مرحومه مغفوره صاحب سلطان قندي

مرحومه مغفوره صاحب سلطان قندي

 

صاحب سلطان خانم قندي اولين فرزند حاج محمد کاظم قندي و مريم سلطان ميباشند.

تولد:

به مناسبت تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد قرآن كريم شرح زير را مرقوم داشته اند:

 ” تولد صاحب سلطان پانزدهم شهر رجب سنه ١٢٩٨ “

با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تاريخ دقيق تولد مرحومه مغفوره صاحب سلطان خانم قندي روز دوشنبه ٢٣ خرداد ١٢٦٠ خورشيدي ميباشد. زمان تولد ايشان مقارن با نيمه دوم دوران سلطنت ناصرالدين شاه، چهارمين شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

 ایشان در حد ود سال ١٢٧٤ خورشيدي در سن چهارده سالگي، با تاجر موفق و سرشناسی به نام حاج سید نصرالله ملفب به تاجر تهرانی که متولد حدود سال ۱۲۳۶ و ساکن منطقه سرچشمه، خیابان سیروس، محله تکیه رضاقلی خان بوده است، ازدواج نمود كه حاصل این ازدواج دو فرزند پسر و یک فرزند دختر می باشد.

حاج سيد نصر الله حاج سيد حسن تهراني

مرحوم حاج سيد نصرالله تهراني

مرحوم حاج سيد نصرالله

خانواده پدری حاج سید نصرالله تهراني  مانند مرحوم حاج موسی از ملاکین حوزه جنوب شرقی تهران و منطقه خیابان ری و خیابان خراسان و دولاب بودند و از آنجا که خودش هم، مانند مرحوم حاج محمد کاظم در شغل تجارت بوده به نظر می رسد که هم از حیث محل زندگی و هم از حیث شغل، اين دو فاميل داراي روابط قدیمی بوده اند.

قبل از اجباري شدن تعيين نام فاميل، حاج سید نصرالله را با شهرت تاجر تهرانی می شناختند. پدر و پدر بزرگ او به لقب تاجر شهره نبودند ولی جد او مرحوم حاج سید حسن مشهور به تاجر تهرانی بوده است.

جد حاج سيد نصر الله (مرحوم حاج سید حسن- مشهور به تاجر تهرانی) در زمان فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار می زیسته  و نام فامیل برخی از نوادگان او و از جمله فرزندان صاحب سلطان خانم ابتدا به تاسي از نام جدشان؛ “حاج سيد حسن تهراني” انتخاب شد كه بعدا به “حسن نيا / حسني نيا” تغير يافت.

وفات:

مرحوم حاج سيد نصرالله تهراني در ٢٥ شهريور سال ١٣١٨ و مرحومه صاحب سلطان خانم قندي در مهر ماه سال ۱۳۳۹(درسن ٧٩سالگی) به رحمت خدا پیوستند. مرحوم حاج سيد نصرالله در “ابن بابويه” تهران و مرحومه صاحب سلطان خانم در ” قبرستان نو” شهر قم مدفونند.

فرزندان و نوادگان حاجيه صاحب سلطان قندي:

مرحومه صاحب سلطان خانم داراي پنج فرزند بوده اند كه تاريخ تولد چهارنفرشان توسط مرحوم حاج محمدكاظم قندي در پشت جلد قرآن كريم مشخص شده است.

فرزند اول ايشان آمنه خانم متولد ٢٦ شعبان سنه ١٣١٤ (مطابق با ١١ بهمن ماه سال ١٢٧٥ خورشيدي) است كه در زمان كوتاهي فوت مينمايد و درگذشت وي را حاج محمد كاظم در پشت جلد قرآنشان و زير نام و تاريخ تولدش يادداشت نموده اند. پس از فوت آمنه خانم، مادر حاج سید نصرالله از ایشان می خواهند که به عتبات بروند و سپس به حج مشرف شوند تا وي در آنجا پشتش را به دیوار خانه خدا تکیه بدهد و خداوند عنایت فرموده به او نسلی بدهد.

مدت کوتاهی پس از سفر حج، دعای آنها مستجاب شده و “آقا سید حسن”  به دنيا مي آيد كه مرحوم حاج محمد كاظم نام و تاريخ تولدش را با ذكر لقب نور چشمي در پشت جلد قرآنشان يادداشت كرده اند.

