مرحومه مغفوره خانم طوبي قندي

مرحومه مغفوره خانم طوبي قندي

مرحومه مغفوره طوبي خانم قندي اولين فرزند مرحوم حاج محمد كاظم قندي از ازدواج دومشان، فرزند هفتم ايشان و چهارمين دختر وي ميباشند.

تولد:

براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد قران مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:
” تولد بنده زاده طوبي خانم در سنه ١٣٢١ بوده است”
لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، سال تولد مرحومه مغفوره طوبي خانم قندي ١٢٨٢ خورشيدي ميباشد.

زمان تولد ايشان حدود يكصد و هجده سال قبل و در زمان سلطنت مظفر الدين شاه، پنجمين شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

مرحومه طوبي خانم قندي با مرحوم حاج ميرزا علي سعادت فرد كه در كار دامداري و لبنيات اشتغال داشتند، ازدواج نمود كه خداوند پنج فرزند پسر بنامهاي آقايان محمد رضا، جواد، جلال، جمال و مسعود سعادت فرد به اين زوج عنايت فرمود.

مرحوم حاج ميرزا علي سعادت فرد

مرحوم حاج ميرزا علي سعادت فرد

مرحومه طوبي خانم قندي توسط اطرافيان و بعضي ازاقوام، با لقب “خانم مخصوص” ویا با لقب “خانم سعادت” ناميده ميشدند. علت وجه تسمیه “مخصوص” مشخص نيست.
منزل ایشان در بازارآهنگرها كوچه حاج خليل قرار داشت.

وفات:

مرحومه طوبي خانم قندي در سال ١٣٦٥ فوت نمودند ومدفن ايشان در حضرت عبدالعظیم، ایوان صحن امامزاده طاهر قرار دارد.

مرحوم حاج علی سعادت فرد در تاریخ ۱۶ آذر سال ۱۳۴۱ فوت نمودند. مزار ایشان در شهر قم در صحن حضرت معصومه در جوار مقبره پروین اعتصامی قرار دارد.
.

فرزندان و نوادگان مرحومه طوبي قندي:

 

الف: مرحوم محمد رضا سعادت فرد

مرحوم حاج محمدرضا سعادت فرد متولد سال ١٢٩٨ بودند و كار پدر را دنبال كرده و توسعه دادند.
شرح كامل فعاليت هاي شغلي و سياسي ايشان در بخش مفاخر سياسي همين سايت آمده است.
ايشان با مرحومه ملک خانم تهرانی متولد سال ١٣٠٧ ازدواج نمودند.
ايندو چهار فرزند دارند كه عبارتند از:

١-خانم ثریا سعادت فرد

ايشان با آقاي پرويز نواب ازدواج نمودند و ايندو داراي دو فرزند بشرح زيرند:
 –  خانم پونه نواب
-   آقاي پدرام نواب

٢-آقاي سعيد سعادت فرد

ايشان با خانم آزيتا عمراني ازدواج نمودند و از اين پيوند داراي يك فرزند ميباشد
 –  آقاي علي سعادت فرد

٣-خانم سهيلا سعادت فرد

ايشان با آقاي فريبرز رشيدي ازدواج نمودند و فرزندانشان عبارتند از:
 –  خانم ساناز رشيدي كه ايشان با آقاي شهرام توكلي ازدواج نموده اند.
 –  خانم طناز رشيدي
 –  آقاي فراز رشيدي

٤-خانم سوسن سعادت فرد

ايشان با آقاي شهريار شاملو ازدواج نموده اند. ايندو داراي دو فرزند بشرح زيرند:
 –   آقاي رايان شاملو
 –  آقاي راستين شاملو

مرحوم حاج محمد رضا سعادت فرد از همسر ديگرشان (مرحومه مريم دربان كه تير ماه سال ١٣٦٧ فوت نمودند و در امامزاده طاهر واقع در صحن حضرت عبد العظيم بخاك سپرده شدند) نيز داراي يك فرزند بشرح زير ميباشند:

٥ – خانم سيمين سعادت فرد

ايشان با آقاي مهدي علمي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زيرند:
 –  خانم ساناز علمي كه با آقاي ؟ ؟ ازدواج نموده اند
-   آقاي محمد امين علمي
 –  آقاي اميرعلي علمي

مرحوم حاج محمدرضا سعادت فرد در تاریخ ۱۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ و مرحومه ملک تهرانی در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۸۵ فوت نمودند. مزار آنها در شهر ری، حرم حضرت عبدالعظیم در باغ طوطی می باشد.

 

ب: مرحوم جواد سعادت فرد

image
ايشان كه متولد ٢٦ خرداد هزارو سیصدو چهار (١٣٠٤) بودند نيز در كار لبنيات اشتغال داشتند وبا خانم مهين سادات محمدي ازدواج نمودند كه یک پسرودودختر از ايشان بيادگار مانده است

١-آقاي سهیل سعادت فرد

ايشان با خانم بيرگيت بونچه ازدواج کرده و داراي سه فرزند بشرح زيرند:
 –  آقاي جواد سعادت فرد كه با خانم قدسيه ؟ ازدواج نموده اند
 –  خانم نینا سعادت فرد
 –  خانم مونا سعادت فرد كه با آقاي ؟ ؟ ازدواج نموده اند

٢-خانم سیما سعادت فرد

ايشان که همسر آقای نورالدين ضیایی است، دو پسر و یک دختر بشرح زير دارند:
 –  آقاي بهنور ضيايي كه با خانم شبنم كياني ازدواج نموده اند.
 –  آقاي بهادر ضيايي
 –  خانم بهسا ضيايي كه با آقاي مصطفي شكرآبي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي امير مهدي شكرآبي ميباشند.

