نام كامل چهارمين فرزند و دومين دختر مرحوم حاج محمد كاظم قندي و مرحومه مريم خانم ” سكينه سلطان” است.

تولد:

به مناسبت تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد قرآن مجيد تاريخ زير را مرقوم داشته اند:

 ” تولد سكينه سلطان در بيستم شهرصفر ١٣٠٦”

لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تاريخ دقيق تولد مرحومه مغفوره سكينه خانم قندي روز  جمعه پنجم آبان ماه سال ١٢٦٧ خورشيدي ميباشد.زمان تولد ايشان مقارن با شروع دهه آخر دوران سلطنت ناصر الدين شاه، چهارمين شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

سكينه خانم قندي در نوزدهمين سال عمر خويش و در سال ١٢٨٦ شمسي با پسر عموي خود (محمد حسين فرزند ارشد حاج محمد علي) ازدواج نمودند. در اسناد بجا مانده؛ نام فاميل همسرشان را طهراني  ذكر كرده اند ولي ايشان به حاج محمد حسين قندي مشهور بود.

مرحوم حاج محمد حسين حاج موسي

مرحوم حاج محمد حسين طهراني (مشهور به قندي)

همسر سكينه خانم نيز مانند پدرشان (مرحوم حاج محمد علي) وعمويشان (مرحوم حاج محمد كاظم) به شغل تجارت اشتغال داشت  و حجره وي از مغازه هاي كاروانسراي حاج محمد علي در بازار چهلتن (كه كل كاروانسرا متعلق به پدرشان بود) قرار داشت. تجارت او با روسيه تزاري – از طريق بادكوبه (باكو) – براي صادرات خشكبار و … و واردات اجناس اروپايي به ايران – بود.

از آخرين عكسهاي حاج محمد حسين حاج موسي

از آخرين عكسهاي حاج محمد حسين

منزل اين زوج در كوچه حمام گلشن بود.

وفات:

مرحومه سكينه خانم قندي روز چهارم صفر ١٣٦٦ قمري  مطابق با شنبه هفتم ديماه سال ١٣٢٥ خورشيدي (١٣٢٥/١٠/٧) در سن پنجاه و هشت سالگي مرحوم شدند. مرحوم حاج محمد حسين نيز در روز سيزدهم آبانماه سال ١٣٤٠ خورشيدي (١٣٤٠/٨/١٣) درگذشت كه هر دو در آرامستان “امامزاده عبدالله”  تهران در كنار هم  آرميده اند.

گرچه همسر سكينه خانم به حاج محمد حسين قندي مشهور بودند؛ ولي در يك سند قديمي موجود، از ايشان با نام كامل “حاج محمد حسين طهراني” نام برده شده  است. فرزندان مرحومه سكينه خانم قندي كه هم از سوي پدر و هم از سوي مادر نتيجه هاي حاج محمد موسي تاجر طهراني بودند؛ به ياد جدشان نام فاميل “حاج موسي” را انتخاب نمودند. فرزندان ايشان، مدتها نام خانوادگي “حاج موسي” را حفظ كردند ولي  سه پسر باقيمانده، در اوايل دهه ١٣٢٠ نام فاميل خود را به ” اعتمادفر” تغيير دادند ولي دختر ها كه ازدواج كرده بودند لزومي براي اين كار نديدند.

فرزندان و نوادگان حاجيه سكينه سلطان قندي:

ثمره ازدواج حاجيه سكينه سلطان قندي با پسر عمويشان، دو دختر و چهار پسر بود كه به ترتيب عبارتند از:

خانم راضيه حاج موسي، آقاي محمد اسمعيل اعتمادفر، آقاي محمد جواد اعتمادفر، خانم مرضيه حاج موسي، آقاي محمد جعفر اعتمادفر و آقاي محمد ابراهيم حاج موسي

آخرين فرزند اين دو (محمد ابراهيم حاج موسي) در عنفوان جواني از دنيا رفت.

