مرحومه مغفوره محترم قندي

مرحومه مغفوره محترم خانم قندي سيزدهمين و آخرين فرزند حاج محمد كاظم قندي ميباشند.

تولد:

مرحومه محترم خانم قندي متولد سال ١٣٠٥ خورشيدي ميباشند.

البته نام و تاریخ ولادت سجلی ایشان “ماه سلطان متولد ۱۳۰۰ شمسی” است که خود ایشان به نقل از عزیز جان (مادرشان) و به نقل از خواهرهای بزرگترشان، شناسنامه مذکور را متعلق به خواهری بزرگتر که در نوزادی فوت شده میدانستند که به دلیل کم اهمیت بودن شناسنامه در آن دوران، شناسنامه فوق را برای نوزاد جدید قرار داده و از گرفتن شناسنامه جدید خودداری کرده بودند .

زمان تولد ايشان حدود نود و پنج سال قبل و در زمان سلطنت رضا شاه بوده است.

شرح زندگي:

ايشان، حدودا يك ساله بود كه پدر خود را از دست داد. او بقيه الماضين و تنها يادگار گذشتگان خاندان حاج محمد كاظم بود.
ایشان تنها دختر حاج محمد کاظم قندی بودند که با وجود محدودیتهای مذهبی خانواده و اوضاع اجتماعی دوران رضاخان و اعمال قانون کشف حجاب و نظام پیشاهنگی توانسته بودند تحصیلات دوران ضرورت را در مدارس رسمی تهران با نمرات عالی طی کنند .
از جمله معلمین ایشان در مدرسه رودابه تهران می توان به خانم شهربانو مقیمی (مشهور به خانم شریعه كه دختر خاله شان بودند) اشاره کرد . ایشان حتی دوره ای در همان مدارس به تدریس مشغول بودند ، که ایضا به دلیل مشکلات فرهنگی زمان و قانون کشف حجاب هم از ادامه تحصیل باز ماندند هم از تدریس .
ایشان در سال ۱۳۳۵ با مرحوم آقای حاج محمد محمد علی بیک ازدواج نمودند که حاصل آن یک فرزند دختر به نام خانم ملیحه محمد علي بيك است.

مرحوم مغفور محمد علي علي بيك

مرحوم مغفور محمد علي علي بيك

وفات:

مرحومه محترم خانم قندي در تاريخ بيست و چهارم ديماه سال ١٣٩٣ خورشيدي در ٨٨ سالگي فوت نمودند و در قطعه ٨٢ ” بهشت زهرا” تهران مدفونند.

همسر مكرم محترم خانم قندي، آقای حاج محمد محمد علی بیک نيز در سال ۱۳۶۵ از دنيا رفتند.

تنها فرزند و نوادگان مرحومه حاجيه محترم قندي:

خانم مليحه محمد علي بيك

    

تنها فرزند مرحومه مغفوره محترم خانم قندي، سركار خانم ملیحه محمد علی بیک متولد ٢٤ دي ١٣٣٦ هستند كه در تاريخ ١٢ تير سال ١٣٥٨ با آقای حسن کرمی (كه در ضمن خواهر زاده  مرحومه حاجيه قدسي ناظمي همسر مرحوم حاج ميرزا عبدالله قندي هستند) ازدواج نموده اند. حاصل اين پيوند چهار فرزند بشرح زير  است:

١- آقاي احسان كرمي

  

ايشان كه متولد ٢٤ ارديبهشت سال …. هستند در تاريخ ٦ فروردين سال ١٣٨٧ با خانم زهرا نيلچي پور ازدواج نموده اند. اين دو دراي يك فرزند دختر بنام خانم فاطمه كرمي (متولد ٦ مرداد ١٤٠٠) ميباشند.

٢- آقاي ايمان كرمي

  

ايشان كه متولد ١٥ اسفند سال … هستند در تاريخ ٢٤ خرداد ١٣٨٨ با خانم فاطمه نصيري ازدواج نموده اند.

٣- آقاي محمد امين كرمي

متولد ١٢ خرداد ماه سال …

٤- خانم زهرا كرمي

  

ايشان در تاريخ ٢ ارديبهشت ١٣٩٥ با آقاي حسين شريعتمداري ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند پسر بنام آقاي محمد علي شريعتمداري (متولد ١٦ ارديبهشت ١٤٠٠) ميباشند

 

 كد هاي فاميلي: