مرحوم مغفور حاج محمد ابراهيم قندي

مرحوم مغفور حاج محمد ابراهيم قندي

 

مرحوم حاج محمد ابراهیم قندي فرزند ششم حاج محمد کاظم و مريم خانم و سومين پسر آنها مي باشد.

تولد:

براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:

 ” تولد آقا محمد در ١٩ ذيحجه سنه ١٣١٢ “

با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تاريخ دقيق تولد حاج ميرزا محمد ابراهیم قندي روز پنجشنبه ٢٣ خرداد ماه سال ١٢٧٤ خورشيدي مي باشد. زمان تولد ايشان مقارن با آخر دوران سلطنت ناصر الدين شاه، چهارمين  شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

ايشان در سال ١٢٧٧ خورشيدي، درحالیکه بیش از سه سال نداشتند مادر خود را به علت بیماری از دست دادند . وي كارمند وزارت راه و ترابري ( بخش حسابداري) بودند كه پس از سي سال خدمت صادقانه در آن وزارت خانه بازنشسته شدند. حاج محمد ابراهيم قندي در حدود سال ١٢٩٥ خورشيدي با حاجيه خانم صفا سرو ازدواج نمودند.

مرحوم حاج محمد کاظم قندی درسفری به مشهد مقدس با شخصی به نام آقا هادی سرو که از متمولین آن زمان تهران بود آشنا شده و در ضمن زیارت باب مراوده بين خانواده اين دو برقرار می شود. در برگشت از سفر مشهد، حاج محمد كاظم از اقاي هادي سرو دخترشان خانم صفا سرو را که  از خانواده  متدین ومحجبه بوده و از زیبایی  نیز بهره مند بودند را براي حاج محمد ابراهيم خواستگاری می نماید. این امر به وصلت اين دو خانواده منجر مي گردد.

وفات:

مرحوم حاج محمد ابراهيم بعد از حدود هفتاد و چهار سال زندگی، در بيست و دوم فروردين ماه سال ١٣٤٨ خورشيدي در بيمارستان طرفه تهران پس از جراحي معده دعوت حق را لبیک گفت و پيكر ايشان درمقبره خانوادگی درشهر مقدس قم آرمیده است.  مرحومه حاجيه صفا خانم نيز كه متولد سال ١٢٧٩  شمسي د ر تهران بودند درتاريخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال ١٣٦٩ پس از حدود نود سال زندگی در منزل شخصی شان  پس از صرف نهار واقامه نماز ظهر، در کنار دخترشان (کبری خانم قندي) ، جان به جان آفرین تسلیم کردند.  ايشان نیز درشهر مقدس قم در مقبره خانوادگی در مزار همسرشان (مرحوم حاج محمد ابراهیم قندی) آراميده اند.

فرزندان مرحوم حاج محمد ابراهيم قندي:

از ازدواج مرحوم حاج محمد ابراهيم قندي و مرحومه حاجيه صفا سرو، پنج دختر و يك  پسر به يادگار مانده است كه به ترتيب عبارتنداز:

خانم شمس الملوك قندي، خانم كبري قندي، خانم بدر الملوك قندي، خانم فروغ اعظم قندي، آقاي ناصر قندي وخانم شكوه بانو قندي

الف: خانم شمس الملوك قندي
ب: خانم كبري قندي
ج: خانم بدر الملوك قندي
د: خانم فروغ اعظم قندي
ه: آقاي ناصر قندي

ايشان كه متولد فروردين ماه  سال ١٣١٧ ميباشند با خانم شهناز صفاري پور ازدواج نموده اند.

در بخش مفاخر خاندان به زندگي نظامي ايشان پرداخته شده است.

و: خانم شكوه بانو قندي

 

 

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه اي از عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

تيمسار ناصر قندي در زمان دانشجوئي در دانشكده افسري