موزه مجازي خاندان حاج محمد موسي

در اين موزه مجازي عكس هاي مدارك و آثار زير نگهداري ميشود:

اسناد قديمي متعلق به اعضاي خاندان

اشياء قديمي و آثار بيادگار مانده از اعضاي خاندان

موقعيت قديمي/ فعلي منازل و مغازه هاي اعضاي خاندان

 

نقش مُهرِ حاج محمد موسي تاجر طهراني: هوالحي موسي

 

سند وقف نمودن كلام الله مجيد توسط آقا محمد موسي تاجر طهراني خلف آقا علي تاجر طهراني در ماه صفر سال ١٢٧٨ قمري (مطابق با ١٢٤٠خورشيدي)

 

بخشي از نقشه قديمي طهران (نقشه برزين) كه بازار تهران و “سراي حاج موسي”  در آن بخوبي مشخص است (١٢٦٨ قمري مطابق با ١٢٣٠ خورشيدي و ١٨٥٢ ميلادي). اصل اين نقشه در موزه كاخ گلستان است.

 

سند خرید سه دانگ از یک باب دکان در راسته بازار آهنگران توسط حاج محمد موسی تاجر طهرانی در تاريخ ٢٧ ربیع الثاني سنه ۱۳۱۲ قمري (ششم آبان ۱۲۷۳ خورشیدی)

در اين سند از جد اعلي ما برسم آن روزگاران؛ بدين طريق اسم برده شده است: “عاليجاه عزت همراه اشرف الحاج حاجي محمد موسي تاجرطهراني خلف مرحمت و غفران مآب آقا علي تاجر طهراني”

 

متن وصيت نامه و وقف نامه حاج محمد موسي تاجر طهراني منقوش به مُهر و اثر انگشت ايشان. بخش سمت راست وصيت نامه و بخش سمت چپ وقف نامه است.

در وصيت نامه مواردي همچون هزينه كردن از محل ثلث براي سه روز عزا داري، انتقال جسد به وادي السلام، خريد نماز و روزه از زمان تكليف تا زمان فوت، پرداخت خمس كليه تركه و پرداخت صداق متعلقه شان مطابق قباله و ….. را ذكر نموده اند.

 

تصوير بالا گوشه اي از وقف نامه با مُهر مرحوم حاج محمد موسي تاجر طهراني است كه علاوه بر همه موقوفات ، ایشان آب انباری را وقف نموده و در آن اظهار داشته اند:
“از همسايگان و خارج هرکس در هروقت از شب و روز خواست آب ببرد نمی توانند مانع شوند. چنانچه مانع از بردن آب مردم شوند در روز قيامت مسئول خواهند بود. اگر نصف شب مستحق آب بیاید نباید جواب بکنند”

 

موقعيت فعلي منزل اوليه حاج محمد علي طهراني
(كوچه حمام گشن)


حاشيه نويسي بر روي وقف نامه حاج محمد موسي در مورد الحاق منزل مسكوني حاج محمد علي و چند باب مغازه توسط حاج محمد علي و حاج محمد كاظم  در سال ١٣١٧ قمري (١٢٧٨ خورشيدي)  كه از محل ثلث ماترك خريداري شده استصورتمجلس ماترك مرحوم حاج محمد علي طهراني (فرزند ارشد حاج محمد موسي تاجر طهراني) بتاريخ جمادي الاول سنه ١٣٢١ قمري (مرداد١٣٨٢ خورشيدي)

 

 

عقد نامه مرحوم حاج محمدكاظم قندي و خانم خديجه سلطان

سند ازدواج مرحوم حاج محمد كاظم قندي با مرحومه حاجيه خديجه سلطان بتاريخ ششم ذيقعده سال ١٣١٨ قمري (مطابق با ششم اسفند سال ١٢٧٩ خورشيدي). اين قباله با آب طلا و لاجورد رنگ آميزي و تزئين شده است.

 

 

وضعيت فعلي كوچه و درب ورودي منزل حاج محمد كاظم قندي
(بازارچه نايب السلطنه، كوچه كياني بن بست تهراني)
وضعيت فعلي قسمت “بيروني” منزل حاج محمد كاظم قنديموقعيت فعلي منزل حاجيه مريم سلطان
(بازارچه نايب السلطنه، كوچه هلال احمر فعلي، پلاك ١٢)


وصيت نامه مرحوم حاج محمد كاظم تاجر طهراني (قندي) كه بتاريخ بيست وهشتم شهر محرم ١٣٤٥ قمري مطابق با شانز دهم مرداد ماه سال ١٣٠٥ خورشيدي تنظيم شده است.صورتمجلس تقسيم ماترك مرحوم حاج محمد كاظم طهراني (قندي) بتاريخ ١٣ ربيع الثاني سال ١٣٤٦ قمري (مطابق با ١٧ مهر ١٣٠٦ خورشيدي) و صورت موجودي و طلب و بدهي حجره حاج محمد كاظم طهراني پس از فوت ايشان، با حضور فرزندان ذكور و دو وصي ايشان (حاج محمد حسن تاجر قزويني و حاج عليرضا تاجر طهراني) بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني سال ١٣٤٦ قمري (مطابق با ٢ آبان سال ١٣٠٦ خورشيدي)

