

ايشان كه متولد اول ارديبهشت سال … هستند با مرحوم امير بهي نيا ازدواج نموده بودند. آقاي امير بهي نيا در بهمن ماه سال ١٣٩٦ خورشيدي، دار فاني را وداع نمودند. حاصل اين وصلت سه فرزند بشرح زير ميباشد:

 •  خانم ندا بهي نيا
 • آقاي رضا بهي نيا
 • آقاي عطا بهي نيا

مرحومه فخرالملوك تهراني راد از ازدواج بعدي خود با مرحوم هوشنگ (جواد) حاج محمد كفاش نيز داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

د: خانم فريبا حاج محمد كفاش

ايشان با آقاي علي اصغر گلرو متولد ١٧ شهريور سال …. ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم معصومه گلرو كه با آقاي عليرضا قيدرلو متولد ٣ شهريور سال … ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند دختر بنام هاي خانم فاطمه زهرا قيدرلو متولد ٥ آبان ١٣٩١ و خانم فاطمه ضحي قيدرلو متولد ١ آذر ١٣٩٩ ميباشد.
 • خانم مهديه گلرو كه متولد ١٥ ارديبهشت سال ١٣٧١ هستند در سال ١٣٩٧ با آقاي البرز درخشان فر ازدواج نموده است.
 • آقاي امير علي گلرو متولد ١٩ شهريور سال ١٣٨١
ه: مرحومه رويا حاج محمد كفاش

آن مرحومه كه متولد ١٥ تير سال ١٣٤٥ بودند؛ در تاريخ ١٨ شهريور سال ١٣٩٠ فوت نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت زهرا” قطعه ۳۰۱، ردیف ۲۰۳، شماره ۳۹ قرار دارد.

 

حاجيه فخرالملوك تهراني راد در تاريخ ٢٩ ارديبشت ماه سال ١٣٩٤ خورشيدي مرحوم شدند. مزار ايشان نيز در آرامستان ” بهشت زهرا” قطعه ۳۰۱، ردیف ۲۰۳، شماره ۳۹ قرار دارد.

مرحوم حاج جواد محمد كفاش در تاريخ ٢٠ اسفند سال ١٣٩٨ خورشيدي دار فاني را وداع نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ۳۲۶، ردیف ۱۱۰، شماره ۱۸ قرار دارد،

 

٣ – مرحوم حاج محمد حسن تهراني راد

حاج حسن تهراني راد

مرحوم حاج محمد حسن تهراني راد با مرحومه توران فخار (خواهر همسر عمويشان، حاج محمد موسي برهاني فر) ازدواج نموده بودند. مرحومه توران فخار در تاريخ ١٣٩٧/٤/١٨ دار فاني را وداع گفتند. مرحوم حاج محمدحسن تهرانی راد در تاریخ 16 فروردین 1402 فوت نموده و در قطعه 20 بهشت زهرا دفن گردیدند.

اين دو داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: خانم الهه تهراني راد

ايشان با آقاي مهدي فخار ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

 • آقاي حميد فخار كه با خانم سارا سيد حسن طهراني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم آلا و آقاي محمد علي فخار ميباشند
 • آقاي وحيد فخار
 • آقاي نويد فخار كه با خانم هاله هدايتي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام محمد فواد فخار ميباشند
ب: خانم روزا تهراني راد

ايشان با نوه عمه پدرشان، آقاي حسن سرداري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 • آقاي امير سرداري كه با خانم شقايق راد ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام رايان سرداري متولد ١٧ آبان ١٣٩٥ ميباشند
 • خانم نازنين سرداري كه با آقاي جواد باصحت ازدواج نموده اند. اين دو داراي يك فرزند بنام هيراد باصحت متولد  ٨ آبان ١٣٩٥ ميباشند
ج: خانم پگاه تهراني راد

ايشان متولد ١٨ فروردين ١٣٥١ هستند و با آقاي محمد امين آزاد ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

 • آقاي محمد سينا امين آزاد متولد ١٧ تير سال ١٣٧٧ دانشجوي مهندسي مكانيك
 • آقاي سپهر امين آزاد متولد ٩ آذر ١٣٨٤
 • خانم سارا امين آزاد متولد ١٦ مهر ١٣٨٨
د: آقاي محمد رضا  تهراني راد

 

٤ – حاج عباس تهراني راد

عباس تهراني راد

آقاي عباس تهراني راد متولد ١٥ بهمن سال … هستند كه در سال ١٣٤٤ خورشيدي با خانم شكوه السادات (شكوفه) خلفي ازدواج نموده اند. ايندو داراي سه فرزند ميباشند:

الف: خانم شيوا تهراني راد

ايشان كه متولد ١٩ شهريور سال … هستند با آقاى سيد رضا هاشمى عليا متولد ١ شهريور سال … ازدواج نموده اند و داراى سه فرزند مى باشند:

 •  خانم مهسا سادات هاشمى عليا كه متولد ١٤ شهريور سال … هستند و در تاريخ ٢ ارديبهشت ١٣٩٥ با آقاى اميد نورى (نوه دخترى حاج حسين آقا تهرانى راد) ازدواج نموده اند.
 • خانم درسا سادات هاشمى عليا
 • سيد پارسا هاشمى عليا متولد ١٢ آذر ١٣٨٤
ب: آقاي شهرام تهراني راد

ايشان با خانم لعيا علمدار ازدواج نموده اند و دو فرزند دارند:

 •  شاينا تهرانى راد
 •  ليانا تهرانى راد
ج: خانم شبنم تهراني راد

ايشان با آقاى كامران ثباتى ازدواج نموده اند.

 

٥ – مرحوم كودك کریم تهراني راد

این فرزند در کودکی فوت نموده است.

 

٦ – حاج اصغر تهراني راد

اصغر تهراني راد

حاج اصغر تهراني راد كه متولد ٢٥ فروردين سال … هستند با خانم زهرا سادات (شهين) دربندي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: خانم فيروزه تهراني راد

ايشان با اقاي مهدي مدني اصفهاني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند
– آقاي مهيار مدني اصفهاني كه با خانم شيرين سالاريان ازدواج كرده اند
– خانم مهسا مدني اصفهاني

ب: آقاي محمد تهراني راد

ايشان كه متولد ٢٤ خرداد ماه سال …. هستند با خانم بهاره بيگدلي متولد ١١ مرداد سال … ازدواج نموده اند و داراي يك دختر ميباشند:
– خانم سوفيا تهراني راد

آقاي دكتر محمد تهراني راد پزشگ و داراي بورد تخصصي داخلي و بيمارستاني و رئيس دپارتمان پزشگي در مركز پزشگي Teaneck در نيوجرسي آمريكا هستند.

ج: آقاي علي تهراني راد

ايشان كه متولد ١٥ شهريور سال … هستند با خانم فرناز صالحي متولد ١ آبان سال … ازدواج نموده اند. ايندو داراي يك دختر ميباشند:
– خانم سلين تهراني راد متولد ١٠ مرداد سال …

آقاي دكتر علي تهراني راد دندانپزشگ و متخصص ارتودنسي و ارتوپدي فك و صورت هستند

 

٧ – حاجيه شمس الملوك تهراني راد

حاجيه شمس الملوك تهراني راد  حاج مرتضي محسني

حاجيه خانم شمس الملوك تهراني راد با پسر عمه خود، مرحوم حاج مرتضي محسني ازدواج نمودند كه حاصل آن چهار فرزند بشرح زير ميباشد:

الف -خانم منصوره محسني

ايشان با آقاي مهدي توسلي ازدواج نموده اند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن A1188271-0935-42B5-834E-EBC69B5F7C5E-e1602531593654.jpeg می‌باشد
١- مرحومه ليلا (لي لي) توسلي متولد ٢٩ آبان ١٣٥٤ فارغ التحصيل رشته مهندسي بهداشت كه پس از حدود ٢٠ سال تحمل رنج بيماري ام اس در تاريخ ٢١ مهر ماه سال ١٣٩٩ در سن ٤٥ سالگي با دار فاني، وداع نمود.

٢- اقاي محمد امين توسلي كه با خانم ساناز ضوئي (نتيجه حاج حسن محسني) ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بنامهاي نرگس، محمد عماد ، محمد طاها و زهراتوسلي (متولد ۱۳۹۸/۰۵/۰۹)  ميباشند.
٣- خانم مونا توسلي كه با آقاي هاني باقرزاده ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي فاطمه و محمد حسن باقر زاده ميباشند.
٤- خانم مريم توسلي كه بااقاي حسن تراكمه ازدواج نموده اند.
٥- اقاي علي توسلي

ب – آقاي عليرضا محسني

ايشان با خانم سهيلا ذاكري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
١-خانم سوگل  محسني
٢-اقاي اميرحسين  محسنى

ج – آقاي وحيد محسني

  

ايشان با خانم مژگان نطاق نياي طهراني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
١-آقاي محمد  محسني  كه با خانم نرگس صفا ازدواج نموده اند. 


