مرحوم مغفور حاج محمد صادق قندي
 

مرحوم مغفورحاج ميرزا محمد صادق قندي فرزند سوم حاج محمدکاظم قندی و مريم خانم (دومین پسر آنها) و نوه حاج محمد موسی تاجر طهرانی می باشند .

تولد:

براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:

” تولد محمد صادق در شب ١٢ شهرجمادي الاول ١٣٠٤ “

لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تاريخ دقيق تولد مرحوم مغفور حاج ميرزا محمد صادق قندي شب يكشنبه ١٧ بهمن ماه سال ١٢٦٥ خورشيدي مي باشد. زمان تولد ايشان مقارن با دهه آخــــــر دوران سلطنت ناصر الدين شاه، چهارمين شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

ایشان در جواني و در زمان حيات پدر، مسئول املاک پدری خود مرحوم حاج محمد کاظم بودند كه پس از شکست تجاری دراثرانقلاب بلشویکی ، ایشان  املاک فرون آباد وخاتون آباد ورامین راخریداری کردند . حاج محمد صادق به آنجا نقل مكان كردند. درهمان فرون آباد مرحوم ملوک قندی متولدشدند. باغات انار وسایرمحصولات آن املاك نیزپس ازدوسال خشکسالی پی در پی، ازبین رفته ودچارخسارات سنگین میشوند.ايشان  در پي از بين رفتن محصول املاك فوق الذكر، روبه سمت شمال نهاده وبه شهرستان سولده (نور) مهاجرت می نمایند. درآنجا مغازه سقط فروشي (قند، شكر، برنج، روغن، ادويه، حبوب و …..) داير وبه کسب وکار مشغول میشوند. بیشتر اهالی شمال اصولا تابستان ها به روستاهای واقع درکوهپایه های البرزمرکزی ییلاق و قشلاق می کنند .ایشان نیزهمراه دوستانی که داشتندبه بلده نورواقع درجاده هراز رفته ودرآنجاهم به اصطلاح امروزي مغازه خواربار فروشی دایر   می کنند.

ایشان قبل از فوت همسراولشان که دچار بیماری سرطان شده بودند وبنابه توصیه ایشان اقدام برای ازدواج مجدد مي نمايند. دربلده مرحومه لیلا توسلی رادیده وازطریق همسایه مغازه خود (که بعدا باجناق میشوند) وي را خواستگاری می نمایند ولی ازطرف پدر خانم توسلي که بزرگ وخطیب و امام جماعت آن منطقه بودند (مرحوم شیخ رضا توسلی) جواب رد می شنوند وظاهرااین درخواست چندبارتکرارمیشود تا بالاخره با وساطت باجناقشان (مرحوم اشتری) و مرحوم حاج ميرزا عبدالله قندي رضایت پدر عروس حاصل و ازدواج سرمی گیرد. به اتفاق همسر جديد به چمستان نوربازگشته و درآنجا همسر جديدشان دچارحادثه شده ودوقلو هایش راازدست می دهد.

مرحوم حاج محمد صادق ازآنجا که شم اقتصادی خوبی داشته به شهرچالوس که دارای جاده تقریبا جدیدالاحداث وهتل بزرگ پهلوی وقصرپهلوی وازهمه مهمتر وجود کارخانه بزرگ حریربافی وداشتن تعدادزیادی کارگر وکارمند ومتخصص ومدیر بود، نقل مکان می کنند. ودرهمین اوان هم باهمشیره همسراولشان (مرحومه مهرانگیز عسگری) ازدواج می نمایند.

 در آنجا بخت با ایشان یاری نموده و صاحب چندین مغازه و خانه ای بزرگ می شوند بطوريکه درآن منطقه ایشان را ارباب قندی می نامیدند.

دبيرستان دخترانه شريف چالوس در محل خانه حاج محمد صادق قنديمنزل حاج محمد صادق قندي در چالوسمنزل حاج محمد صادق قندي در چالوس

منزل مرحوم مغفور حاج محمد صادق قندي در چالوس، در آبانماه ١٣٩٦ خورشيدي.

اين منزل از حدود ٤٠ سال قبل تا بحال، مدرسه است و در حال حاضر بنام دبيرستان دخترانه شريف فعال است

پس از فوت ايشان، زمان زیادی طول نکشید که فرزندان و همسر سوم  ايشان به تهران مراجعت کردند.

ایشان، سه بار ازدواج كردند كه همسران ايشان عبارتند از: ١- حاجيه خانم تاج الملوك عسگري   ٢- حاجيه خانم ليلا توسلي (تاريخ ازدواج: ٢٢ مرداد سال ١٣٠٩برابر با بيستم ربيع الاول سال ١٣٤٩ هجري قمري) ٣- حاجيه خانم مهرانگيز عسگري (كه خواهر مرحومه حاجيه خانم تاج الملوك عسگري بودند).

وي ازهمسران خود جمعا داراي یازده فرزند بودند که به ترتيب تاريخ تولد عبارتند از:

مرحومه عزیزالملوک قندي (همسرآقاي حسين نيلي) ، مرحومه فخرالملوک قندي (همسر آقاي محمد صالحي)، مرحومه ملوك قندي (همسرآقاي علي اكبر مرادي مطلق)، مرحوم احمد قندي، مرحوم عباس قندي، مرحوم حسين قندي،  خانم زهرا قندي (مهري خانم- همسر آقاي اكبري)،  خانم فاطمه قندي (اقدس خانم – همسر آقاي بهگوي)، مرحوم ابوالقاسم قندي، آقاي محمد حسن قندي و مرحوم محمد جواد قندي

 

– مادرِ مرحومه عزيزالملوك، مرحومه فخرالملوك، مرحومه ملوك و مرحوم احمد قندي؛ همسر اول ايشان  (مرحومه تاج الملوك عسگري) ميباشند.

– مادرِ حاجيه خانم مهري، مرحوم ابوالقاسم، حاج محمد حسن و مرحوم محمد جواد قندي؛ همسر دوم ايشان (مرحومه ليلا توسلي) ميباشند.

– مادرِ مرحوم عباس، مرحوم حسين و حاجيه خانم اقدس قندي؛ همسر سوم ايشان (مرحومه مهرانگيز عسگري) ميباشند.