فرزندان سكينه خانم قندي و حاج محمد حسين حاج موسي نوه هاي پسري حاج محمد علي و همزمان نوه هاي دختري حاج محمد كاظم ميباشند.

الف: مرحومه راضيه خانم حاج موسي

image

ايشان بنا بر نوشته حاج محمد كاظم، پدر بزرگ مادريشان در پشت جلد كلام الله مجيد متولد  ١٤ ربيع الثاني سال ١٣٢٨ قمري ( مطابق با دوشنبه چهارم ارديبهشت سال ١٢٨٩ هجري شمسي) بودند. وي با مرحوم ميخچي كه از تجار آهن در بازار تهران بود ازدواج نمود. منزل اين زوج در منيريه كوچه ميخچي بود. خداوند به اين زوج فرزندي عنايت نفرمود. راضيه خانم حاج موسي در تاريخ دهم خرداد ماه سال ٥٦ خورشيدي (١٣٥٦/٣/١٠) فوت نمودند و در “بهشت معصومه” قم مدفون ميباشند.

ب: مرحوم محمد اسمعيل  اعتمادفر

   

 ايشان بنا بر نوشته حاج محمد كاظم، پدر بزرگ مادريشان؛ در پشت جلد كلام الله مجيد، متولد شب  ١٥  صفر سال ١٣٣١  قمري ( مطابق با جمعه چهارم بهمن سال ١٢٩١ هجري شمسي) ولي بر اساس شناسنامه متولد سال ١٢٨٩ خورشيدي ميباشند.  وي در سال ١٣١٦ خورشيدي با دختر خاله خود (مرحومه بتول مجيدي – دختر ربابه  سلطان خانم قندي و آقاي ابوالفضل مجيدي) ازدواج كرد. چهار پسر به نامهاي آقايان پرويز اعتمادفر، هوشنگ اعتمادفر، ايرج اعتمادفر و احمد اعتمادفر  حاصل اين پيوند است. فرزندان آقاي محمد اسمعيل اعتمادفر و خانم بتول مجيدي نتيجه هاي پسري حاج محمد علي و همزمان نتيجه هاي دختري حاج محمد كاظم قندي (از سوي دو تن از دختران وي – سكينه سلطان خانم و ربابه سلطان خانم) ميباشند. لذا نسب ايشان از سه سو به جد اعلي شان “مرحوم حاج  محمد موسي تاجر طهراني” ميرسد:

١: مرحوم پرويز اعتمادفر

آن مرحوم كه متولد مرداد ماه سال ١٣١٨ خورشيدي بودند، در پاييز سال ١٣٤٣ شمسي براي ادامه تحصيلات به آمريكا رفتند. پس از فراغت از تحصيل در همانجا اقامت نمودند و در آنجا با خانم ايران حقشناس ازدواج كردند كه به متاركه انجاميد. ايشان براي سهولت در تلفظ؛ نام فاميل خود را به Far تغيير داد.آندو يك پسر دارند بنام آقاي اميد رضا Far.

آقاي اميد رضا Far در تاريخ ٢٤ شهريور ماه سال ١٣٩١ با خانم سوفيا تِپِر (Sophia Teper) ازدواج كرده است.

      

اين زوج يك پسر بنام آقاي ضياء رضا Far (متولد ….) و يك دختر بنام سميرا پروين Far (متولد اول بهمن ١٣٩٨) دارند

       

آقاي پرويز اعتمادفر پس از آن متاركه؛ با خانم شهلا جزائي ازدواج نمودند كه آن وصلت نيز پس از چند سال به متاركه انجاميد. ايشان از ازدواج دوم خود اولادي ندارند.

آن مرحوم در تاريخ جمعه  ١٣٩٨/٣/١٧ در آمريكا با دار فاني  وداع نمود.