 فرزند سوم هم  فوت مينمايد كه اسم او آسيه  بوده است. مرحوم حاج محمد كاظم تاريخ تولد وي را نيز با ذكر لقب نور چشمي در پشت جلد قرآن كريم يادداشت نموده اند. ايشان بعد از “آقا سيد حسن” به دنيا آمده بود:

” تولد نور چشمي آسيه خانم يوم ٢٧ شعبان سنه ١٣١٧ ” . اين تاريخ برابر با يكشنبه ١٠ دي ١٢٧٨ خورشيدي است.

سه فرزندي كه عمرشان به دنيا بوده عبارتند از:

الف: آقاي سید حسن كه بنا بر نوشته حاج محمد كاظم در پشت جلد كلام الله مجيد:

” تولد نورچشمي آقا سيد حسن در پانزدهم جمادي الاول سنه ١٣١٥ ”  كه مطابق با ٢١ مهر ١٢٧٦ خورشيدي مي باشند.

ب: خانم سیده سارا (ملقب به اشرف السادات) : متاسفانه نام و تاريخ تولد ايشان (مثل تعدادي از فرزندان و بسياري از نواده ديگر) ، توسط مرحوم پدر بزرگشان در پشت جلد قران يادداشت نشده است. ولي بنا بر اساس نوشته نواده ايشان، مرحومه سيده سارا خانم متولد سال ١٢٧٩ خورشيدي مي باشند.

ج: آقاي سید حسین كه بنا بر نوشته حاج محمد كاظم در پشت جلد كلام الله مجيد:

“تولد نورچشمي آقا سيد حسين در سه ربيع الاول ١٣٢٠” . اين تاريخ مطابق با ١٩ خرداد ١٢٨١ خورشيدي ميباشند.

الف: مرحوم سید حسن حاج سيد حسن تهرانی (حسني نيا)

مرحوم سيد حسن تهراني

نام فاميل ايشان ابتدا “حاج سيد حسن تهراني” بود كه بعدا به “حسني نيا” تغير داده شد. مرحوم سيد حسن حسني نيا متولد ٢١ مهر سال ١٢٧٦ خورشيدي بودند.

ايشان از ازدواج اول خود با خانم هايده ؟ (دختر اشرف المُلك) يك فرزند بشرح زير داشتند. همسرشان؛ مرحومه هايده ؟ فقط يك فرزند داشتند كه در جواني دار فاني را ترك نمودند. 

١– مرحومه نصرت الزمان حسني نيا

آن مرحومه كه متولد حدود ۱۲۹۶ بودند متأسفانه در اثری بیماری در جواني (سال ۱۳۱۸) دار فانی را وداع گفتند و در ابن بابویه تهران در مقبره خانوادگی کنار جد خود حاج سید نصرالله (که در همان سال مرحوم شده بود)، به خاک سپرده شده اند.

پس از فوت همسر اولشان؛ مرحوم حاج سيد حسن  با خانم فاطمه رفيعي ازدواج نمودند و از ايشان نيز داراي يك پسر بشرح زير شدند. همسر دومشان؛ مرحومه فاطمه رفيعي نيز فقط با يك فرزند؛ در جواني فوت نمودند.

٢- مرحوم سید محمود فرزانه سا

  

مرحوم سيد محمود كه بعدها نام خانوادگی خود را به «فرزانه سا» تغییر دادند؛ پس از گذراندن دوره دبستان در مدرسه ترقی و آلیانس، دوره دبیرستان خود را در دبیرستان البرز به پایان رسانید و در نهایت از دانشکده الهیات (معقول و منقول) دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۱  فارغ التحصیل گردید. مرحوم سید محمود فرزانه سا كه از شخصيت هاي فرهنگي بودند سالها دبيري و مديريت تعدادي از دبيرستانهاي تهران را بعهده داشتند. ايشان در سال ۱۳۲۴ با دختر عمه خود مرحومه فاطمه (مهری) کریمی قزوینی که ایشان هم نوه دختری صاحب سلطان خانم بودند؛ ازدواج نمودند. ثمره این ازدواج؛ سه دختر و پنج پسر می باشد که به ترتیب عبارتند از:

 • سيد محمد فرزانه سا (متولد سال ١٣٢٦). ايشان با خانم زهرا حيدري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند به نام های سیده سارا فرزانه سا و سيده زهرا(مهشید) فرزانه سا مي باشد.
 • مرحومه كودك مهرزاد (گلی) فرزانه سا متولد سال ۱۳۲۸ كه در کودکی فوت کرده اند.
 • آقاي سيد مهرداد (حسین) فرزانه سا متولد سال ۱۳۳۳
 • آقاي سيد مهیار(حسن) فرزانه سا متولد سال ۱۳۳۴
 • آقاي سيد عبدالمجید فرزانه سا (متولد سال ۱۳۳۶) كه با مرحومه شهربانو قرباني ازدواج نمودند.
 • مرحومه مهشید (زهرا) فرزانه سا متولد سال ١٣٤١

 • آقاي علیرضا فرزانه سا متولد ١٣٤٥

 • خانم فاطمه (ندا) فرزانه سا (متولد سال ۱۳۴۵) كه با آقای علیرضا دوقلو هستند.

مرحومه مهشید فرزانه سا ابتدا با آقای احمد قندی (فرزند حاج عبدالله قندي) ازدواج نمودند که حاصل آن پيوند، يك فرزند پسر به نام آقای مهدی قندی متولد ٢٩ دي ١٣٥٣ می باشد. آقای مهدی قندی در تاريخ ١٤ فروردين ١٣٧٦ با خانم مهدیه رجایی متولد ٣٠ فروردين ١٣٥٧ ازدواج نموده و صاحب پنج فرزند می باشد که عبارتند از :

 • خانم فاطمه قندي
 • آقاي محمد مهدی قندي
 • آقاي محمدجعفر قندي
 • خانم فیروزه قندي (متولد ١١ دي ١٣٩٣)
 • خانم فاران قندی (متولد ١٨ فروردین ١٣٩٩)

خانم مهشید فرزانه سا پس از جدایی از آقای احمد قندی با مرحوم محمد مقدم ازدواج نمودند که از ایشان نيز صاحب یک فرزند دختر به نام خانم سیما مقدم شدند. خانم سیما مقدم با آقاي ايمان قديري جوان ازدواج نموده است و دارای دو پسر به نام های امیرعلی و امیرمحمد قديري جوان می باشند.

خانم فاطمه (ندا) فرزانه سا كه با آقاي رضا عدالتيان ذاكري ازدواج نموده بودند؛ داراي دو فرزند به نام های خانم شکیبا عدالتیان ذاكري و آقای پویا عدالتیان ذاكري مي باشند.

مرحوم سید محمود فرزانه سا تا سال ۱۳۵۵ به عنوان دبیر ادبیات و رئیس دبیرستانهای تهران مشغول به فعالیت بوده و در سال ۱۳۶۴ در اثر سکته قلبی، در سن ۶۵ سالگی به رحمت خدا پیوست و پيكرشان در آرامستان “بهشت زهرا” به خاک سپرده شد.

 

ازدواج سوم مرحوم سيد حسن حسني نيا با خانم نیره اعظم خالقی بود كه ثمره آن  ٣ پسر  و ٢ دختر هستند که عبارتند از:

٣ – مرحوم دكتر سيد مهدی (باقر) امير دشتي

ايشان متولد سال ۱۳۰۷ بودند و بعدها نام خانوادگی خود را به “امیردشتی” تغییر دادند . ايشان مقيم فرانسه بودند و در آبان ماه سال ١٤٠١ در سن ٩٤ سالگي دار فاني را ترك نمودند. همسر ايشان مرحومه ؟ ؟ ؛ قبل از ايشان فوت نموده بودند. اين زوج فرزند نداشتند.

٤ – مرحوم سيد عبدالله حسني نيا

آن مرحوم كه متولد سال  ۱۳۰۹ بودند  با مرحومه نسرين حسينمردي ازدواج نموده اند. تنها فرزند ايشان به نام آقاي کامران حسني نیا  است که دارای سه پسر به نام های کامبیز حسني نيا ، کیوان حسني نيا و امیرعلی حسني نيا می باشند.

