مدیر سایت : دکتر مجتبی قندی

تلفن :  88346494

موبایل : 09121197355

ایمیل : mojighandi@gmail.com