حاجيه كوكب سلطان خانم سومين فرزند و اولين دختر حاج محمد موسي تاجر طهراني و فاطمه خانم ميباشند.

تولد:

ايشان حدودا متولد سال ١٢٤١ خورشيدي ميباشند.

شرح زندگي:

ايشان با حاج محمد ابراهيم قزويني از تجار سراي قزويني ها در بازار طهران، ازدواج نمودند.

حاج محمد ابراهيم قزويني همسر كوكب سلطان؛ برادرِ حاج محمد حسين قزويني (همسر حاجيه خاور سلطان) بودند و بنا بر شنيده هاي سركار خانم فرح انگيز نبوي راد (نتيجه حاجيه خاور سلطان)، تا مدتي بعد از ازدواجشان مطابق رسم آن زمان؛ هر دو عروس در منزل مادر شوهرشان زندگي ميكرده اند . از آنجا كه حاجيه كوكب سلطان و خواهر شان (حاجيه خاور سلطان) همسران دو برادر بودند، جاري يكديگر هم بودند.

وفات:

تا اين زمان، از تاريخ فوت و محل مزار ايشان اطلاعي در دست نيست.

فرزندان مرحومه كوكب سلطان:

از نام فرزندان مرحومه حاجيه كوكب  سلطان خانم  و مرحوم حاج محمد ابراهيم تا اين زمان اطلاعاتي در دسترس نميباشد.

اميد است كه در آينده نزديك از شرح زندگي، تعداد و نام فرزندان وي اطلاعات بيشتري بدست آيد.