سماور سوغاتي حاج محمد موسي براي مريم سلطان از يكي از سفر هاي تجاري به روسيه


سینی مسي حمام متعلق به مريم سلطان؛ كه روي آن  می نشستند. اين سيني در كف و كناره آن كنده كاري و نقش و نگار برجسته دارد. در حال حاضر اين سيني نزد يكي از نوادگان مريم سلطان است.
سماور سوغاتي حاج محمد موسي براي خاورسلطان از يكي از سفر هاي تجاري به روسيه

تسبيح حاج محمد كاظم قنديعود دان؛ سفارشِ حاج محمد كاظم قندي

 

 

عقد نامه محمد (فرزند حاج عبدالمجيد) و فاطمه سلطان (والدين مرحوم ابوالفضل مجيدي همسر ربابه سلطان قندي)

بر اساس اين عقد نامه، عقد ايشان درروز جمعه مورخ ١٢٥٤/٤/٤( ٢١ ماه جمادي الاول سنه  ١٢٩٢) – يكصد و چهل و پنج سال قبل – جاري شده است

قباله ازدواج قديمي

.

 

پشت جلد كلام الله مجيد كه حاج محمد كاظم قندي تاريخهاي تولد فرزندان و تعدادي از نوه هايشان را روي آن مرقوم نموده اند.

عقد نامه شيخ مهدي احمديان طهراني و خانم معصومه مروتي
(١١ خرداد ١٣١٦)

 

پشت جلد كلام الله مجيد كه حاج ميرزا علي محسني نام فرزندانشان را روي آن مرقوم كرده اند.

عقد نامه مرحوم ميرزا حاج آقا حاجي موسي و فاطمه خانم اُلنگ

(١ آذر ١٣١٢)

 

دستخط حاج محمد حسين، همسر حاجيه مريم سلطان در مورد تولد فرزاندانشان بر روي پشت جلد كلام الله مجيد.

سند ازدواج حاجيه فاطمه محسني با حاج محمد رضا قربانكريمي كه تذهيب آن با آب طلا كشيده شده است (شوال سال ١٣٤٥ قمري مطابق با ١٣٠٦ خورشيدي)

دستخط مرحوم حاج ميرزا علينقي قندي فرزند حاجيه عاليه خانم

 

سند ازدواج مرحومه افسر قندي و مرحوم سيد رضا توكلي طهران
(٢١ ارديبهشت ١٣٢٢)

 

 

پشت جلد كلام الله مجيد كه مرحوم حاج ميرزا عبدالله قندي نام و تاريخ تولد فرزاندانشان را روي آن مرقوم كرده اند.

دستخط مرحوم سيد مهدي طباطبائي

موقعيت فعلي منزل حاج محمد صادق قندي در چالوس

 

عقد نامه مرحوم حاج محمد صادق قندي با مرحومه ليلا توسلي
تاريخ ازدواج: بيستم ربيع الاول سال ١٣٤٩ هجري قمري برابر با ١٣٠٩/٥/٢٢


عقد نامه مرحومه حاجيه خديجه سلطان (دختر مريم سلطان، نوه حاج محمد موسي) – مورخ ششم فروردين ١٢٩٤:

متن سند فوق بشرح زير است:

عقد دائم خديجه سلطان خانم عليا مخدره محترمه عاقله بالغه رشيده مختاره عفت پناه باكره صبيه مرضيه جناب مستطاب خير الحاج حاجي محمد حسين تاجر بنكدار قزويني ساكن طهران با عالي شان عزت نشان كربلائي احمد بقال خلف مرحوم مشهدي رمضان جهرمي من محال شيراز ساكن طهران در يوم شنبه يازدهم شهر جمادي الاول سنه ١٣٣٣ نبوي، بصداق معين مبلغ يكصد و پنج تومان وجه سلطان احمد شاهي

 

موقعيت فعلي منزل مسكوني حاج ميرزا حاجاقا حاجي موسي  
(بازارچه نايب السلطنه، جنب مسجد و مدرسه علميه مرحوم آيت الله مجتهدی)

اولین زندگينامه/شجره نامهِ تهيه شده مربوط به بخشي از خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني. اين شجره نامه در سال ١٣٥٨ خورشيدي توسط جناب آقاي دكتر محسن قندي تهيه شده و شامل مشخصات كليه اعضاي خاندان حاجيه عاليه خانم (پنجمين دختر حاج محمد موسي) بوده است.

 

شجره و زندگينامه حاج سيد نصرالله طهراني و اجدادشان كه توسط مرحوم حاج سيد حسين (فرزند ايشان) در پشت جلد كتاب كليات سعدي متعلق به مرحوم حاج سيد نصرالله (همسر صاحب سلطان خانم اولين فرزند حاج محمد كاظم قندي) نوشته شده است.

نقشه تهران در روزگار امير كبير
دراين نقشه؛ اراضي حاج سيد حسن (جد حاج سيد نصرالله طهراني) در گوشه پايين سمت راست آن مشخص است.