٢: آقاي هوشنگ اعتمادفر

ايشان كه متولد شهريور ماه سال ١٣٢٢ خورشيدي هستند، در سال ١٣٥١ شمسي به امريكا مهاجرت نمودند. در آنجا با خانم كارمن پالاسيوس وارگاس (Carmen Palacios Vargas) ازدواج كردند كه به متاركه انجاميد. اين دو، دو دختر به نامهاي خانم آيلين (Eileen) اعتمادفر و خانم الن (Ellen) اعتمادفر دارند. هر دو دختر او ازدواج كرده اند.

– خانم آيلين اعتمادفر متولد ٢٨ فروردين سال ١٣٥٥ خورشيدي كه با آقاي كليف (Cliff West) ازدواج نمود كه به متاركه انجاميد. آن دو يك پسر دارند که نام وی آقاي مايكل وست (Michael West) است.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن F287A83B-ACD0-40B1-9A97-4724C36CD9D5-e1599388357542.jpeg می‌باشد

سپس ايشان با آقاي ماتيو مارك گلوت (Matthew Marc Gelotte) ازدواج نموده است.

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 33C38158-2949-4A7D-97D8-DFEA4B1D3FE8-e1599388421642.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 40AC618D-2BB5-4AE2-A512-9EA3D5E09EBC-e1599388477111.jpeg می‌باشد

– خانم الن اعتمادفر متولد …. با آقاي گبريل مِزا (Gabriel Meza) ازدواج نموده اند. ايندو چهار فرزند دارند:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 30CB3AAA-6EFC-47CC-A76E-A1F237BE2B53-e1599042565547.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 8B7C77E2-13E8-4F97-B131-4E21D556EC37-e1599042595506.jpeg می‌باشد

خانم گابريلا مزا (Gabriela Meza)، آقاي جمز مزا (James Meza) و خانمها آريا و آسترِد مِزا (Arya & Astrid Meza كه دو قلو هستند):

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 86E03A6F-D17D-4FFE-99C7-3F17C52105EF-e1599042626418.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن EBD81065-EC00-4B1E-A854-7D3B46157AED-e1599042662463.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن CAA756F5-347A-4219-B18E-8047956CFCC3-e1599045191473.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن DF0395D3-1E7A-423C-A6F4-7ADD2E6106EB-e1599042719321.jpeg می‌باشد

٣: آقاي ايرج اعتمادفر

   

ايشان كه متولد ٢٨ بهمن ماه سال ١٣٢٣ خورشيدي هستند، زودتر از دو برادر ديگر و در خرداد ماه سال ١٣٤٣ شمسي براي ادامه تحصيل به آمريكا رفتند. پس از فراغت از تحصيل، در امريكا اقامت نمودند و در آنجا با خانم شرلي (Shirley) ازدواج كردند. اين دو فرزند ندارند.

٤: مرحوم آقاي احمد اعتمادفر

ايشان كه متولد ٢١ دي ماه سال ١٣٢٧ خورشيدي می باشد در ايران اقامت دارد. وي در ٢٤ خرداد ماه سال ١٣٥٨ خورشيدي با خانم آذردخت سازگارا ازدواج نموده است. ثمره این ازدواج دو پسر به نام های آقاي عليرضا اعتمادفر (متولد ١٣٥٩/٨/١٦) و آقاي حميدرضا اعتمادفر (متولد ١٣٦٣/٥/٢٥) می باشد.

مرحوم آقای احمد اعتمادفر در حین سفر به کشور استرالیا جهت دیدار فرزندشان در تاریخ 25 فروردین 1402 (سحرگاه 23 رمضان 1444 قمری) دارفانی را وداع گفتند و در قبرستان Castlebrook Memorial Park Rouse Hill شهر سیدنی به خاک سپرده شدند.