اکنون ازیازده فرزند ایشان تنها يك پسر و دو دختردر قيد حیات می باشند.

از آخرين عكسهاي حاج محمد صادق قندي

از آخرين عكسهاي حاج محمد صادق قندي

 وفات:

ایشان در روز اول فروردين ماه سال  ١٣٤٠ خورشيدي مطابق با سوم شوال ١٣٨٠ قمري پس از یک دوره بیماری حدود ٤ ماهه دعوت حق را لبیک گفتند.

پس از حدود٤٠ روز از فوت ایشان، همسر دوم وي (مرحومه ليلا توسلي) نیز به دلیل سرطان گلو مرحوم شدند.  مزار ايشان و مزار همسران دوم و سوم وي (مرحومه ليلا توسلي متوفي در تاريخ چهاردهم ارديبهشت ١٣٤٠ ومرحومه مهرانگیزعسگری متوفي در تاريخ بيست و هفتم خرداد ١٣٤٧) در آرامستان “وادی السلام” قم در مقبره خانوادگی مرحوم حاج محمدتقی قندي (قناد طهرانی) می باشد.

فرزندان و نوادگان حاج محمد صادق قندي:

فرزندان مرحوم حاج محمد صادق به ترتیب تولد عبارتند از:

الف: مرحومه حاجيه خانم عزيزالملوك قندي ( نيلي)

 ايشان اولين فرزند مرحوم حاج محمد صادق ومتولد سال ١٢٩٤ خورشيدي بودند و با مرحوم حسين نيلي ازدواج نموده بودند. آن دو دارای چهار فرزند هستند. آن مرحومه در سال ١٣٧١ فوت نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت معصومه”  قم قرار دارد. 

فرزندان مرحومه عزيز الملوك قندي عبارتند از:

١: مرحوم محمد نيلي متولد ١٣١٤

آقاي محمد نيلي داراي فوق ليسانس حقوق از فرانسه بودند و به وكالت دادگستري اشتغال داشتند كه در سال ۱۳۸۱ فوت نمودند .ايشان با مرحومه مهيندخت تقي زادگان تهراني (از نوادگان حاجيه خاور سلطان) ازدواج نمودند كه حاصل آن وصلت ٧ فرزند است:

– آقاي امير نيلي كه با خانم هايده حسيني اصفهاني ازدواج نموده اندوو داراي ٢ فرزند به نام های آقاي محمد رضا نيلي و خانم راضيه نيلي هستند.

– آقاي عبد الحميد نيلي كه از ازدواج اول خود (با خانم شهره درم گزين) داراي يك فرزند به نام خانم ميشا نيلي هستند و از ازدواج دوم خود (با خانم نسرين اسدي) نيز داراي يك فرزند به نام آقاي آرين نيلي هستند.

– خانم مريم بانو نيلي كه با آقاي امير آقايي ازدواج نموده اتد و داراي دو فرزند به نام های آقاي محمد امير آقايي و خانم سارا آقايي هستند.

– خانم مهديه نيلي كه با آقاي سيد حسن رستگار ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند به نام های خانم سيده مهسا رستگار و خانم سيده سنا رستگار هستند.

– خانم منصوره (فيروزه) نيلي كه با آقاي سيد اميرحسن بهبهاني ازدواج نموده اند.

ايندو داراي يك فرزند به نام آقاي سيد امير پارسا بهبهاني هستند.

– آقاي عبدالمجيد نيلي كه با خانم هدي علمدار ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم فاطمه نيلي ميباشند.

– آقاي فريد نيلي

نسب فرزندان مرحوم محمد نيلي و مرحومه مهيندخت تقي زادگان از دو سو (حاج محمد كاظم و حاجيه خاور سلطان) به حاج محمد موسي تاجر طهراني ميرسد.

شرح كامل فعاليت هاي علمي و شغلي مرحوم محمد نيلي در بخش مفاخر سياسي همين سايت آمده است.

٢: مرحومه فاطمه (عزت) نيلي متولد ١٣١٦

آن مرحومه با آقاي احمد صنيع پي ازدواج نموده بودند. آن دو داراي ده فرزند به شرح ذیل مي باشند:

الف – خانم منيژه صنيع پي

ب – آقاي محمد صنيع پي كه با خانم ناهيد مجرب پور ازدواج نموده و داراي يك فرزند به نام آقاي كامبيز صنيع پي هستند.

ج – آقاي محمود (كوروش) صنيع پي

د – خانم مهري صنيع پي

ه – آقاي ناصر صنيع پي كه با خانم نيلوفر اميرپور ازدواج نموده و داراي يك فرزند به نام خانم ديانا صنيع پي هستند.

و – آقاي كاظم (آريا) صنيع پي كه با خانم آذر شهروان ازدواج نموده و داراي يك فرزند به نام خانم هليا صنيع پي هستند.

ز – خانم مهناز صنيع پي كه با آقاي پيمان عليپور سعيد ازدواج نموده  و داراي يك فرزند به نام خانم تانيا عليپور سعيد هستند.

ح – خانم مهشيد صنيع پي كه با آقاي گرك پودز ازدواج نموده اند.

ط – آقاي امير همايون صنيع پي كه با خانم فرشته مطلوبي ازدواج نموده و داراي يك فرزند به نام آقاي خشايار صنيع پي هستند.

ي – خانم مرسده صنيع پي كه با آقاي رامين ويسمه ازدواج نموده اند.

مرحومه عزت نيلي پس از تحمل دوران سخت بيماري، در تاريخ ٢١ مهر سال ١٣٩٩ با دار فاني، وداع نمودند.

٣: آقاي ابراهیم نيلي متولد ۱۳۱۹

ايشان با مرحومه سيده مه جبين خزانه ازدواج نمودند و ايندو داراي يك فرزند به نام  آقاي علي نيلي هستند. مرحومه خزانه در تاريخ دوم مرداد ماه ١٣٩٧ خورشيدي دار فاني را وداع نمودند.

