ب – مرحومه حاجيه زينت قندي

 

 

مرحومه مغفوره حاجيه زينت قندي

 

مرحومه حاجيه زينت خانم قندي دومين فرزند حاج عليرضا قندي ميباشند.

تولد:

ايشان متولد سال ١٢٨٧ خورشيدي بودند.

شرح زندگي:

آن مرحومه در تاريخ ٥ اسفند ١٣٠١ خورشيدي با پسر عموي خود، مرحوم حاج علي اكبر قندي (فرزند حاج محمد كاظم قندي) ازدواج نموده بودند.

مرحوم مغفور حاج علي اكبر قندي
مرحوم حاج علي اكبر قندي همسر مرحومه حاجيه زينت خانم قندي

حاصل اين پيوند ٧ فرزند بود.

وفات:

مرحومه زينت خانم قندي در هشتم ديماه سال ١٣٦٦ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در  آرامستان “بهشت زهرا” تهران قطعه ٨٣، رديف ٨١، شماره ١ قرار دارد.

همسر ايشان؛ مرحوم حاج علی اکبر قندی نيز روز شانزدهم مهرماه سال ١٣٥٨ خورشيدي دارفانی را وداع گفت. مزار ايشان در قطعه ٨٢ آرامستان “بهشت زهرا” قرار دارد.

فرزندان و نوادگان مرحومه حاجيه زينت قندي:

فرزندان ايشان بترتيب مرحومه حاجيه خانم منصوره قندي (فاتحي)، مرحومه مليحه قندي ( كه در سن شش هفت سالگي فوت نمود)، مرحومه سرور قندي (عريضي)، مرحوم حاج حسين قندي، مرحوم حاج حسن قندي ، آقاي محمد قندي و آقاي حميد رضا قندي هستند. اين فرزندان نوه پسري حاج محمد كاظم و نوه دختري حاج عليرضا ميباشند. لذا نسب ايشان از دو سو به حاج محمد موسي ميرسد.

الف: مرحومه حاجيه منصوره خانم قندي

image  
مرحومه حاجيه خانم منصوره قندي، فررند نخست مرحوم حاجيه زينت  قندي متولد ٢٤بهمن ماه سال ١٣٠٤میباشند ، ایشان همسر مرحوم حاج آقا محمد صادق فاتحی بودند که ثمره وصلت ایندو، سه فرزند دختر و چهار فرزند پسر میباشد که به ترتیب عبارتند از:

١ – خانم فریده فاتحي

ايشان با آقاي عباس مهر گر ازدواج نموده اندو داراي دو دختر و دو پسر ميباشند
 خانم تینا مهر گر كه با آقاي مجید خرازی ازدواج نموده اند و دراي يك فرزند ميباشند:
– خانم نوگل خرازي كه با آقاي محمد رضا بيك محمدي ازدواج نموده است. اين زوج داراي يك فرزند بنام خانم نفس بيك محمدي (متولد ٨ بهمن ١٣٩٩) ميباشند.
 خانم آرمیتا مهر گر كه با آقاي جلال عطوفی ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:
–  خانم کیانا عطوفي
 آقاي کریم مهرگر كه با خانم نیلوفر فرزین خواه ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:
– علی مهر گر
 آقاي محمد مهر گر كه با خانم زهرا اسدی ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

– آقاي برديا مهر گر (متولد ٢٦ آبان ١٣٩٨ خورشيدي)

٢ – مرحوم احمد فاتحي

ايشان با خانم فاطمه باباخاني ازدواج نمودند و دارای چهار فرزند پسر و یک دختر میباشد
 آقاي فواد فاتحي

كه با خانم سعیده خان منش ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشد
o آقاي کسری فاتحي
 مرحوم فرهاد فاتحي كه در تاريخ ١٣٩٩/٣/٢٠ با دار فاني وداع نمودند.
 آقاي فرشاد فاتحي كه با خانم فرزانه ؟ ازدواج نموده اند
 آقاي فرهنگ فاتحي كه با خانم الهه ؟ ازدواج نموده اند
 خانم مریم فاتحي كه با آقاي سید محسن حسینی ازدواج نموده اند

٣ – مرحوم محمود فاتحي

ايشان با خانم مهتاب  ؟ ازدواج نموده بودند كه ثمره اين پيوند دو پسر و چهار دختر بشرح زير است:

