گردهمایی پائيزي ٩٧ – نهم آذر١٣٩٧

گردهمایی پائيزي سال ٩٧ هم در عصر روز جمعه نهم آذر ماه به لطف الهی با حضور حدود دویست و بیست نفر از اعضای خاندان در تالار كوثر برگزار شد. در این جلسه پس از نواخته شدن سرود خاندان و خوشامدگویی توسط آقاي احمد اعتمادفر؛ گروه های سه گانه ازدواج ، کسب و کار و کاریابی معرفي گرديد و گزارشی از فعالیت های انجام شده را يك عضو از هر گروه ارائه نمود. سپس کلیپی از تهران قدیم به نمایش گذاشته شد. طبق روال از دوازده نفر از بزرگان فامیل با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد. همچنین به کوچکترین دختر و پسرمتولد فامیل با اهدای لوح لقب فرشته خاندان و امید خاندان داده شد. برای تنوع امسال به قید قرعه به یکی از متولدین پسر طی یک سال گذشته ، به یکی از متولدین دختر در طی یک سال گذشته ، یکی از مردان حاضر در جلسه ، یکی از زنان حاضر در مجلس و یکی از کودکان حاضر کارت هدیه نقدی اهدا شد. با یاد مرحومین فامیل و پخش کلیپی از ایشان و گرفتن عکس دسته جمعی مراسم خاتمه پذیرفت.


تالار كوثر (١٣٩٧/٧/٩)