٤: خانم منیر نيلي متولد ۱۳۲۱

ايشان با آقاي محمود سخا ازدواج نموده و داراي سه فرزند به شرح ذیل مي باشند:

– خانم مهناز سخا كه با آقاي جواد ابوالحسني ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند: خانم مريم ابوالحسني (كه با آقاي سعيد فروغي ازدواج نموده است و داراي يك فرزند پسر بنام ماني فروغي متولد ١٣٩٧/٩/٣٠ ميباشد). خانم منصوره ابوالحسني و آقاي محمد ابوالحسني.

– آقاي مهدي سخا كه با خانم طاهره سادات اخوي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند به نام های آقاي محمد امين سخا و آقاي امير سامان سخا هستند.

– خانم مژگان سخا كه با آقاي محمد رضا بهراد ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند به نام آقاي ميلاد بهراد هستند.

ب: مرحومه حاجیه خانم فخرالملوک قندی (صالحي)

 

image   

ايشان متولد سال ١٢٩٦ شمسی و دومين فرزند حاج محمد صادق بودند كه در ٢ اردیبهشت ماه ١٣٧٠ دعوت حق را لبیک گفتند و در وادي السلام قم در مقبره خانوادگي حاج محمد تقي قندي مدفونند. همسرشان حاج محمد صالحي  متولد ١٢٧٥ بودند و ازدواجشان در سال  ١٣١٨ بوده است . حاج محمد صالحی در تاريخ ١٨ شهریور ماه سال ١٣٤١ شمسي در حالي به دیارباقی شتافتند؛ که آخرین فرزندشان  ٢ سال بیشتر نداشت. از اين زوج نه فرزند پای به عرصه وجود نهادند که به ترتیب عبارتند :

١:خانم معصومه (مهیندخت) صالحی ٢: خانم فاطمه (ملیحه زمان)  صالحی ٣: اقای محمد مهدی صالحی ٤: اقای محمدرضا صالحی ٥: خانم زهرا (فهیمه) صالحی ٦: خانم  سروراعظم صالحی ٧: خانم منصوره (زهره) صالحی ٨: كودك حمیدرضا صالحی (که درسه ماهگی به رحمت الهی پیوست). ٩: آقاي محمد كاظم (امیرناصر) صالحی که درعنفوان جوانی دراثر صدمات ناشی از جنگ به  ديار باقي شتافت.

١- خانم معصومه (مهيندخت) صالحي

ايشان كه متولد ٦ آذر ماه سال … هستند با آقاي حسن مينا روش ازدواج نموده اند و داراي هفت فرزند ميباشند:

 • آقاي سعيد مينا روش. ايشان با خانم زري روحاني فر ازدواج نموده اند. ايند و داراي يك فرزند بنام آقاي محمد (شهريار) مينا روش؛ پزشگ متخصص جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات ميباشند. آقاي دكتر شهريار مينا روش متولد ٢٤ بهمن ماه سال … هستند.
 • آقاي مسعود مينا روش. ايشان با خانم فريبا نوين شعار ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانمها شراره و بيتا مينا روش ميباشند.
 • آقاي محسن مينا روش. ايشان با خانم سهيلا فلاح ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنام  آقاي سياوش مينا روش متولد ٤ شهريور ١٣٧١ و خانم شكيبا مينا روش متولد … ميباشند.
 • آقاي بهروز مينا روش. ايشان با خانم مريم شريفي يم ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم بهناز مينا روش ميباشند.
 • آقاي احسان مينا روش. ايشان با خانم مريم ماندگاري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم شهرزاد مينا روش متولد ١١ شهريور ١٣٧٢ (كه با آقاي علي نائيني ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام مَهراد نائيني – متولد ٢٥ تير ١٣٩٧ – است) و خانم صبا مينا روش ميباشند.
 • آقاي امير حسين (افشين) مينا روش. ايشان با خانم فرشته  نيكو ئيان ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقايان امين و ايمان مينا روش ميباشند
 • آقاي حميد رضا مينا روش متولد ٢ دي سال ….
٢- خانم فاطمه (مهرناز) صالحي

ايشان كه متولد ٢١ ارديبهشت ماه سال …. هستند با آقاي احمد رحمتيان ازدواج نموده بودند. اين دو داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

 • خانم ماندانا رحمتيان متولد ٤ آبان ماه سال … كه ساكن كانادا هستند. ايشان از ازدواج اولشان (با آقاي محمد كاشاني) داراي يك فرزند بنام خانم شقايق كاشاني ميباشند. ايشان سپس با آقاي حسين زجاجي ازدواج نموده اند. اين دو داراي سه فرزند ميباشند. ١- خانم مانلي زجاجي متولد ٤ مهر ماه سال …. كه با آقاي تام واكر (Tom Walker) ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي آقاي مايلو سان واكر ( Mylo Sun Walker ) متولد ٢٧ شهريور ماه سال … و خانم مايلا مون واكر (  Myla Moon Walker ) متولد …. ميباشد و ساكن كانادا هستند. ٢- خانم آناهيتا زجاجي كه متولد ٣٠ آذر ماه سال … و ساكن كانادا هستند. ٣- خانم صبا زجاجي كه متولد ٢٢ آذر ماه سال … و ساكن ايران هستند.
 • آقاي محمد علي (مهيار) رحمتيان متولد ٤ اسفند ماه سال … كه با خانم ميترا محسنيان (متولد ١٤ مهر سال …) ازدواج نموده اند و ساكن آمريكا هستند.
 • خانم ركسانا رحمتيان متولد ٢٨ اسفند ماه سال …. كه با آقاي كامران عبدي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم درنا عبدي (متولد ٢٧ آبان سال …) ميباشند. اين خانواده مقيم آمريكا هستند.
 • خانم پوپك رحمتيان متولد ٦ بهمن ماه سال …. كه با آقاي محمد قادري ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم كيميا قادري ميباشند. اين خانواده مقيم انگلستان هستند.
 • خانم شادي رحمتيان كه متولد ٩ مرداد ماه سال … هستند و با آقاي كوروش عليوند موري ازدواج نموده اند و داراي دو پسر بنامهاي آقايان متين عليوند موري (متولد ١٠ تير ١٣٨٥) و صميم عليوند موري (متولد ٢٣ آذر ماه سال …) ميباشند. اين خانواده نيز مقيم انگلستان هستند.
٣- آقاي محمد مهدي صالحي

آقاي دكتر محمد مهدي صالحي متولد ٢٨ بهمن ماه سال …. ابتدا با خانم سوسن مير فصيحي ازدواج نمودند و از آن وصلت داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 • خانم تينا صالحي متولد ١٢ شهريور ماه سال ١٣٥٢ دندانپزشگ هستند و در حال حاضر در نيوزلند زندگي ميكنند.
 • خانم مونا صالحي متولد … ماه سال ١٣٥٨ ليسانس حقوق از تهران و فوق ليسانس از سوربُن پاريس كه در حال حاضر در مونترال كانادا مشغول بفعاليت در زمينه سردفترداري هستند.