– خانم فرانک فاتحي كه با مرحوم حسین ؟  ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند ميباشند:
o خانم مروارید ؟
o آقاي مهدی ؟

– مرحوم علیرضا فاتحي

– خانم فرشته فاتحي كه با آقاي علی قربانی ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
o آقاي آرمین قرباني
o آقاي امین قرباني

– خانم فرزانه فاتحي كه با آقاي محمود پاکزاد ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
o آقاي معراج پاكزاد
o خانم مهرناز پاكزاد

– آقاي حمیدرضا فاتحي كه با خانم الهام ؟ ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:
o خانم عسل فاتحي
o آقاي آرین فاتحي
o خانم آیلین فاتحي

– خانم افسانه فاتحي

٤ – مرحوم عبدالامیر فاتحی

ايشان با خانم پروانه غفارپور ازدواج نمودند و داراي دو فرزند دختر ميباشند:

– خانم الهه فاتحي كه با آقاي ایمان قابیزی ازدواج نموده اند
– خانم الهام فاتحي كه با آقاي نوید سمیعی خواه ازدواج نموده اند و داراي يك دختر ميباشد
o خانم ملینا سميعي خواه

٥ – خانم فتحیه فاتحي

ايشان از ازدواج اولشان با آقاي کیومرث شاه اویسی يك پسر و يك دختر دارند:

–  خانم فلورانس شاه اويسي كه با آقاي رضا ؟  ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند

o آقاي سالار ؟
o خانم ساحل ؟

– آقاي فرانسیس كه با خانم ونوس ؟  ازدواج نموده اند

خانم فتحيه فاتحي از ازدواج دومشان با آقاي هوشنگ بنایی نيز داراي يك دختر و يك پسر ميباشند
– خانم بنفشه بنايي
– آقاي علی بنايي

٦ – خانم فائقه فاتحي

  

ايشان با آقاي اكبر قطرانيان ازدواج نموده اند و داراي دو دختر و يك پسر ميباشند:
– خانم شادي قطرانيان
– خانم نشاط قطرانيان. ايشان در تاريخ ١٩ مرداد سال ١٣٩٩ با آقاي حميد رضا حاجي اسماعيلي ازدواج نموده اند.
– آقاي مهدي قطرانيان

٧ – آقاي مرتضی فاتحي

حاجيه خانم منصوره قندي در تاريخ ٢٧ آذر ماه سال ١٣٩٥ خورشيدي دعوت حق را لبيك گفتند و مزارشان در قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران در جوار مرحوم پدرشان قرار دارد.

 

ب: مرحومه سرور خانم قندي

  
ايشان فرزند سوم مرحوم حاجيه زينت و متولد سال ١٣٠٩ خورشيدي بودند و با مرحوم سيد حسن عريضي ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند سه فرزند بود.
همسر ايشان در حاليكه فرزندانشان كوچك بودند در مهر ماه سال ١٣٣٧ خورشيدي فوت كردند و مزارشان در قم است.

فرزندان مرحومه سرور قندي عبارتند از:

١ – مرحوم فخرالدين عريضي

آن مرحوم باخانم نجیبه باقری علیزاده ازدواج نمود و داراي سه فرزند شدند. اين خانواده به کشورکانادا عزیمت نموده و در آنجا ساکن شدند.
 خانم نسیم عريضي كه باآقای منیز ؟ ازدواج نموده است.
 آقاي نعیم عريضي كه با خانم انایا ؟ ازدواج نموده و يك فرزند دارند
o خانم نازش عريضي
 آقاي نوید عريضي
آقای فخرالدین  عريضي سال ١٣٩٢ دعوت حق رالبیک گفتند.

 

٢ – آقاي شمس الدين عريضي

ايشان باخانم مریم جواهری ازدواج نموده اند و داراي  سه فرزند ميباشد:
 خانم نازنین عريضي كه باآقای حامد رضائیان ازدواج نموده و يك فرزند دارند
o خانم کیمیا رضاييان
 خانم بیتا عريضي كه باآقای نریمان عطاری ازدواج نموده است
 آقاي محمدحسن عريضي

٣ – آقاي نورالدين عريضي

ايشان باخانم سیمین شید خباز ازدواج نموده اند.