٢- اقاي اميرعلي  محسني

 

د – خانم عاطفه محسني

ايشان با اقاي جواد احمدي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
١-اقاي رضا احمدي. ايشان با خانم محدثه ماندگار ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام آقاي رهام احمدي متولد ١٠ بهمن ماه سال ١٤٠١ هستند.
٢-اقاي عطا احمدي

 

٨ – حاج محسن تهراني راد

   

آقاي مهندس محسن تهراني راد متولد ٢٤ دي …. فارغ التحصيل رشته كامپيوتر از آمريكا  كه پس از سالها كار در سمتهاي مديريتي مركز كامپيوتر سازمان انرژي اتمي ايران، در حال حاضر به افتخار بازنشستگي نائل شده اند؛ در سال …. خورشيدي با خانم شهين توكليان ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

الف: خانم نگين تهراني راد
ب: آقاي بابك تهراني راد

ايشان متولد ١٤ مرداد ماه سال …. ميباشند.

٩ – آقاي  رسول تهراني راد

رسول تهراني راد

آقاي رسول تهراني راد كه متولد ٥ فروردين ١٣٢٢ ميباشند؛ در تاريخ … با خانم جوزفينا ؟  ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

الف: آقاي بابك تهراني راد
ب: خانم مريم تهراني راد
ج: خانم سارا تهراني راد

 

١٠ – مرحومه حاجيه بدري تهراني راد

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-e1608008414711.jpg می‌باشد    این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 1A120B6E-C85C-4118-B0F6-B72AA23AC155-e1608008179358.jpeg می‌باشد

حاجيه خانم بدرالملوك تهراني راد متولد ٣ اسفند … با مرحوم حاج عبدالكريم كني (متولد ٥ بهمن ١٣١٣) ازدواج نموده بودند. ايندو داراي پنج فرزند ميباشند:

الف: خانم فاطمه كني

ايشان در تاريخ ٩ مرداد ١٣٧٧ با آقاي حميد دواد گران ازدواج نموده اند. ايندو داراي سه فرزند ميباشند:

 •  آقاي سروش دواد گران
 • آقاي سپهر دواد گران
 • آقاي سهیل دواد گران
ب: آقاي محمد سعيد كني

ايشان با نوه عموي مادر خود، خانم الهام كاظم زاده (نوه حاج محمد موسي برهاني فر) ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 • خانم فاطمه زينب كني
 • آقاي محمد علي كني
ج: مرحوم محمد صالح (سالار)  كني

آن مرحوم كه متولد ١٢ مرداد ١٣٥٣ بودند با خانم لیدا مقدس فر ازدواج نموده بودند. آن دو داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم نیکی كني
 • آقاي امیر حسین كني

مرحوم حاج محمد صالح كني در تاريخ ٢٣ شهريور ماه سال ١٤٠٠ در اثر بيماري كرونا دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در “باغ طوطي” واقع در آستان حرم حضرت عبدالعظيم و در كنار مزار مرحوم پدرشان قرار دارد.

د: آقاي محمد مهدي كني

ايشان كه متولد ٥ خرداد ماه سال … هستند با خانم سمیه حکمت مهر ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي محمد حسین كني (متولد ١ خرداد ماه سال …)
 • آقاي محمد حسن كني (متولد ….) 
ه: خانم زهرا كني

ايشان كه متولد ٢٢ دي ١٣٦٤ هستند با آقاي محمد حاجی عابدینی ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي محمدطاها حاجی عابدینی (متولد …)
 • آقاي محمد باقر حاجي عابديني (متولد ٣٠ دي ١٣٩٨)

 

مرحوم حاج عبدالكريم كني در تاريخ ٢٣ آذر ماه سال ١٣٨٠ دار فاني را ترك نمودند.  مرحومه خانم بدری تهرانی راد نیز روز 13 فروردین 1403 مطابق با 21 زمضان 1445 فوت نمودند. مزار هر دوی ايشان در آرامستان باغ طوطي واقع در زيارتگاه شاهزاده عبدالعظيم و در بالاي سر مزار ستار خان قرار دارد.  