سپس ايشان با خانم منير همت يار ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند (كه دو قلو و متولدين ٢٧ اسفند ماه سال ١٣٦٧ هستند)؛ ميباشند:

 •  آقاي سهراب صالحي داراي درجه PhD در رشته بيوآنفورماتيك (Bioinformatics) از دانشگاه بريتيش كلمبياي كانادا
 • خانم هستي صالحي داراي درجه فوق ليسانس در رشته زيست شناسي كه در حال حاضر براي ادامه تحصيل در دوره PhD در يكي از رشته هاي مرتبط مطالعه و تحقيق ميكنند.

 

٤- آقاي محمدرضا صالحي

ايشان متولد ١٩ فروردين ماه سال ١٣٢٧ هستند و با خانم سودابه رفيعي ازدواج نموده اند. اين دو داراي دو فرزند بنامهاي خانمها سحر و غزل صالحي ميباشند.

٥- خانم زهرا (فهيمه) صالحي

          

ايشان كه متولد ١٣٢٩/٢/٣١ميباشند در تاريخ ٢٤ دي ماه سال ١٣٤٦ با آقاي امير مقدم نژاد متولد ٢٤ خرداد ماه سال … ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

– آقاي كاميار مقدم نژاد

ايشان كه متولد ٢٨ آذر ماه سال … هستند با خانم مهرزاد نظري متولد ٣٠ مهر ماه سال … ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقايان دانيال مقدم نژاد (متولد ١٣٨٠/١١/١) و آريان مقدم نژاد (متولد ١٣٩٠/٢/٢٠) ميباشند.

– خانم نيلوفر مقدم نژاد

ايشان كه متولد ٧ مرداد ماه سال … هستند در تاريخ ٣ فروردين ١٣٧٥ با آقاي غلامرضا عقيقي (متولد ١٧ آذر ماه سال ..) ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم دلارام عقيقي (متولد ١٣٧٩/٦/٢٩) و آقاي پدرام عقيقي (متولد ١٣٨٥/٧/٢٦) ميباشند.

– خانم مريم مقدم نژاد

ايشان كه متولد ٥ فروردين ماه سال  ١٣٥٨ هستند در تاريخ ٤ تير ماه سال ١٣٨٣ با آقاي سيد سعيد كاظمي متولد ١ شهريور سال …. ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم كيانا سادات كاظمي (متولد ١٣٨٦/١٠/٢) ميباشند.

– خانم مينا مقدم نژاد

ايشان متولد ٢٤ اسفند ماه سال …. ميباشند.

 
٦ – خانم سرور اعظم صالحي

ايشان كه متولد ١٥ خرداد ماه سال …. هستند؛ با آقاي ابراهيم زراع ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ميباشند:

 • خانم شيرين زراع كه متولد ١٩ فروردين ١٣٥٤ هستند و با آقاي سيد هادي مير عظيمي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقايان سيد ناصر مير عظيمي و دكتر سيد نويد مير عظيمي (دندانپزشگ) ميباشند.
 • خانم سميه زراع كه مقيم هلند ميباشند.
 • خانم سميرا زراع كه با آقاي امير حسين قره حسنلو ازدواج نموده اند وداراي يك فرزند بنام آوين قره حسنلو ميباشند
 • آقاي محمد زراع كه با خانم مريم قويدل ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام پانيذ زراع ميباشند.
٧- خانم منصوره (زهره) صالحي

ايشان كه متولد ١ اسفند ماه سال … هستند با آقاي عباس شفيع بيك محمدي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بسرح زير ميباشند:

 • خانم سپيده شفيع بيك محمدي كه با آقاي محمد علي جعفري ازدواج نموده اند.
 • آقاي علي شفيع بيك محمدي كه با خانم فريماه ؟ ازدواج نموده اند
 • خانم بهارك شفيع بيك محمدي متولد ٦ فروردين سال ١٣٥٨هستند و با آقاي عليرضا عروجي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام شينا عروجي ميباشند
٨ – مرحوم كودك حميد رضا صالحي

 

٩- شهيد جانباز محمد كاظم (امير ناصر) صالحي

وي كه متولد ١١ دي ماه سال ١٣٣٨ بود درعنفوان جوانی و در تاريخ ٣ آبان ١٣٦٧ دراثر صدمات ناشی از جنگ به  ديار باقي شتافت. مزار ايشان در آرامستان “باغ رضوان” اصفهان قرار دارد.

 

ج: مرحومه حاجیه خانم ملوك قند ي (شوكت الملوک مرادي مطلق)

 

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن image-18-e1599390343753.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 86F6326A-AE66-462F-B3DF-5DA7C0B76AD3-e1599389976670.jpeg می‌باشد
ايشان  متولد ١١ ارديبهشت  سال ۱۳۰۱ بودند.  نام شناسنامه ای ايشان ملوک بوده ولی بعد ازدواج چون اسم خواهرانشان عزیز الملوک وفخر الملوک بوده، مادرهمسرشان نام وی را شوکت الملوک می گذارند در حالی که اسم پشت قرآن ايشان، صدیقه بوده و وصیت کرده بودند که این اسم روی سنگ مزارشان نوشته شود. آن مرحومه در تاريخ ١٣٩١/٣/٢٧ با دار فاني وداع نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت معصومه”  قم قرار دارد. همسرشان (مرحوم حاج علي اكبر مرادي مطلق) در تاريخ ٢٥ ارديبهشت سال ١٣٥٦ برحمت خدا رفتند. مزار ايشان نيز در آرامستان “بهشت معصومه” قم مقابل ضلع شرقي، سالن شماره يك قرار دارد. 

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن B463042C-3257-4781-8163-F3EC727DC911-e1599389456488.jpeg می‌باشد این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 8A7D7151-06A7-4DA1-9869-9AF56D15FE15-e1599390260287.jpeg می‌باشد

همسرشان آقاي حاج علی اکبر مرادی مطلق متولد سال ١٢٧٨ خورشيدي می باشد. آن دو مرحوم در تاريخ ٢٨ بهمن ماه سال ١٣١٧خورشيدي ازدواج نموده بودند. (كپي عقد نامه ايشان در بخش “موزه مجازي” اين سايت موجود است).

حاصل این ازدواج ۸ فرزند میباشد که فرزندان آخر دوقلو بودند كه یکی از اینان (مرحومه زهرا) در سن۲۳ سالگی در اثر ابتلا به سرطان خون مرحوم شدند. فرزندان ايشان به ترتیب  عبارتند از:

١: آقاي علی اصغر مرادی مطلق متولد ١٣٢٤/٣/١٤

ايشان در سال ١٣٤٨ با مرحومه فاطمه عسگري (متولد ١٠ مهر ١٣٢٥) ازدواج نمودند و داراي دو فرزند مي باشند:

 • آقاي محمد علي مرادي مطلق كه با خانم ليلا اصفهاني ازدواج نموده اند.
 • آقاي محسن مرادي مطلق متولد ٢٨ ارديبهشت  سال ١٣٥٥

مرحومه فاطمه عسگري در تاريخ ١٤ خرداد ماه سال ١٣٨٧ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٨٤، رديف ٢٩، شماره ٤٠ قرار دارد.

٢: آقاي مجتبی مرادی مطلق متولد١٣٢٥/١٠/٢٩

ايشان در سال ١٣٥٢ با خانم محترم سادات صالحي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند مي باشند:

 • آقاي حميد رضا مرادي مطلق متولد ٨ ارديبهشت سال ١٣٥٤ كه با خانم ايمن سادات تاج زاد ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام های خانم ليليا مرادي مطلق و خانم گلوريا مرادي مطلق (متولد ١٣٩٤/٢/٢٩) هستند.
 • آقاي محمد وحيد مرادي مطلق كه با خانم ياسمين سادات تاج زاد ازدواج نموده اند.
 • خانم نرگس مرادي مطلق كه با آقاي سيد ايمان تاج زاد ازدواج نموده اند.
٣: آقاي مصطفی مرادی مطلق متولد ١٣٢٧/١١/١

ايشان در سال ١٣٥٤ با خانم اعظم السادات طبايي فضلي ازدواج نموده و داراي چهار فرزند مي باشند:

 • آقاي مجاهد مرادي مطلق كه با خانم مهديه بدر ازدواج نموده و دارای يك فرزند به نام خانم هستي مرادي مطلق هستند.
 • آقاي رضا مرادي مطلق كه با خانم فاطمه ناظم زاده ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام آقاي متين مرادي مطلق و خانم ملورين مرادي مطلق (متولد ١٣٩٧/١/٧) هستند.
 • آقاي علي مرادي مطلق كه با خانم شهرزاد حيدريان ازدواج نموده اند.
 • آقاي محمد مرادي مطلق
٤- آقاي مرتضی مرادی مطلق متولد ١٣٣٠/٢/١٨

ايشان در سال ١٣٥٤ با خانم زهرا حاجي ملا حيدر ازدواج نموده و داراي  چهار فرزند مي باشند:

 • خانم زهره مرادي مطلق كه با آقاي سيد كاظم مرتضوي ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام های آقاي سيد امير علي مرتضوي و آقاي سيد سجاد مرتضوي هستند.
 • آقاي محمد مرادي مطلق كه با خانم ريحانه محمود وندي باهر (متولد ١١ اسفند ماه سال ….) ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام هاي خانم پريا مرادي مطلق (متولد …) و آقاي علي مرادي مطلق (متولد ٦ تير ١٤٠١) هستند.
 • مرحومه دوشيزه نفيسه مرادي مطلق كه در عنفوان جواني (٢١ سالگي) فوت نمودند.
 • خانم عطيه مرادي مطلق متولد ٧ خرداد سال ١٣٧١
٥:آقاي هادی مرادی مطلق متولد ١٣٣٤/١/٢٠

ايشان در سال ١٣٦٤ با خانم ميشل گيلدر ازدواج نموده و داراي دو فرزند مي باشند:

 • خانم شكوفه مرادي مطلق كه با آقاي محمد نظري ها ازدواج نموده اند.
 • آقاي كاوه مرادي مطلق
٦: خانم فاطمه مرادی مطلق

ايشان در تاريخ ١٣ آذر ١٣٥٦ با مرحوم آقاي سيد محمد ناصر پيشوايي ازدواج نموده اند. اين دو داراي دو فرزند مي باشند:

– آقاي سيد حامد پيشوايي

ايشان كه متولد ١٥ مرداد ١٣٥٩ هستند، در تاريخ ١٦ آبان ١٣٨٧ با خانم مريم جلايي فر (متولد ٥ تير ١٣٦٤) ازدواج نموده اند. ايندو داراي يك فرزند به نام خانم بهاره سادات پيشوايي (متولد ١٠ مرداد ١٣٩١) هستند.

– خانم هانيه سادات پيشوايي

ايشان كه متولد ٨ تير ١٣٦٦ هستند؛ در تاريخ  اول ارديبهشت ١٣٩٠ با آقاي سيد وحيد عصار (متولد ١٥ مهر ١٣٥٩) ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند به نام آقاي سيد مهدي يار عصار (متولد ١٢ شهريور ١٣٩٣) هستند .

آقای سید محمدناصر پیشوایی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ در شهر مدینه دارفانی را وداع گفتند.

٧: مرحومه زهرا مرادی مطلق متولد ١٣٤٠/٨/٢٨

ايشان در سال ١٣٦٠ با آقاي محمود بدر ازدواج نمودند واز ايشان يك فرزند به يادگار مانده است :

 • خانم مهديه بدر متولد ٨ خرداد ١٣٦٢

مرحومه زهرا مرادي مطلق در تاريخ ۱۲دی ماه سال ١٣٦٣ در عنفوان جواني و در سن ۲۳سالگی دعوت حق را لبيك گفت. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت معصومه”  قم قرار دارد.