حاج محمد اسمعيل اعتمادفر كه بنا بر نوشته حاج محمد كاظم در پشت جلد كلام الله متولد ١٢٩١ خورشيدي ولي بر اساس شناسنامه متولد ١٢٨٩ شمسي بود، در جواني پس از انجام خدمت سربازي، در كمپاني سينگر مشغول بكار شد ولي بعدا به كار آزاد روي آورد و در حجره اي در بازار بزرگ تهران (واقع در چهار سو كوچك) خرازي فروشي تاسيس نمود. از چهار سو كوچك به بازار سلطاني رفت و همراه برادر خود (مرحوم محمد جواد اعتمادفر) حجره عمده فروشي تريكو مشهور به  “بافندگي اخلاق” را داير نمود كه تا كهنسالي بهمان كار اشتغال داشت.

ايشان در روز جمعه هفتم شهريور ماه سال ١٣٨٢ خورشيدي (١٣٨٢/٦/٧) درگذشتند و در قطعه ٢٤٣، رديف ١٠٠، شماره ٤٣ آرامستان “بهشت زهرا” تهران، در جوار همسرشان (كه در تاريخ پنجم تير ماه ١٣٨١ فوت نموده بودند) بخاك سپرده شدند.

ج-  مرحوم محمد جواد اعتمادفر

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 4663D781-A904-48C1-BDCB-D6C96DC148E2-e1608203043747.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن DF1D1B3A-B4E7-4BB4-9851-47CB074BF085-e1608201079383.jpeg می‌باشد

ايشان با مرحومه اختر الملوك آزاديان ازدواج نموده بودند. منزل اين زوج در كوچه حاج ابوالفتح منشعب از بازارچه نايب السلطنه بود.

حاصل اين ازدواج نه فرزند بشرح زير است:

١ – آقاي محمد (محسن) اعتمادفر

ايشان كه متولد سال ١٣٢٢ هستند با خانم فاطمه (اعظم) رايگانيان ازدواج نمودند و داري دو فرزند هستند.

الف: آقاي امير رضا اعتمادفر كه با خانم شيدا عندليبي ازدواج نموده اند.
ب: آقاي علي رضا اعتمادفر كه با خانم عطيه تفرشي ازدواج نموده اند.

٢- خانم مهري اعتمادفر

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 033D3629-ABBE-48E9-A513-66BD602812AF-e1608203119680.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن E7575876-79CA-4238-AC6C-05074ABA5212-e1608201015599.jpeg می‌باشد

ايشان در سال ١٣٤٣ خورشيدي با مرحوم اصغر حاجعلي صراف (متولد سال ١٣١٦) ازدواج نموده بودند. آن دو داراي  دو فرزند ميباشند.

الف: خانم ماندانا حاجعلي صراف
ب: آقاي مجيد حاجعلي صراف

همسر خانم مهري اعتمادفر (مرحوم صراف) در تاريخ ١٣٩٩/٥/٨ با دار فاني  وداع نمودند و مزارشان در آرامستان “بهشت زهرا” قرار دارد.

٣ – خانم مهين اعتمادفر

ايشان با مرحوم محمود بني كريم ازدواج نموده بودند. اين دو داراي دو فرزند مي باشند.

 • آقاي علي بني كريم :با خانم فريده  ؟ ازدواج نموده اند و داراي يك پسر به نام فرنام بني كريم می باشد.
 •  آقاي حميد رضا بني كريم: با خانم نرگس ؟ ازدواج نموده اند و داراي يك پسربه نام آقاي امين بني كريم می باشد.
٤- خانم مينا اعتمادفر

ايشان با آقاي احمد ارجمندي فر ازدواج نمودند كه به متاركه انجاميد. اين دو داراي دو فرزند مي باشند.

 • آقاي شهرام ارجمندي فر: با خانم زهره عبدلي ازدواج نموده وداراي سه دختر به نام های خانم نسيم ارجمندي فر و خانم بهار ارجمندي فر و خانم شبنم ارجمندي فر می باشند.
 •  آقاي سعيد ارجمندي فر که با خانم حميده مزيناني ازدواج نموده است.
٥- مرحوم مهدي اعتمادفر

آن مرحوم متولد ٤ فروردين سال ١٣٣٥ خورشيدي، از كوهنوردان نامدار كشور واز اندك هيماليا نوردان فاتح قله هاي متعدد با ارتفاع بيش از ٨٠٠٠ متر و اولین فاتح ایرانی دو قله ی بالای هشت هزار متر بودند.
شرح كامل فعاليت ورزشي ايشان در بخش مفاخر ورزشي همين سايت آمده است.
ايشان با خانم فرشته كريمي ازدواج نموده بودند. ايندو دراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي احسان اعتمادفر
 •  آقاي پيمان اعتمادفر
٦ – آقاي محمود اعتمادفر

ايشان با خانم مژگان پور متين ازدواج نموده اند و داري سه فرزند مي باشند.

 •  خانم نسيم اعتمادفر: كه با آقاي حامد بلال ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند دوقلو به نام های آقاي حسين بلال و خانم حسنا بلال می باشند.
 • آقاي علي اعتمادفر: كه با خانم فرانك  ذوالقدر ازدواج نموده است.
 •  آقاي ميلاد اعتمادفر: كه با خانم سارا آقازاده ازدواج نموده است. اين زوج داراي يك فرزند دختر بنام خانم يُسريٰ اعتمادفر (متولد ١٤٠٠/٩/٤) ميباشند.
٧- خانم مهناز اعتمادفر

ايشان بهنگام كسالت مادر در نگهداري از ايشان و همچنين در كهولت پدر پرستاري از وي را بعهده داشتند و هم اكنون نيز چراغ خانه پدري را روشن نگهداشته و كانون گرمابخش خانواده هستند.

٨ – آقاي منوچهر اعتمادفر

 ايشان با خانم مهناز وزيري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند مي باشند.

 • خانم آنيتا اعتمادفر
 •  آقاي آريا اعتمادفر
٩- آقاي مسعود اعتمادفر

ايشان با خانم مهناز نژاد واحد ازدواج نموده است و داراي دو فرزند مي باشند.

 • آقاي امين اعتمادفر
 • خانم طنين اعتمادفر

حاج محمد جواد اعتمادفر همراه برادر بزرگتر در حجره بازار سلطاني تهران (بافندگي اخلاق) مشغول به فعاليت بود. وي در هفتم ارديبهشت ماه سال ١٣٩٤ شمسي درگذشت و در قظعه ٢٠٢ “بهشت زهرا” تهران، در جوار همسرشان (كه در تاريخ ١٣٨٦/٢/٢٤ فوت نموده بودند) بخاك سپرده شدند.

د-  مرحومه مرضيه خانم حاج موسي

image   

 ايشان كه متولد سال ١٢٩١ خورشيدي بودند با مرحوم سيد علي قندهاري ازدواج نموده بودند. از اين پيوند، خداوند سه فرزند به ايندو عنايت فرمود.

١- آقاي سيد مرتضي قندهاري

ايشان كه متولد سال ١٣١٧ خورشيدي هستند از ازدواج اول خود (با خانم پروين زهره اي كه به متاركه انجاميد) يك فرزند پسر به نام آقاي حميد قندهاري دارند که با خانم لورنس وزير دفتري ازدواج نموده و يك دختر به نام خانم مليكا قندهاري دارد. آقاي مرتضي قندهاري از ازدواج دوم خود هم (با خانم فريبا لطافت كه آن نيز به متاركه انجاميد) يك فرزند دختر به نام خانم نيوشا قندهاري دارند كه با آقاي پيام وحدتي ازدواج نموده است.