سند ازدواج مرحوم حاج علی اکبر مرادی مطلق و مرحومه حاجیه خانم ملوک قندی (فرزند حاج محمد صادق  قندي و خانم تاج الملوك عسگري) – مورخ ٢٨ بهمن ١٣١٧

ظروف آب و نان متعلق به مرحوم حاج سيد محمود سادات شبيري.
در مراسم روضه خواني كه در حياط منزل ايشان در آبمنگل برگزار ميشد؛ از اين ظروف استفاده ميشده است.
چرتكه مرحوم سيد هاشم سادات شبيري كه در ميدان شاه سابق (قيام) كارخانه آبكاري فلزات داشتند و از اين چرتكه براي امور مالي خود استفاده ميكردند.
کارخانه آبكاري فلزات مرحوم سيد هاشم سادات شبيري (همراه با مرحوم سيد عباس سادات شبيري – برادرشان)

وصيت نامه مرحومه ربابه خانم (فرزند حاجيه خاور سلطان و حاج محمد حسين)؛ همسر حاج شيخ حسن حاجي موسي. اين سند مورخ ١٧ ذي حجه ١٣٤٠ قمري مطابق با ١٩ مرداد ١٣٠١ خورشيدي ميباشد.

 

وصيت نامه معصومه خانم فرزند آقا محمد كاظم تاجر طهراني و ام سلمه. ايشان همسر حاج محمد موسي و مادر حاج محمد تقي جد خاندان تقي زادگان بوده اند. اين سند مورخ ٦ رجب سنه ١٢٧٧ قمري مطابق با ٢٨ دي سال ١٢٣٩ خورشيدي؛ مربوط به ١٦٠ سال قبل است.

 

سند ازدواج حاج محمد تهراني راد و خانم حاجيه (ملوك) سيد غراب

(٣ ارديبهشت ١٣٠١)

متن سند:
………. عقد سُناكحه صحيحه شرعيه دائميه واقع شد فيمابين عالي شان عزت نشان آميرزا محمد آقا ولد مرحوم خير الحاج حاجي محمد حسين تاجر قزويني و عليا مخدره محترمه عاقله بالغه رشيده مختاره عفت پناه المتاه حاجيه ملوك خانم صبيه جناب مستطاب كربلائي حاجي خياط ساكن طهران به صداق معين مبلغ يكصد و پنجاه تومان كه چهل تومان آن نقدا رسيده و يكصدو ده تومان كه ده تومان آن هديه يك جلد كلام الله مجيد است بر ذمه زوج مزبور مسقر و بر قرار است كه ان شاء الله تعالي بعد عندالقدره و الاستطاعته ولي الاقتضاء و المطالبه من الزوجه كارسازي بزوجه دائمه خود نمايد و ………. في دوشنبه بيست و ششم شعبان ١٣٤٠ هجري نبوي صل الله عليه و آله و سلم.

 

 

موقعيت فعلي كوچه عنابيها
(منزل حاجيه نرگس خاتون و ميرزا علي محسني در اين كوچه بوده. آن منزل خراب و تبديل به سراي محسني شده است)

 

 

موقعيت فعلي دالان اول امير

نمای بازسازی شده از دالان اول امیر واقع در بازار بزرگ تهران که در عکس اولین مغازه سمت چپ ، حجره حاج میرزا علی محسنی قرار داشته است. در میانه دالان سمت راست حجره حاج میرزا محمد محسنی و حاج محسن محسنی و سمت چپ حجره حاج جواد آقای محسنی قرار داشت.

 

 

موقعيت فعلي منزل حاج جواد پاكنهاد در كوچه عنابيها
صندوق آهني روسي و هاون سنگي منزل مرحوم حاج محمد تهراني راد
مغازه حاج حسن رستگار پناه در بازار چهلتنتعدادي از كتاب هاي خطي متعلق به حاج سيد هاشم سادات شبيري
كتاب خطي حاج سيد هاشم سادات شبيري

یک کتاب در باره سرگذشت ائمه از حضرت رسول (ص) است تا اقا امام زمان (ع)، کتاب ديگر عجائب المخلوقات است و ديگري کتاب زادالمعاد است كه کاغذ هایشان کاهی است و خطاطي و نقاشي شده است.

تصوير نقاشي شدهِ مرحوم مهندس مجيد احمديان طهراني؛ مهندس معمار و نقاش هنرمند.
(اين پرتره؛ توسط خودشان با مشاهده آينه روبرويشان كشيده شده است).

لوح تقدير دانشگاه تهران به پاس خدمات علمي سركار خانم دكتر پريچهره احمديان طهراني
نمونه اي از نقاشي هاي سركار خانم دكتر پريچهره احمديان


کتاب متعلق به مرحوم حاج حسن محسنی که در زمان ناصرالدین شاه چاپ شده و ایشان در حاشیه آن شجره خویش را مرقوم نموده اند:
«حسن ابن علی ابن حبیب الله ابن محمد رضا ابن محمد محسن ابن  محمد ابن علی اکبر ابن باقر»