٣-خانم ساقیه سعادت فرد

ايشان كه همسر آقای حمید کریمی است، یک پسر و یک دختر بشرح زير دارد.
 –  آقاي شایان كريمي
-   خانم موژان كريمي

مرحوم جواد سعادت فرد در تاريخ ٥ شهریور ماه سال ١٣٥٧ فوت نمودند و مزارشان در رواق بین امامزاده طاهر و حضرت عبدالعظیم قرار دارد.

 

ج: مرحوم جلال سعادت فرد


مرحوم حاج آقا جلال سعادت فرد كه در شهرداري تهران اشتغال داشتند از ازدواج اول خود با خانم سكينه ؟ داراي يك فرزند ميباشند:

١-مرحوم امیر سعادت فرد

مرحوم امير سعادت فرد كه در سال ١٣٥٠ با خانم شهلا طاهري ازدواج نمودند. ايندو دراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:
-   مرحوم سام سعادت فرد
-  آقاي صابر سعادت فرد
-  خانم سميرا سعادت فرد

ايشان در تاريخ نهم مهر ماه سال ١٣٩٧ خورشيدي دار فاني را وداع نمودند.

مرحوم جلال سعادت فرد سپس با خانم سرور محمد رضائي ازدواج نمودند.

   

فرزندان اين دو عبارتند از:

٢-آقاي فرهاد سعادت فرد

ايشان در سال ١٣٦٣ با خانم الهه واعظ تهراني ازدواج نموده اند. ايندو داراي دو دختر بشرح زيرند:
 –  خانم ساحل سعادت فرد كه در تاريخ ٢٥ آبان ١٤٠٠ با آقاي حميد حاج حسن (گاندي) ازدواج نموده اند.
 –  خانم ساغر سعادت فرد كه در تاريخ … با آقاي مهدي بني فاطمي كاشي ازدواج نموده اند.

٣-آقاي امیر حسین سعادت فرد

ايشان در سال ١٣٨٢ با خانم آذر مير فتاحي ازدواج نموده اند. ايندو داراي دو پسر بشرح زيرند:
-   آقاي امير علي سعادت فرد
-   آقاي امير ارسلان سعادت فرد

٤-خانم سودابه سعادت فرد

ايشان در سال ١٣٥٩ با آقاي مجيد شروين نيا ازدواج نموده اند. ايندو داراي دو فرزند بشرح زيرند:
 –  آقاي شهريار شروين نيا كه با خانم سحر صفاري ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند پسر بنام آقاي باراد شروين نيا ميباشند.
 –  خانم شهرزاد شروين نيا

٥-خانم سایه سعادت فرد

ايشان در سال ١٣٧٥ با آقاي امير حسين صفا ازدواج نموده اند وداراي يك فرزند ميباشد
 –  آقاي سپنتام صفا

 

مرحوم حاج جلال سعادت فرد در تاريخ ٧ بهمن ١٤٠٠ دار فاني را ترك نمودند. مزار ايشان در آرامستان “بهشت زهرا”  قطعه ۲۱۴،  ردیف ۴، شماره ۳۹ قرار دارد.

 
د: مرحوم جمال سعادت فرد

image
مرحوم جمال سعادت فرد كه از كاركنان اداره قند و شكر بودند با مرحومه افتخار سادات شش کلانی ازدواج نمودند و صاحب یک دختر هستند:

١-خانم سینا سعادت فرد

ايشان با آقاي شاهين حاج عرفانيان ازدواج نموده اند و داراي يك دختر ميباشند
 –  خانم نيوشا حاج عرفانيان

آقاي جمال سعادت فرد در تاریخ ۷ فروردین سال ١٣٩٠ برحمت خدا رفتند.

مزار آن مرحوم در آرامستان “بهشت زهرا” قرار دارد.

 

ه: آقاي مسعود سعادت فرد

image
آقاي مسعود سعادت فرد با خانم نیره سعیدی ازدواج نموده اند و در حال حاضر، ايندو در آلمان اقامت دارند.

 

 

 

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه اي از تعدادي از عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

مرحوم مغفور حاج محمد رضا سعادت فرد

 

مرحوم مغفور حاج جلال سعادت فرد

مرحوم مغفور حاج جلال سعادت فرد

 

از چپ نفرات سوم و دوم: مرحوم حاج ميرزا علي سعادت فرد و آقاي مسعود سعادت فرد
از چپ: مرحوم محمد باقر مجيدي، مرحوم حاج ميرزا علي سعادت فرد، مرحوم محمد صادق فاتحي و مرحوم حسين قندي
از راست: مرحوم طاهري نخست، مرحوم حاج رضا سعادت فرد، حاج احمد آقا قندي و مرحوم محمد جعفر اعتمادفر
رديف وسط از چپ: مرحوم محمد باقر مجيدي، مرحوم حاج جلال سعادت فرد، مرحوم محمد رضا سعادت فرد و مرحوم محمد تقي مومنون
نفر جلو: آقاي پيروز مجيدي