مرحوم مغفور حاج ميرزا علينقي قندي

مرحوم مغفور حاج ميرزا علينقي قندي

حاج ميرزا علي نقي قندي دومين فرزند حاجيه عاليه خانم و حاج محمد رضا كاشاني بودند.

تولد:

ايشان در سال ١٢٧٤ خورشيدي مقارن با سال آخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار در تهران به دنیا آمد.

شرح زندگي:

حيات ايشان از آغاز سه دهه پاياني سلسله قاجار شروع و تا چند سال مانده به اتمام دوران پهلوي ها ادامه داشت . ايشان به شغل سقط فروشي اشتغال داشتند. وي با دختر عموي خود خانم بتول كاشاني (دختر حاج محمد حسين كاشاني، برادر حاج محمد رضا كاشاني) ازدواج نمودند.

وفات:

حاج ميرزا علينقي قندي در تاريخ ٢٥ ديماه سال ١٣٥٠ خورشيدي در سن ٧٦ سالگي مرحوم شدند و مزار ايشان در آرامستان . . . .. قرار دارد.

فرزندان حاج ميرزا علينقي قندي:

حاصل وصلت حاج ميرزا علينقي قندي و حاجيه بتول كاشاني دو دختر و دو پسر بشرح زير بود:

الف: آقاي حسين قندي
ب: آقاي محمد قندي
ج: خانم ربابه قندي
د: خانم سكينه قندي

مرحومه سکینه خانم وربابه خانم از زمره خانم هاي بسیا ر با ایمان خانواده قندی بودند وبا برادر شان مرحوم محمد قندی زندگی میکردند محمداقا چند سال بیمار بودند وسکینه خانم با دلسوزی هرچه تمامتر از برادرشان باروی خوش ‌پرستاری میکردند. دو بانوی محترم ،سکینه خانم وربابه خانم معلم قران بودند.

همه فرزندان حاج ميرزا علينقي مرحوم شده اند (از فرزندان، ابتدا پسرها و سپس دخترها مرحوم شدند). مزار مرحومه سكينه قندي در قطعه ٣٧ بهشت زهرا در كنار مزار هاي خانم افسر قندي و آقاي سيد رضا توكلي طهران قرار دارد.

اسناد قديمي:

imageimage

دستخط مرحوم ميرزا علينقي قندي در نامه اي به حاج محمد تقي قندي (زمانيكه مرحوم حاج محمد تقي در سفر كربلا بوده اند)