٢- مرحومه فخر السادات قند هاري

   

ايشان كه متولد سال ١٣٢١ بودند با مرحوم ضيا الدين راثي ارشادي ازدواج نموده بودند. حاصل اين ازدواج سه دختر به شرح زير است:

الف: خانم فاطمه (مهسا) ارشادي با آقاي مهرداد معتمدي ازدواج نموده اند و داراي يك پسر به نام آقاي پارسا معتمدي می باشد.

ب: خانم مريم ارشادي با آقاي حسين قلي زاده ازدواج نموده اند و يك دختر بنام خانم مليسا قلي زاده دارد.

ج: خانم صبا راثي ارشادي

آقاي ضياالدين راثي ارشادي در تاريخ ١٣٦٩/٧/٢٦ و خانم فخر السادات قندهاري در تاريخ ١٣٨٦/١١/٢ فوت نمودند كه مزار هر دو در “بهشت زهرا”  تهران است.

٣- خانم بدر السادات  قندهاري

  

ايشان با مرحوم محمود كاظمي نژاد ازدواج نموده بودند. ايندو داراي دو پسر به شرح زير ميباشند:

الف: آقاي بهرنگ كاظمي نژاد كه با خانم نژلا احمد زاده ازدواج نموده و داراي يك پسربه نام آقاي ايليا كاظمي نژاد است.

ب: آقاي عليرضا كاظمي نژاد كه با خانم هلن اقصايي ازدواج نموده است.

مرحوم محمود كاظمي نژاد در تاريخ هجدهم مرداد ماه سال ١٣٩٧ خورشيدي دار فاني را وداع نمودند.

همسر مرضيه خانم حاج موسي (آقاي سيد علي قندهاري) در سال ١٣٤٤ خورشيدي فوت نمودند. مزار ايشان در “ابن بابويه” تهران ميباشد. حاجيه مرضيه خانم حاج موسي نيز در تاريخ هشتم خرداد ماه سال ١٣٧٤ شمسي درگذشت كه در “بهشت زهرا” تهران مدفون مي باشند.

ه –  مرحوم محمد جعفر اعتمادفر

image  

 حاج محمد جعفر اعتمادفر كه  در سال  ١٢٩٥ شمسي متولد شده بود، در كارخانجات مهمات سازي ارتش به كار فني اشتغال داشت. ايشان با دختر عموي مادرشان كه همزمان دختر عموي پدرشان نيز بود (مرحومه سكينه خانم قندي دختر حاج عليرضا قندي – برادر كوچك حاج محمد علي و حاج محمد كاظم) ازدواج نمود. حاصل اين ازدواج دو دختر و دو پسر بنامهاي خانم منيژه اعتمادفر ، خانم مليحه اعتمادفر، آقاي امير اعتمادفر و آقاي اكبر اعتمادفر مي باشد.

سكينه خانم  قندي آخرين دختر حاج عليرضا قندي  در سال ١٣٤٨ و در ٤٢ سالگي بر اثر ابتلا به سرطان از دنيا رفت و در “وادي السلام”  قم مدفون است.

نسب فرزندان مرحوم محمد جعفر اعتمادفــــر و مرحومه سكينه خانم قندي،  از سه سو و از جانب هر سه فرزند ذكــــور حاج محمد موسي تاجر طهراني ( حاج محمد علي، حاج محمد كاظم و حاج عليرضا) به وي مي رسد.

خانم منيژه اعتمادفر و آقاي اكبر اعتمادفر در آمريكا و خانم مليحه اعتمادفر و آقاي امير اعتمادفر در استكهلم سوئد زندگي مي نمايند.

١- خانم منیژه اعتمادفر

  

ايشان با آقاي مهدی زمانی ازدواج نموده اند و داراي سه پسر به نام های آقاي مهران زماني، آقاي پیمان زماني و آقاي پژمان زماني می باشد.

الف: آقاي مهران زماني با خانم تونيا (Tonia) ؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي نيكلاس (Nicholas) زماني و توماس (Thomas) زماني ميباشد.