 

١١ – آقاي مصطفي (امير)  تهراني راد

امير تهراني راد

آقاي دكتر امير تهراني راد متولد ١٦ مرداد سال …. كه دندانپزشگ متخصص كودكان ( pedodontist D.M.D , MSc) از آمريكا و آسيستان پروفسور سابق دانشكده دندانپزشگي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي (USC) ميباشند؛ در تاريخ ٨ مرداد سال ١٣٥٥ خورشيدي با خانم  سوسن عضدي (كارشناس ارشد جامعه شناسي از آمريكا) ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

الف: خانم غزاله (غزل)  تهراني راد

ايشان كه درجه phD حقوق دارند و وكيل ميباشند؛ با آقاي علي نصرت (كه ايشان هم داراي درجه phD حقوق بوده و به  وكالت مشغول هستند) ازدواج نموده اند. اين زوج داراي سه فرزند بنام هاي خانم لانا نور نصرت (Lana Noor Nosrat)  كه متولد ١٣ دي ١٣٩٣ (سوم ژانويه ٢٠١٥) است، آقاي ليان نصرت (Leon Nosrat) كه متولد نهم شهريور ١٣٩٦ (٢٠١٧/٨/٣١) است و خانم داهليا لنا نصرت (Dahlia Lena Nosrat) كه متولد ٢٠ مهر ١٤٠٠ ( ١٢ اكتبر ٢٠٢١) است؛ ميباشند.

ب: آقاي شروين تهراني راد

ايشان كه داراي درجه دكتري روانشناسي با تخصص مغز و اعصاب (clinical neuro psychologist) هستند؛ با خانم آمريتا گيل (Amreeta Gill داراي درجه دكتري روانشناسي كودكان clinical psychologist) ازدواج نموده اند. نام ايشان پس از ازدواج به دكتر Amreeta Gill Rad تغيير يافت. ايندو داراي دو فرزند پسر بنام آقاي كاسپين آرين تهراني راد (Caspian Aryan Tehrani Rad متولد ١٣٩٩/٩/٢٢) و آقاي اطلس آزاد تهراني راد ( Atlas Azad Tehrani Rad متولد ١٤٠١/٩/١٩) ميباشند.

آقاي دكتر امير تهراني راد قبل از مهاجرت به آمريكا سرپرست دانشجويان بخش تخصص كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران بودند.

 

١٢ – مرحوم حاج عبدالله تهراني راد

مرحوم عبدالله تهراني راد

مرحوم حاج عبدالله تهراني راد كه متولد ٩ اسفند ماه سال ١٣٢٨ بودند با خانم ماريا ؟ ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند ميباشند:

الف: آقاي اميد تهراني راد

ايشان با خانم ليندا ليو ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي سيروس، كيان و لوسي تهراني راد ميباشند.

ب: خانم آرزو تهراني راد

ايشان با آقاي آرماندو تيلور ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام يامايا تيلور و يك پسر بنام آزاد تيلور ميباشند.

مرحوم عبدالله تهراني راد در اسفند ماه سال ١٣٩١ خورشيدي در ميانسالي بعلت ابتلا به سرطان فوت نمودند و مزارشان در ايالت كاليفرنياي امريكا ميباشد.

 

١٣ – حاج محمد كاظم تهراني راد
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن F2A6FEEC-43A0-4858-84C8-14DF231C3E88-e1595080454956.jpeg می‌باشد   این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن BA41D2D8-D0E7-4DF7-91BB-5CA4A0EA840C-e1595080473673.jpeg می‌باشد

حاج محمد كاظم تهراني راد متولد ١٠ بهمن ١٣٣٠ خورشيدي در “كاظمين” هستند. ايشان در تاريخ ٢٥ آذر ١٣٥٥ با خانم سهيلا قيايي متولد ٣ مهر سال … ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند ميباشند

الف: خانم شادي تهراني راد

ايشان كه متولد ٢٠ شهريور سال … هستند در تاريخ ١٦ تير ١٣٩٢  با آقاي لوئيس روزيلس كه بعد از تشرف به اسلام، نام محمد علي را انتخاب نمودند، ازدواج كرده اند. ايندو داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم ميلا تهراني راد روزيلس
 • آقاي مايكا تهراني راد روزيلس
ب: خانم طناز تهراني راد

