مرحوم مغفور حاج علي اكبر قندي

 

حاج ميرزا علي اكبر قندي فرزند هشتم حاج محمد كاظم قندی و دومين فرزند خانم خدیجه سلطان مياشند.

تولد:

ايشان مطابق با شناسنامه صادره برايشان متولد سال ١٢٨٢خورشيدي هستند ولی اين تاريخ با تاريخ تولد نوشته شده توسط مرحوم پدرشان در پشت جلد قران كريم براي فرزند قبل ازايشان؛ طوبي خانم كه آنهم مطابق با سال ١٢٨٢ خورشيدي است، سازگاري ندارد. لذا سال ١٢٨٣ خورشيدي براي تولد ايشان محتمل تر است. تولد ايشان  در زمان سلطنت مظفر الدين شاه، پنجمين شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

ايشان عطف به مندرجات صفحه دوم شناسنامه شان در تاريخ نهم رجب ١٣٤١ قمري (مطابق با پنجم اسفند ماه سال ١٣٠١ خورشيدي) ازدواج نموده اند. وي با دختر عموي خود (مرحومه حاجيه زينت خانم متولد سال ١٢٨٧ خورشيدي فرزند حاج عليرضا –  برادر حاج محمد كاظم) ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند ٧ فرزند بود.

 

مرحومه حاجيه زينت قندي

وفات:

حاج علی اکبر قندی روز شانزدهم مهرماه سال ١٣٥٨ خورشيدي دارفانی را وداع گفت. مزار ايشان در قطعه ٨٢ آرامستان “بهشت زهرا” قرار دارد.

مرحومه زينت خانم قندي نيز در هشتم ديماه سال ١٣٦٦ خورشيدي فوت نمودند كه مزار ايشان نيز در آرامستان “بهشت زهرا” تهران؛ قطعه ٨٣  قرار دارد.

فرزندان و نوادگان مرحوم حاج علي اكبر قندي:

فرزندان ايشان به ترتيب مرحومه حاجيه منصوره قندي (فاتحي)، مرحومه مليحه قندي ( كه در سن شش تا هفت سالگي فوت نمود)، مرحومه سرور قندي (عريضي)، مرحوم حاج حسين قندي، مرحوم حاج حسن قندي ، آقاي محمد قندي و آقاي حميد رضا قندي هستند . اين فرزندان نوه پسري حاج محمد كاظم و نوه دختري حاج عليرضا بوده و از دو سمت نتیجه حاج محمد موسی تاجر طهرانی هستند.

الف – مرحومه حاجيه منصوره خانم قندي

  

مرحومه حاجيه منصوره قندي، فررند نخست مرحوم حاج علی اکبر قندي متولد ٢٤بهمن ماه سال ١٣٠٤ بودند. ایشان همسر مرحوم حاج آقا محمد صادق فاتحی بودند که ثمره وصلت این دو، سه فرزند دختر و چهار فرزند پسر میباشد که به ترتیب عبارتند از:

١ – خانم فریده  فاتحي

خانم فريده فاتحي با آقاي عباس مهرگر ازدواج نموده اند و داراي دو دختر و دو پسر مي باشند:

 • خانم تینا مهرگر كه با آقاي مجید خرازی ازدواج نموده و داراي يك فرزند به نام خانم نوگل خرازي هستند. خانم نوگل خرازي با آقاي محمد رضا بيك محمدي ازدواج نموده است. اين زوج داراي يك فرزند بنام خانم نفس بيك محمدي (متولد ٨ بهمن ١٣٩٩) ميباشند.
 • خانم آرميتا مهرگر كه با آقاي جلال عطوفی ازدواج نموده و داراي يك فرزند به نام خانم کیانا عطوفي هستند.
 • آقاي کریم مهرگر كه با خانم نیلوفر فرزین خواه ازدواج نموده و داراي يك فرزند به نام آقاي علی مهرگر هستند.
 • آقاي محمد مهرگر كه با خانم زهرا اسدی ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام  آقاي برديا مهرگر (متولد ٢٦ آبان ١٣٩٨ خورشيدي) ميباشند.
٢- مرحوم احمد فاتحي

آن مرحوم با خانم فاطمه باباخاني ازدواج نموده بودند و دارای چهار فرزند پسر و یک دختر می باشند:

 • آقاي فواد فاتحي كه باخانم سعیده خان منش ازدواج نموده وداراي يك فرزند به نام آقاي کسری فاتحي است.

 • مرحوم فرهاد فاتحي كه در تاريخ ١٣٩٩/٣/٢٠ با دار فاني وداع نمودند.
 • آقاي فرشاد فاتحي كه با فرزانه خانم ازدواج نموده اند.
 • آقاي فرهنگ فاتحي كه با الهه خانم ازدواج نموده اند.
 • خانم مریم فاتحي كه با آقاي سید محسن حسینی ازدواج نموده اند.
٣ – مرحوم محمود فاتحي

آن مرحوم با خانم مهتاب ؟ ازدواج نموده بودند كه ثمره آن پيوند دو پسر و چهار دختر به شرح زير است:

 • خانم فرانک فاتحي كه با مرحوم حسین ازدواج نمودند و داراي دو فرزند به نام های خانم مروارید و آقاي مهدی هستند.
 • مرحوم علیرضا فاتحي
 • خانم فرشته فاتحي كه با آقاي علی قربانی ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام های آقاي آرمین قرباني و آقای امین قرباني هستند.
 • خانم فرزانه فاتحي كه با آقاي محمود پاکزاد ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام های آقاي معراج پاكزاد و خانم مهرناز پاكزاد هستند.
 • مرحوم حمیدرضا فاتحي كه با الهام خانم ازدواج نموده بودند. آن دو داراي سه فرزند به نام های خانم عسل فاتحي و آقاي آرین فاتحي و خانم آیلین فاتحي هستند. مرحوم حميد رضا فاتحي در تاريخ ١٤ دي ماه سال ١٤٠١ در يك تصادف رانندگي در سن ٣٩ سالگي جان به جان آفرين تسليم نمود.
 • خانم افسانه فاتحي
٤ – مرحوم عبدالامیر فاتحی

آن مرحوم با خانم پروانه غفارپور ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند دختر مي باشند:

 • خانم الهه فاتحي كه با آقاي ایمان قابیزی ازدواج نموده اند.
 • خانم الهام فاتحي كه با آقاي نوید سمیعی خواه ازدواج نموده اند و داراي يك دختر به نام خانم ملینا  سميعي خواه هستند.
٥- خانم فتحیه فاتحي

خانم فتحيه فاتحي از ازدواج اولشان با آقاي کیومرث شاه اویسی يك پسر و يك دختر دارند :

 • خانم فلورانس شاه اويسي كه با آقاي رضا ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام های آقاي سالار و خانم ساحل هستند.
 • آقاي فرانسیس كه با ونوس خانم ازدواج نموده اند.

ايشان از ازدواج دومشان با آقاي هوشنگ بنایی نيز داراي يك دختر و يك پسر مي باشند:

 • خانم بنفشه بنايي
 • آقاي علی بنايي
٦- خانم فائقه فاتحي

  

خانم فائقه فاتحي متولد ٥ ارديبهشت سال …. با آقاي اكبر قطرانيان (متولد ….) ازدواج نموده اند و داراي دو دختر و يك پسر مي باشند:

 • خانم شادي قطرانيان متولد …
 • خانم نشاط قطرانيان. ايشان كه متولد …. هستند  در تاريخ ١٩ مرداد سال ١٣٩٩ با آقاي حميد رضا حاجي اسماعيلي (متولد ….)  ازدواج نموده اند.
 • آقاي مهدي قطرانيان متولد ….

٧- آقاي مرتضی فاتحي

حاجيه خانم منصوره قندي در تاريخ ٢٧ آذر ماه سال ١٣٩٥ خورشيدي دعوت حق را لبيك گفتند و در قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران در جوار مرحوم پدرشان مدفون گرديدند.

ب: مرحومه سرور خانم قندي

image    

ايشان فرزند سوم مرحوم حاج ميرزا علي اكبر و متولد سال ١٣٠٩ خورشيدي بودند و با مرحوم سيد حسن عُريضي ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند سه فرزند بود. همسر ايشان در حاليكه فرزندانشان كوچك بودند در مهر ماه سال ١٣٣٧ خورشيدي فوت كردند كه در قم مدفونند. فرزندان مرحومه سرور قندي عبارتند از :

١- مرحوم فخرالدين عُريضي

آن مرحوم باخانم نجیبه باقری علیزاده ازدواج نموده بودند و صاحب سه فرزند شدند و به کشورکانادا عزیمت و در آن جا ساکن شدند. فرزندان ایشان عبارتند از :

 • خانم نسیم عريضي كه باآقای منیز ازدواج نموده است.
 • آقاي نعیم عريضي كه با خانم انایا ازدواج نموده و يك فرزند به نام خانم نازش عريضي دارند.
 • آقاي نوید عريضي

آقای فخرالدین  عريضي سال ١٣٩٢ دعوت حق رالبیک گفت.

٢-آقاي شمس الدين عُريضي

ايشان باخانم مریم جواهری ازدواج نموده و صاحب سه فرزند مي باشد:

 • خانم نازنین عريضي كه باآقای حامدرضائیان ازدواج نموده و يك فرزند به نام خانم کیمیا رضاييان دارند.
 • خانم بیتا عريضي كه باآقای نریمان عطاری ازدواج نموده است.
 • آقاي محمدحسن عريضي
٣-آقاي نورالدين عُريضي

ايشان باخانم سیمین شید خباز ازدواج نموده اند.

ج: مرحوم حاج حسين قندي

 

شادروان حاج حسین قندی در شب نیمه شعبان ١٣١٠ خورشيدي به دنیا آمدند. ايشان در سال ١٣٣٤ خورشيدي  با حاجيه خانم اخترالسادات فرحناك ( متولد ١٨ مرداد سال ….) ازدواج نمودند.

اين دو داراي پنج فرزند هستند:

١-خانم آذر دخت قندى

ایشان كه متولد اول  آذر ١٣٣٥ می باشند در تاریخ دهم دی ماه ١٣٥٢ با مرحوم جعفر احدی (متولد ٧ خرداد ١٣٢٤) ازدواج نموده بودند. حاصل این ازدواج سه فرزند (یک دختر و دو پسر) ميباشد:

 • خانم الهام (سحر) احدي که در ٢٧ تير ١٣٥٥متولد شده و در سال١٣٧٥ با آقاي حسينعلي جواهريان ازدواج نموده است و داراي يك فرزند پسر به نام آقاي محمد امین  جواهريان متولد سوم آبان ١٣٧٩ می باشد.
 • آقاي محمد رضا احدي متولد پانزدهم بهمن ١٣٥٨
 • آقاي امیر رضا احدي متولد اول مهر ١٣٦٢

مرحوم جعفر احدي در تاريخ ١٧ شهريور ماه سال ١٤٠١ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا” قطعه ٢٠٨،  رديف ٧، شماره ٤٦  قرار دارد.

٢-خانم آزاده قندي

ایشان كه متولد اول خرداد ١٣٣٧هستند درسال ۱۳۵۳ با مرحوم آقاي محمد حاج محمد ابراهيم كتابفروش ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميد. مرحوم آقاي محمد حاج محمد ابراهيم كتابفروش در تاریخ 16 مرداد 1402 فوت نموده و در بارگاه حضرت بی بی سکینه رامسر دفن گردیدند.

آن دو داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي امیر حسین حاج محمد ابراهيم كتابفروش متولد دوم اسفند ١٣٥٤ که با خانم نیلوفر چاوش حسینی ازدواج کرده اند.
 • خانم سميه ( مستانه) حاج محمد ابراهيم كتابفروش متولد ٢٣ شهریور ١٣٦٠ كه در سال۱۳۸۰  با آقاي امیر کریمی (متولد ٢٦ فروردين ١٣٥١) ازدواج نموده و صاحب دو فرزند دختر به نام های خانم آرتادخت كريمي ( متولد ٢٢ دي ١٣٨١) و خانم پریاس كريمي (متولد ٣١ ارديبهشت ١٣٨٩) هستند.

خانم آزاده قندي در ازدواج بعدي خود؛ در تاريخ ١٣٧٤/١/٢٣ با آقاي “كارل بونگرز” (متولد ٣ شهريور ١٣٢٨) وصلت نموده اند و در هلند اقامت دارند.

٣ – خانم نوشين قندي

  

ایشان  كه متولد ١٣٤٠ است  با آقاي علي ساعدي ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميد. آن دو داراي دو فرزند ميباشند:

– آقاي امير ساعدي كه متولد ٢٦ تير ماه سال ١٣٧٠ هستند و با خانم حميرا ضياء ازدواج نموده اند.

ايندو داراي يك فرزند پسر بنام زين ساعدي متولد ١٦ دي ١٣٩٧ ميباشند.

 

– خانم عسل ساعدي متولد ٢٩ شهريور ماه سال ١٣٧٢

 

خانم نوشين قندي در ازدواج بعدي خود؛ با آقاي “فرد ملينك”  وصلت نمودند

 آقاي ملينك در اواخر سال ١٣٩٦ خورشيدي برحمت خدا رفتند.

٤- آقای عباس قندى

  

 

ايشان متولد ١٠ اردیبهشت ١٣٤١ می باشند و در ٢١ شهريور ١٣٦٤  با حاجیه خانم فاطمه (فرشته) مردانی ازدواج نموده اند كه حاصل این وصلت  دو دختر است:

 • خانم ریحانه قندي که در ١٧ تير ماه سال ١٣٦٧ متولد و در سال ١٣٨٨ با  آقاي محمد سجاد دمان ازدواج کرد و يك فرزند به نام آقاي مهدی یار دمان دارند. خانم دكتر ريحانه قندي داراي درجه دكتري در رشته اديبات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي ميباشند.
 • خانم زهرا (رعنا) قندي كه متولد ٨ تير ماه سال ١٣٧٠مي باشند .
٥ – خانم شيرين قندي

  

خانم شيرين قندي كه متولد ٢٥ آذر ماه سال ١٣٤٦ هستند؛ در تاريخ ١٦ مهر سال ١٣٦٩ با مرحوم محسن دهقاني ازدواج نموده بودند كه حاصل آن ازدواج دو فرزند است:

 • آقاي مهدی دهقاني متولد ٣٠ دي ١٣٧٠
 • خانم هدیه دهقاني متولد ١٣٨٧

مرحوم محسن دهقاني در تاريخ ١١ بهمن سال ١٣٩٦ خورشيدي به سراي باقي شتافتند.

 

مرحوم حاج حسين قندي در تاريخ  ١٨ دي سال ١٣٧٨(مصادف با شب عید فطر) دعوت حق را لبیک گفتند و مزارشان در آرامستان “بهشت زهرا” قرار دارد.

د: مرحوم حاج حسن قندي

image

مرحوم حاج حسن قندی پنجمين فرزند حاج علی اکبر قندی متولد پانزدهم  فروردين ١٣١٧ بودند. ایشان درسال  ١٣٣٧ با خانم پروانه ذبیح کاشانی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج پنج فرزند می باشد:

١-خانم افسانه قندي
٢-خانم فرزانه قندي

خانم فرزانه قندي با آقاي مصطفي نوروز ازدواج نموده اند كه حاصل اين وصلت سه فرزند دختر مي باشد:

 • خانم ليلا نوروز
 • خانم شيوا نوروز
 • خانم رعنا نوروز
٣-خانم هنگامه قندي

خانم هنگامه قندي با آقاي محسن صيرفي ازدواج نموده اند و داراي دو  فرزند مي باشند:

 • خانم حوريه صيرفي
 • آقاي امير صيرفي
٤-آقاي محمد رضا قندي

ايشان با خانم طاهره حاتمي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند مي باشند:

 •  آقاي يوسف قندي
 • آقاي ميثم قندي
٥-آقاي محمد جواد قندي

 

حاج حسن قندي  در تاريخ دوازدهم آبانماه سال ١٣٩٥ خورشيدي در واشنگتن آمريكا در گذشتند و در کنار محل زندگی چهار فرزندشان در ایالت مریلند امریکا ، آرامگاه پارکلان قطعه مسلمانان به خاک سپرده شدند.

 

ه: حاج  محمد قندي

 

آقای محمد قندی ششمین فرزندمرحوم حاج علی اکبرقندی می باشد. ايشان  درسال ١٣٥٤ با خانم  لیلی بیگلربیگی تهرانی ازدواج نمودند كه ثمره اين وصلت دو فرزند مي باشد:

١-آقای علیرضا قندی

وي باخانم غزاله صحت ازدواج نمود و دو فرزند دارند:

 • آقاي آرمان قندي
 • خانم رز قندي
٢-آقاي احمدرضا قندي

وي باخانم گولای ازدواج نمود و يك فرزند دارند:

 • خانم لیلا قندي
و: آقای حاج حميد رضا قندي

  

آقاي حميدرضا قندي هفتمين و آخرين فرزند مرحوم حاج علي اكبر قندي و مرحومه زينت خانم قندي و متولد ١٧ دي ١٣٢٩ هستند.

ايشان با دختر عمويشان خانم فرشته قندي (دختر مرحوم حاج ميرزا اسدالله قندي) که متولد ۲۷ شهریور ۱۳۳۷ هستند ازدواج نمودند.

حاصل اين پيوند چهار فرزند می باشد:

١-مرحوم اميد قندي
٢-مرحوم نويد قندي
٣-آقاي محمد متین قندی

متولد ٢٠ تير سال ١٣٨٦

٤-آقاي محمد مبين قندی

متولد ۵ بهمن ۱۳۸۸

فرزندان حاج حميد رضا قندي و خانم فرشته قندي هم از سوي پدر و هم از سوي مادر نتيجه هاي حاج محمد كاظم قندی و همزمان از سوي مادر بزرگ پدري نتيجه هاي حاج عليرضا  قندی هستند و لذا نسبشان از سه سو به حاج محمد موسی تاجر طهراني ميرسد.

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه اي از عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد عكس هاي رديف ٢، ٤ و ٥ زير لطفا به بخش “عكسهاي قديمي” سايت، مراجعه فرمائيد.

 

مرحوم حاج علي اكبر قندي در لباس دامادي
گوشه اي از مراسم عروسي مرحوم حاج حسين قندي
ايستاده از چپ مرحوم حاج میرزاعبدالله قندی، مرحوم میرزا اسدالله قندی. نفر دوم نشسته از چپ: حاج میرزا علی اکبرقندی و دختربچه اي که بغل حاج علي اكبر است، دومین فرزند وي بنام ملیحه است که در كودكي دعوت حق رالبیک گفت و دختربچه دیگر مرحومه حاجیه منصوره قندی است. نفر نشسته بعدي: برادر عزيز جان كه مقيم كرمانشاه بودند.
عكس خانوادگي در منزل مرحوم حاج علي اكبر قندي
گوشه اي ديگر از مراسم ازدواج مرحوم حاج حسين قندي