٥- مرحومه نزهت الزمان حسني نيا

آن مرحومه كه متولد سال ۱۳۱۲ بودند؛ با مرحوم محمد علي (پرويز) امير لطيفي ازدواج نمودند و دارای سه فرزند به نام های الف: خانم آناهیتا امیرلطیفی (که دارای يك پسر به نام تموچین است) ب:  آقاي تیمور امیرلطیفی (که ساکن کانادا و دارای دو فرزند به نام های خانم نیکی امير لطيفي و آقاي شروین امير لطيفي است) و ج: آقاي علی امیرلطیفی ( که مقيم فنلاند و دارای سه دختر به نام های خانم نورا امير لطيفي، خانم مونا امير لطيفي و خانم دریا امير لطيفي  است) می باشند.

٦-  مرحومه انسیه (مریم) حسني نيا

آن مرحومه كه متولد سال ۱۳۱۷  بودند با مرحوم محمود منصفي ازدواج نمودند و داراي دو فرزند به نام های آقاي پویا منصفی (که دارای يك فرزند به نام  آقاي باربد منصفي است) و خانم پونه منصفی می باشد.

٧– آقاي سيد فضل الله حسني نيا

متولد سال ١٣٢٢ هستند و داراي دو فرزند به نام های آقاي امیرعلی حسني نیا و خانم بیتا حسني نیا می باشد.

مرحوم سيد حسن حسني نيا از ازدواج چهارم خود با خانم فاطمه مرشد زاده  (نينا خانم) نيز داراي يك  فرزند پسر بشرح زير ميباشند:

٨- آقاي سيد محمد کاظم حسني نیا

ايشان متولد ۱۳۳۱ هستند و داراي پنج فرزند به نام های آقاي کیا حسني نیا (که دارای يك فرزند به نام آقاي آدرین حسني نيا است) ، آقاي نیما حسني نیا ، آقاي سام حسني نیا ، خانم نینا حسني نیا و آقاي حسین حسني نیا می باشد.

 

حاج سید حسن حسني نيا در اثر بیماری در سال ۱۳۴۳ و در سن ٦٧ سالگی به رحمت خدا پیوست و مزارشان در آرامستان «قبرستان نو» در شهر قم قرار دارد..

ب: مرحومه سیده سارا تهرانی (ملقب به اشرف السادات)

مرحومه سيده سارا تهراني

ايشان كه متولد سال ١٢٧٩ خورشيدي بودند با مردی صالح و وارسته به نام آقای محمد حسین کریمی قزوینی ازدواج نمود و از ایشان دارای سه دختر و دو پسربه شرح زيرگردید:

١-مرحومه  صدیقه (منصوره) كريمي

آن مرحومه متولد سال  ۱۳۰۷ و داراي دو فرزند  ميباشند.

الف: آقاي حمید علیخانی ( که دارای يك فرزند به نام آقای یوسف عليخاني است)

ب: خانم مریم علیخانی

خانم منصوره كريمي در تاريخ بيست و ششم اسفند سال ١٣٩٠ فوت نمودند و در “بهشت زهرا” تهران مدفونند.

٢- مرحومه فاطمه (مهری) كريمي

  

آن مرحومه كه متولد سال ١٣٠٩ بودند با مرحوم سيد محمود فرزانه سا ازدواج نموده بودند كه نام فرزندانشان در بالا ذكر گرديد. ايشان در تاريخ ٢٣ آذر ماه سال ١٣٩٩ دار فاني را ترك نمودند.

٣- مرحوم عباس كريمي

آن مرحوم كه متولد سال ١٣١٢ بودند؛ نظامي و از افسران ارتش بودند. ايشان داراي سه فرزند به نام های  آقاي کامبیز کریمی ، آقاي کیوان کریمی و مرحومه کیانوش (پگاه) کریمی ميباشند.

٤- مرحوم احمد كريمي

آن مرحوم متولد سال ۱۳۱۴ بودند و پزشگ متخصص گوش و حلق و بيني بودند. ايشان داراي سه فرزند به نام های خانم شادی کریمی (که دارای يك فرزند به نام خانم آنیتا است)، خانم شیما کریمی  و آقاي محمد حسین کریمی می باشند.