ايشان كه متولد ٧ شهريور سال …. و پرستار متخصص اورژانس ( Especial Registered Nurse Emergency Room) هستند؛ در سال ١٣٩٨ با آقاي ريچي ليكون (Richi Licon) كاپيتان آتش نشان در منطقه لوس آنجلس (Captain Fire Fighter Los Angeles County) ازدواج نموده اند. اين دو در كاليفرنياي آمريكا زندگي ميكنند و داراي يك فرزند بنام خانم لونا جون  ليكون (Luna Joon Licon) متولد ١٣٩٩/٤/٢٨ ميباشند.

 

 

اسناد قديمي:

 

                                            

                                     

  سند ازدواج حاج محمد تهراني راد و خانم حاجيه سيد غراب       

این عقدنامه به خط زیبای آقاي محمد حسن تهرانی (از اقوام ابوالحسنی) نوشته شده و در محضر پدر مرحوم فلسفی (آقاي تنکابنی) به ثبت رسیده است.   

متن سند:

“……… عقد سُناكحه صحيحه شرعيه دائميه واقع شد فيمابين عالي شان عزت نشان آميرزا محمد آقا ولد مرحوم خيرالحاج حاجي محمد حسين تاجر قزويني و عليا مخدره محترمه عاقله بالغه رشيده مختاره عفت پناه المتاه حاجيه ملوك خانم صبيه جناب مستطاب كربلائي حاجي خياط ساكن طهران به صداق معين مبلغ يكصد و پنجاه تومان كه چهل تومان آن نقدا رسيده و يكصدو ده تومان كه ده تومان آن هديه يك جلد كلام الله مجيد است بر ذمه زوج مزبور مسقر و بر قرار است كه انشاء الله تعالي بعد عندالقدره و الاستطاعته ولي الاقتضاء و المطالبه من الزوجه كارسازي بزوجه دائمه خود نمايد و ………. في دوشنبه بيست و ششم شعبان ١٣٤٠ هجري نبوي صل الله عليه و آله و سلم”

صداي حاج محمد تهراني راد:

 

عكس هاي قديمي

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

 سه عكس اول در بخشٍ “عكسهاي قديمي” سايت هم آمده اند كه در آن بخش براي آن عكسها اطلاعات بيشتري وجود دارد. براي كسب اطلاعات تكميلي؛ لطفا به آن بخش مراجعه فرمائيد.

 

حاج محمد تهرانی راد به اتفاق آقایان اصغر و محمد کاظم تهرانی راد          

 

 

حاج محمد تهراني راد باتفاق تعدادي از فرزندان و برادرشان در حياط منزل (واقع در آبمنگل، باغ حاج محمد حسن)

 

حاج محمد تهراني راد همراه چند تن از فرزندان
در يك مراسم عروسي، سال ١٣٣٥
حاج محمد تهراني راد همراه حاج مرتضي محسني (دامادشان) و حاج محمد كاظم تهراني راد
(در مراسم عقد خواهر مرحومه زهرا حاجي يخچالي، سال ١٣٤٦ خيابان ظفر)

 

 

از سمت چپ: حاج محمد تهراني راد، حاج محمد حسين (داماد حاجاقا بزرگ طهراني) و حاج محمد تقي قندي در نجف اشرف – عراق
(١٧ ربيع الاول ١٣٦٤ قمري برابر با ١١ اسفند ١٣٢٣ خورشيدي)
مرحومه حاجيه سيد غراب و حاج محمد كاظم تهراني راد
(عكس گذرنامه – ١٣٤٥)
سفر حج مرحوم حاج محمد تهراني راد و مرحومه حاجيه سيد غراب در سال ١٣٤٦
(باتفاق حاج اصغر و حاج محمد كاظم تهراني راد)

اين زوج داراي يك فرزند بنام آقاي رهام احمدي متولد ١٠ بهمن ماه سال ١٤٠١ هستند.

اين زوج داراي يك فرزند بنام آقاي رهام احمدي متولد ١٠ بهمن ماه سال ١٤٠١ هستند.

اين زوج داراي يك فرزند بنام آقاي رهام احمدي متولد ١٠ بهمن ماه سال ١٤٠١ هستند.