٨: خانم منصوره مرادی مطلق متولد ١٣٤٠/٨/٢٨

    

ايشان در تاريخ ٢٧ فروردين سال ١٣٦٣ با آقاي سيد حميد حسيني انواري (متولد ١١ ارديبهشت سال ١٣٣٧) ازدواج نموده اند. اين دو داراي دو فرزند مي باشند:

 •  آقاي سيد محمد مهدي حسيني انواري متولد …. كه در تاريخ ٢٦ بهمن ١٣٩٨ با خانم فائزه زنديه ازدواج نموده اند.
 • خانم مريم سادات حسيني انواري متولد ١٩ اسفند ١٣٦٩ كه با آقاي سيد عليرضا آذرفام ازدواج نموده اند.
د:مرحوم حاج احمد قندی

image

آن مرحوم متولد سال ١٣٠٣ خورشيدي و پسر بزرگ مرحوم حاج محمد صادق قندي بوده كه با خانم اقدس گلچین خرازی (متولد سال ١٣٠٩)  ازدواج نموده بودند. حاصل آن وصلت پنج فرزند می باشد:

١ – خانم زهرا قندي

ايشان متولد١٣٢٩/١١/١١ بوده و با آقاي غلامحسین دلجو که متولد ١٣٢٣/٩/١٢ می باشند ازدواج كرده و داراي سه فرزند مي باشند:

 • خانم طاهره دلجو
 • آقاي سعيد دلجو
 • آقاي عليرضا دلجو
٢ – خانم فاطمه قندي

ايشان متولد ١٣٣٤/٦/٢٠ بوده و با آقاي محمد تحريري ازدواج نموده اند ودارای دو فرزند می باشند:

 • آقاي هادی تحريري که متولد ١٣٥٥/٩/١٦ هستند و با خانم نفیسه فاطمی ازدواج کرده اند و دارای یک پسر بنام ؟ تحريري (متولد ….) هستند.
 • مرحوم آقای محسن تحریری

          آقای محسن تحریری در تاریخ 7 مرداد 1402 دارفانی را وداع گفتند.

 

 •  ٣ – شهيد محمود قندي

    

ايشان متولد ١٣٢٣ هستند و در سال ١٣٥٢ با خانم سيمين نكوفر ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند چهار فرزند  می باشد:

 • خانم نرگس قندي که متولد ١٣٥٤/٦/٦ می باشند و با آقای سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی ازدواج نموده اند و دارای دو فرزند به نام های خانم حسنا سادات هاشمی گلپایگانی و  ؟ هاشمی گلپایگانی هستند.
 • آقاي محمد مهدي قندي که متولد ١٣٥٥/٩/٥ می باشند و با خانم خدیجه حمیدیان ازدواج نموده و دارای دو دختر بنامهاي ؟ و ؟ قندي هستند.
 • آقاي مصطفي قندي که متولد ١٣٥٨/٣/٢٥ هستند و با خانم ستوده دوایی ازدواج نموده اند.
 • آقاي محمود قندي

شرح كامل فعاليت هاي علمي و سياسي ايشان در بخش مفاخر سياسي همين سايت آمده است. آقای محمود قندی در تاريخ هفتم تير سال ١٣٦٠ در حادثه انفجار ساختمان مركزي حزب جمهوري اسلامي به مقام شهادت رسيدند.

٤ – آقاي محمد تقي قندي

ايشان با خانم زهره شمسيان ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

 •  خانم زهرا قندي
 • خانم طيبه قندي
 • خانم محيا قندي
٥ – آقاي علي قندي

ایشان متولد ١٣٤٣/١/٣٠ بوده و با خانم الهام کاشانی وحید ازدواج نموده اند و دارای یک فرزند می باشند:

 • حمید قندی متولد ١٣٧١/٥/٩

مرحوم حاج احمد قندي در تاريخ ٢٦ بهمن سال ١٣٩١ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” علي ابن جعفر”  واقع در شهر قم قرار دارد.

 
ه:  مرحوم حاج عباس قندي

image

آن مرحوم كه متولد سال ١٣١٢ خورشيدي بودند؛ پنجمين فرزند و از فرزندان مرحومه مهرانگيز عسكري ميباشند. ايشان با خانم فاطمه جاودان ازدواج نموده بودند. آن دو ٢ فرزند به ترتیب  زير دارند:

١- آقاي حاج شيخ محمدحسین قندی

حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمد حسين قندي با خانم نجمه عطوفت ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ميباشند. 

 • آقاي محمد محسن قندي؛ ايشان با خانم طاهره بركتين ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم زهرا قندي و آقاي محمد حسن قندي ميباشند.
 • خانم طاهره قندي؛ ايشان با آقاي سيد جواد هاشمي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي آقايان سيد علي، سيد محمد حسين و سيد حميد رضا هاشمي ميباشند.
 • خانم نرگس قندي؛ ايشان با آقاي سجاد منصوري رضي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي خانم ها فاطمه و زينب منصوري رضي ميباشند.
 • آقاي محمد رضا قندي؛ ايشان با خانم مريم بيگدلي ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام آقاي محمد علي قندي (متولد ٣ ارديبهشت ١٤٠٠) ميباشند.
٢- مرحوم حاج شيخ علیرضا قندی

مرحوم حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ عليرضا قندي با خانم معصومه سادات حسینی ازدواج نموده بودند. اين زوج دارای دو دختر  می باشند :

 • خانم فاطمه زهرا قندی؛ متولد ١٣ دي ١٣٨٠
 • خانم نازنين زهرا  قندی؛ متولد ….

 مرحوم حاج شيخ عليرضا قندي پس از بهبودي نسبي از يك دوره بيماري و كُما در تاريخ ٣ اسفند ١٤٠٠ بديدار معبود شتافتد. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا”  قطعه ۲۲۸، ردیف ۹۹، شماره ٤٨ قرار دارد.

 

مرحوم حاج عباس قندي در سال ١٣٩٢ خورشيدي دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان ” بهشت معصومه” در شهر قم قرار دارد.

 

و:مرحوم حاج حسین قندی

مرحوم حاج حسين قندي

آن مرحوم كه ششمين فرزند مرحوم حاج محمد صادق و از فرزندان مرحومه مهر انگيز عسگري ميباشند؛ در روز ۱۲ فروردين ماه سال ١٣١٧ خورشيدي متولد شده و در تابستان سال ۱۳۴۷ با خانم وجیهه لبانی مطلق ازدواج نموده بودند که نتیجه این وصلت؛ چهار فرزند (دو پسر و دو دختر) می باشد:

١: اقای محمد مهدی قندی

ايشان متولد ١٧ خرداد ١٣٤٨ ميباشند.

٢: خانم مریم قندی

ايشان كه متولد ٢٠ مهر ١٣٥٠ هستند؛ با آقاي امير ايرجي زاد ازدواج نموده اند و داراي يك  فرزند ميباشند:

 •  آقاي عليرضا ايرجي زاد؛ متولد ٢٥ بهمن ١٣٧٤ دانشجوي دوره دكتري فقه و اصول اسلامي در دانشگاه آزاد تهران 
٣: خانم زهره قندی

ايشان  كه متولد ١٠ مهر ١٣٥٢ هستند در تاريخ ١٢ مرداد ١٣٧٦ با آقاي محمد حليمي ازدواج نموده اند. ايندو داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي امين حليمي؛ متولد ٢٤ بهمن ١٣٧٨
 • خانم ليلا حليمي؛ متولد ٦ دي ١٣٨٣ 
٤: آقاي مسعود قندی

ايشان كه متولد ٢٤ اسفند ١٣٥٦ هستند؛ با خانم مريم سادات نوراني حسيني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي محمد حسين قندي؛ متولد ١١ بهمن ١٣٨٩
 • آقاي محمد مهديار قندي؛ متولد ٤ بهمن ١٣٩٩

 

حاج حسین قندی در روز۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۰ بعد از مدت کوتاهي بیماری؛ به دیار باقی شتافتند.

 
ز: مرحومه حاجيه زهرا(مهری) خانم قندی (همسر مرحوم اكبري)

ايشان فرزند هفتم مرحوم حاج محمد صادق و از فرزندان خانم ليلا توسلي ميباشند. همسر ايشان مرحوم حاج محمدتقی اکبری فتيدهي متولد ١٣١١ بودند.  

فرزندان آن زوج عبارتند از:

١: آقاي محمد کاظم اكبري

ايشان با خانم نسرين روغني زاد ازدواج كرده اند.

٢: خانم منصوره اكبري

ايشان متولد ٢٦ آذر ماه سال …. هستند.

٣: خانم فاطمه اكبری

ايشان كه متولد ٣٠ آذر ماه سال …. هستند با آقاي احمد نيلي ازدواج كرده اند.

٤: آقاي محمد رضا اكبري

ايشان با خانم ناديه السادات منصوري ازدواج كرده اند.

٥: مرحوم محمد علي اكبري

آن مرحوم با خانم مينا معصومي ازدواج كرده بودند. فرزندان اين دو عبارتند از:

 •   خانم ريحانه اكبري
 • خانم بهاره اكبري
 • آقاي محمد حسين اكبري

ايشان كه پزشگ متخصص گوش و حلق و بيني بودند در حادثه انفجار مركز پزشگي سينا اطهر در تاريخ دهم تير ماه ١٣٩٩ درگذشتند. 

٦: آقاي محمد مهدی اكبري

ايشان با خانم مهديه زرين طرازيان (نوه مرحوم حاج عبدالله قندي) ازدواج نموده اند و داراي دو دختر به شرح زير مي باشند:

 • خانم راييكا اكبري متولد ١٠ تير سال …
 • خانم اونيكا اكبري

مرحوم حاج محمد تقي اكبري فتيدهي كه در كارهاي خير همواره پيشقدم بودند، در تاريخ ٢ دي ماه سال ١٣٩٣ خورشيدي (مطابق با روز آخر ماه صفر) دار فاني را ترك نمودند.

حاجیه خانم زهرا(مهری) قندی روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دارفانی را وداع گفتند و در صحن باغ توتی حرم حضرت عبدالعظیم و در قبر مرحوم همسرشان دفن گردیدند.

ح: حاجيه فاطمه (اقدس) خانم قندي (همسر آقاي بهگوي)

ايشان فرزند هشتم مرحوم حاج محمد صادق و از فرزندان مرحومه مهرانگیز عسگری و متولد ١٣١٨ هستند که با مرحوم آقای حاج محمدتقی بهگوی ازدواج کرده و دارای شش فرزند می باشند. مرحوم حاج محمدتقی بهگوی در تاریخ 8 آبان 1402 دارفانی را وداع گفتند و در بهشت زهرا قطعه 316 مدفون گردیدند. 

فرزندان ایشان عبارتند از :

١:  آقاي عبدالمجيد بهگوي

متولد ١٣٣٥/٦/٧ بوده و با خانم شیرین(مریم) قطبی ازدواج نموده و دارای سه فرزند می باشند:

 –           

٢ : آقاي جلال (امیر)  بهگوي

ايشان متولد ١٣٣٧/٩/١٥ بوده و با خانم طاهره سادات عابدی ازدواج نموده اند و دارای دو فرزند می باشند:

 • آقای حمیدرضا بهگوی متولد ١٣٦٥
 • خانم فاطمه بهگوی متولد ١٣٧٧ 
٣ : آقاي على اكبر بهگوى

ايشان متولد١٣٣٩/٩/٢٠ بوده و با خانم زهره پوراورنگ  متولد ١٣٤٢ ازدواج نموده و دارای دو فرزند می باشند:

 •  خانم زهرا بهگوي كه با آقاي مهدي سپهري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي حلما و عليا سپهري ميباشند.
 • آقای علیرضا بهگوی متولد١٣٦٦/١٠/٣٠ كه با خانم… غفاري ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام نازنين زهرا بهگوي ميباشند.
٤: آقاي عبدالله  بهگوي
٥: آقاي محمد ابراهيم بهگوي
٦: مرحوم عبدالحسين بهگوي
 