آقاي احمد كريمي در تاريخ سوم فروردين ماه سال ١٣٩٤ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در آرامستان “بهشت زهرا” تهران قرار دارد.

٥- مرحومه  زهرا (مهین) كريمي

آن مرحومه كه متولد سال ۱۳۱۹ بودند با مرحوم  محمد تقي فروغي (كارشناس حقوقي شركت ملي  نفت ايران) ازدواج نموده بودند. ثمره اين وصلت دو فرزند بشرح زير است:

الف: آقاي بهنام فروغي که با خانم سهيلا كردلي ازدواج نموده اند و دارای دو پسر ميباشند:

o آقاي محمدحسین فروغي

o آقاي امیر رضا فروغي

ب: خانم بهناز فروغی که با مرحوم علي مهرآوران ازدواج نموده بودند.

ايندو دارای دو دختر ميباشند:

 

  o خانم مهرآذین مهرآوران كه در تاريخ ٢٨ مرداد ١٣٩٩ با آقاي مهدي تقي پور ازدواج نموده اند.         

 

  o خانم مهرشید مهرآوران

 

همسر خانم اشرف السادات (آقای محمدحسین کریمی قزويني) در اثر یک حادثه جانگداز در سال ۱۳۲۷ در سن ۵۱ سالگی به رحمت خدا پیوست.

خانم اشرف السادات تهراني نیز بعد از سالها تلاش در راه به ثمر رساندن فرزندان خود در آذرماه سال ۱۳۵۴ در سن ٧٦ سالگی به رحمت خدا پیوست و در “وادی السلام” شهر مقدس قم به خاک سپرده شد.

ج: مرحوم سید حسین حسن نيا

مرحوم سيد حسين حسن نيا

مرحوم سيد حسين حسن نيا كه متولد ١٩ خرداد سال ١٢٨١ خورشيدي بودند؛ در حدود سال ۱۳۱۲ با خانم فاطمه مفرح ازدواج نمود كه حاصل این ازدواج  نه (٩)  فرزند بود به نامهای:

١- خانم نورالسادات حسن نيا متولد سال ۱۳۱۳
٢-آقاي نصرالله حسن نيا متولد سال ۱۳۱۹
٣-آقاي اکبر حسن نيا متولد سال ۱۳۲۲
٤-آقاي جعفر حسن نيا متولد سال ۱۳۲۵
٥-آقاي اصغر حسن نيا متولد سال ۱۳۲۸
٦-آقاي محمد مهدی حسن نيا  متولد سال ۱۳۳۱
٧-آقاي احمد حسن نيا متولد سال ۱۳۳۵
٨-آقاي علي حسن نيا متولد سال ١٣٣٧
٩-آقاي محمد حسن نيا متولد سال ۱۳۳۹

كه سه تن از آنان (آقايان نصرالله، اکبر و محمد حسن نيا) در خارج از ایران زندگی می کنند.

حاج سید حسین حسن نيا در ٢٠ مهر سال ۱۳۷۳ و درسن ٩٢ سالگی دار فانی را وداع گفت و به رحمت خدا پیوست و در مزار مادر خود در آرامستان «قبرستان نو» شهر قم به خاک سپرده شد.

اسناد قديمي

الف: دستنط مرحوم سيد حسين حسن نيا در مورد شجره خاندان تهراني

شجره نامه

شجره نامه

ب: نقشه تهران كه بدستور امير كبير ترسيم شده و در آن اراضي حاج سيد حسن (جد حاج سيد نصرالله تاجر تهراني) در گوشه پايين سمت راست آن مشخص است

نقشه تهران در روزگار امير كبير

نقشه تهران در روزگار امير كبير

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

مرحوم سيد حسن حسني نيا همراه آقاي سيد محمد
كاظم حسني نيا (آخرين فرزندشان)
از راست: مرحوم حاج محمد قندي، مرحوم حاج سيد حسن حسني نيا و مرحوم سيد محمود فرزانه سا
حاج سيد نصرالله طهراني
مرحوم محمود فرزانه سا در جمع تعدادي از شاگردان دبيرستان

عكس بازسازي شده با كيفيت بالا (enhanced) از خانم صاحب سلطان قندي؛ توسط هوش مصنوعي deep nostalgia شركت MyHeritage