ب: آقاي پيمان زماني با خانم آنا (Ana) ؟ ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي جيكاب (Jicab) زماني، جاشوا (Jashua) زماني و گابريل (Gabriel) زماني ميباشد.

ج: آقاي پژمان زماني كه با خانم نيكل (Nicol) ؟ ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند پسر و يك فرزند دختر بنام هاي آقاي سيروس (Cyrus) زماني، خانم زهرا (Zara) زماني و آقاي ايلي ( Eli) زماني ميباشند.

 

٢- خانم ملیحه اعتمادفر

  

ايشان با آقاي مهدی آرشامفر ازدواج نموده است و داراي یک پسر و سه دختر به شرح زير ميباشد:

الف: خانم بهنوش ارشامفر

ايشان با آقاي يِنِه اولاف اريكسون (Jan-Olof Eriksson) ازدواج نموده و داراي سه فرزند به نام های آقاي آندره اريكسون (Andre Eriksson), آقاي آدرين اريكسون (Adrian Eriksson)  و خانم میشل اريكسون (Michelle Eriksson) است.

ب: آقاي بهداد آرشامفر

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 75C1A188-85BE-4763-96AA-EFCBD055F11F.jpeg می‌باشد  این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 4E90480C-A9B4-4A9B-9552-6B7024EC5FD2-e1599027105377.jpeg می‌باشد

ايشان با خانم الهام دبيري ازدواج نموده اند.

ايندو داراي دو فرزند به نام خانم سي ينا (Siena) آرشامفر و آقاي سيدني آرشامفر هستند:

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 5AA8AFC7-8BBE-410E-8776-1EF621F72C5C-e1599027054138.jpeg می‌باشد   این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن A787A0A4-0DF4-4390-8911-70578763AEDC-e1599027035719.jpeg می‌باشد

ج: خانم بهناز آرشامفر

ايشان با آقاي يوهان فالك (Johan Falk) ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام هاي لاوي فالك  و ليه فالك است.

د: خانم بهاره آرشامفر

ايشان با آقاي پدرام ايزدي نژاد ازدواج نموده است. اين دو داراي يك فرزند پسر بنام آنتوني (Antoni) ايزدي نژاد هستند.

 

٣- آقاي امير اعتمادفر

    

ايشان كه متولد ٨ خرداد ماه سال ١٣٣٣ هستند با خانم فرح پرنیان ازدواج نموده است و دو فرزند ميباشند:

الف: آقاي فرزاد اعتمادفر كه با خانم سارا ازدواج نموده  است.

  

ايندو دارای یک دختر بنام (Amelie) و يك پسر بنام (Benjamin) هستند:

   

خانم آميلي اعتمادفر    آقاي بنيامين اعتمادفر

ب: خانم فرناز اعتمادفر

٤- آقاي اکبر اعتمادفر

ايشان با دختری آمريكايي به نام ماریلو (Marilo) ؟ ازدواج نموده بود كه به متاركه انجاميد . حاصل آن پيوند یک دختر و يک  پسر بود:

الف: خانم ملی اعتمادفر
ب: مرحوم ارسلان اعتمادفر

مرحوم ارسلان اعتمادفر  در سن ١٩ سالگي بر اثر تصادف دار فاني را ترك نمود.

 

 

مرحوم محمد جعفر اعتمادفر چند سال پس از درگذشت همسرشان (مرحومه سكينه خانم قندي)؛ با خانم سيده زهرا رود تِهي (موسوم به فخرالسادات متولد ١٣١١ و متوفي در سال ١٣٩٢) ازدواج نمودند.

مرحوم محمد جعفر اعتمادفر در روز اول فروردين ماه سال ١٣٦٤ شمسي درگذشتند و مزارشان در “بهشت زهرا” تهران است

و: مرحوم محمد ابراهيم حاج موسي

وي در نوجواني در گذشت.