ط: مرحوم حاج ابو القاسم قندي

image

آن مرحوم فرزند نهم حاج محمد صادق هستند كه مادرشان خانم لیلا توسلی هستند . ایشان كه متولد ٢ خرداد ماه سال ١٣٢٤ بودند؛ با خانم فاطمه حاجي ملا حيدر متولد ٢٠ دي ١٣٢٩ ازدواج كرده بودند. آندو داراي سه فرزند مي باشند:

١: آقاي حميد رضا قندي

        

ايشان كه متولد ١٣٥٢/٩/١٨ هستند با خانم سميه سهرابي تقوي  متولد١٣٥٨/١١/٢٢ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

آقاي امير حسين قندي (متولد ٢٣ شهريور ١٣٨٥) و خانم ياسمن قندي (متولد ٣١ شهريور ١٣٩٥)

     این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 7666B659-92FA-4A1D-965C-D360E930AB99-e1593503353848.jpeg می‌باشد    

 

٢: خانم انسيه قندي

ايشان كه متولد ١٩ آذر ١٣٥٣ هستند با آقاي محمد رضا ابتكار متولد ٨ فروردين ١٣٤٧ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند مي باشند:

 • آقاي مهدي ابتكار متولد ١٥ تير ١٣٧٩
٣: خانم هاله قندي

ايشان كه متولد ٢٠ مرداد سال …. هستند در تاريخ …. با آقاي محمد حسين زمرديان متولد ٨ آبان ١٣٦٢ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند مي باشند:

 • خانم نگار زمرديان متولد ٧ آبان ۱۳۹۴
 • آقای امیرعباس زمردیان متولد ۲ خرداد ۱۴۰۲

مرحوم حاج ابوالقاسم قندي در تاريخ ٢٢ آذر ماه ١٣٩٤ دار فاني را وداع نمودند. مزار ايشان در قطعه ٢٠٤ آرامستان “بهشت زهرا” رديف ٣٢ شماره ٦٩ قرار دارد.

ي :آقاي محمد حسن قندى

image

حاج محمد حسن قندى فرزند دهم مرحوم حاج محمد صادق قندى متولد ١ اسفند ١٣٢٦  و مادرشان خانم لیلا توسلی هستند. ايشان در تاريخ ١٤ مهر ١٣٥٦ با خانم پريچهر لطفي نژاد (متولد ١٠ ارديبهشت ١٣٣٩) ازدواج نموده اند. اين زوج داراى ٣ فرزند مي باشند:

١: خانم ليلا قندى

ايشان متولد ٢٤ خرداد ١٣٥٨ ميباشند.

٢: آقاي محمد قندى

ايشان متولد ١٢ تير ١٣٦١ ميباشند.

٣: خانم فاطمه قندى

ايشان كه متولد ٢٦ خرداد ١٣٦٤ هستند در تاريخ ٢٨ اسفند ١٣٩٧ با آقاي ميثم مكي (متولد ٤ مهر ١٣٦٢) ازدواج نموده اند. 

 

ك: مرحوم محمد جواد قندي

image

مرحوم حاج محمد جواد قندي آخرين فرزند حاج محمد صادق قندي  است كه مادر ايشان خانم لیلا توسلی بودند. ايشان در تاریخ ١٣٣٠/٣/٢ متولد و در سال ١٣٤٠ با درگذشت پدر و با فاصله حدود ٤٠ روز كه مادر شان در گذشت؛ در حدود ده سالگي يتيم شدند.

ايشان با خانم فرح (مژگان) درگذنی (شريفي) متولد ٢٩ ارديبهشت سال ١٣٤٠ ازدواج نموده بودند. ايند و داراي سه فرزند هستند:

١: آقاي محمد صادق قندي

ايشان متولد ٢٣ دي ١٣٦٠ هستند و با خانم سحر افضلی تهرانی (متولد ١٣٦٠/٣/١٥) ازدواج نموده و دارای  دو فرزند هستند:

 • خانم ترمه قندي متولد ٧ آذر ١٣٩٢
 • آقاي كيان قندي متولد ٢٥ تير ماه سال ١٣٩٦
٢: خانم سارا قندي
٣: خانم سمانه قندي

ايشان كه متولد ١٣٦٩/٤/٧ هستند با آقاي هادي روشني ازدواج نموده اند.

 

مرحوم محمد جواد قندي در تاريخ ١٣٩٩/٩/١٤ بر اثر بيماري كرونا جان به جان آفرين تسليم نمودند. مزار ايشان در قطعه ٢٠٤ آرامستان “بهشت زهرا” رديف  ٤٨ شماره ٣٥ قرار دارد و در كنار برادرشان (مرحوم حاج ابوالقاسم قندي) آرميده اند.

 

 

اسناد قديمي

عقد نامه مرحوم حاج محمد صادق قندي با مرحومه ليلا توسلي

تاريخ ازدواج: بيستم ربيع الاول سال ١٣٤٩ هجري قمري برابر با ١٣٠٩/٥/٢٢

image

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه اي از عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

 

شهيد قندي در فرودگاه مهر آباد در حال عزيمت به آمريكا جهت ادامه تحصيل

از راست: حاج احمد قندى، حاج غلامحسين عسكرى، آقايان محمد عسكرى، مهدى عسكرى، محمد رضا صالحى و محمد مهدى صالحى و جمعى ديگر از دوستان و بستگان

 

شهيد محمود قندي در دوران تحصيل در آمريكا

از راست: مرحوم اكبري، مرحوم احمد قندي و آقاي علي قندي
همسر و دو فرزند مرحومه فخرالملوك قندي
(آقايان محمد مهدي و محمد رضا صالحي)
از چپ: مرحوم حاج محمد صادق قندي، مرحوم احمد قندي، مرحوم عسگري
مرحوم میرزا یوسف عسگری پدر همسر حاج محمد صادق قندی به اتفاق دختران شان: 
دست چپ خانم تاج الملوک عسگری همسر اول حاج محمد صادق 
و خانم کوچولویی که در بغل پدر هستند خانم مهر انگیز عسگری هستند (همسر بعدی حاج محمد صادق که بعد از فوت همسر اولشان با ایشان ازدواج نمودند)