 
ج: مرحوم حاج حسين قندي

 

شادروان حاج حسین قندی در شب نیمه شعبان ١٣١٠ خورشيدي به دنیا آمدند. ايشان در سال ١٣٣٤ خورشيدي  با حاجيه خانم اخترالسادات فرحناك ازدواج نمودند.

اين دو داراي پنج فرزند هستند:  

١ – خانم  آذر دخت قندى

ایشان كه متولد اول آذر ١٣٣٥ می باشند. در تاریخ دهم دی ماه ١٣٥٢ با آقای جعفر احدی ازدواج نموده اند. حاصل این ازدواج سه فرزند (یک دختر و دو پسر) ميباشد:
- خانم الهام (سحر) احدي که در ٢٧ تير ١٣٥٥متولد شدند.  وي  در سال ١٣٧٥ با آقاي حسينعلي جواهريان ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند پسر ميباشد:
o آقاي محمد امین جواهريان متولد سوم آبان ١٣٧٩
 – آقاي محمد رضا احدي متولد پنجم بهمن ١٣٥٨
 – آقاي امیر رضا احدي متولد اول مهر ١٣٦٢

٢ – خانم آزاده قندي

ایشان متولد اول خرداد ١٣٣٧هستند . درسال ١٣٥٢ با آقاي محمد كتابفروش ازدواج نمودند. ايشان از آن وصلت داراي دو فرزند هستند:
 – آقاي امیر حسین كتابفروش متولد دوم اسفند ١٣٥٤ كه با خانم نیلوفر چاوش حسینی ازدواج کرده اند.
 – خانم سمیه (مستانه) كتابفروش متولد٢٣ شهریور ١٣٦٠ كه در سال ١٣٧٩ با آقاي امیر کریمی ازدواج كرده اند و داراي دو فرزند دختر ميباشند:
o خانم آرتا دخت كريمي
o خانم پري یاس كريمي

خانم آزاده قندي در ازدواج بعدي خود؛ در تاريخ ١٣٧٤/١/٢٣ با آقاي “كارل بونگرز” وصلت نموده اند و در هلند اقامت دارند.

٣ – خانم نوشين قندي

ایشان متولد ١٣٤٠ است و با آقاي علي ساعدي ازدواج نموده بودند. وي از آن وصلت داراي دوفرزند ميباشد:
 – آقاي امير ساعدي كه متولد ٢٦ تير ماه سال ١٣٧٠ هستند و با خانم حميرا ضياء ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند پسر بنام زين ساعدي متولد ١٦ دي ١٣٩٧ ميباشند.
 – خانم عسل ساعدي متولد ٢٩ شهريور سال ١٣٧٢

خانم نوشين قندي پس از جدائي از همسرشان؛ با آقاي فرد ملينك ازدواج نمودند

آقاي فرد ملينك در اواخر سال ١٣٩٦ خورشيدي برحمت خدا رفتند.

٤ – حاج عباس قندى

  

ايشان متولد ١٠ اردیبهشت ١٣٤١ می باشند و در ٢١شهريور ١٣٦٤ با حاجیه خانم فاطمه (فرشته) مردانی ازدواج کرده اند. حاصل این ازدواج دو دختر است:
 -خانم ریحانه قندي که در ١٧ تير ماه سال ١٣٦٧ متولد و در سال ١٣٨٨ با آقاي محمد سجاد دمان ازدواج كرده اند. ايندو يك فرزند بنام آقاي مهدي يار دمان دارند. خانم دكتر ريحانه قندي داراي درجه دكتري در رشته اديبات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي ميباشند.

 – خانم زهرا (رعنا) قندي كه متولد ٨ تير ١٣٧٠ميباشند.

 

٥ – خانم شيرين قندي

  

خانم شيرين قندي كه متولد ٢٥ آذر ماه سال ١٣٤٦ هستند؛ در سال ١٣٦٩ با مرحوم محسن دهقاني ازدواج نموده بودند كه حاصل آن ازدواج دو فرزند است:

  • آقاي مهدی دهقاني متولد ٣٠ دي ١٣٧٠
  • خانم هدیه دهقاني متولد ١٣٨٧

مرحوم محسن دهقاني در تاريخ ١١ بهمن سال ١٣٩٦ خورشيدي به سراي باقي شتافتند.

 

 

مرحوم حاج حسين قندي در تاريخ ١٨ دي سال ١٣٧٨ خورشيدي (شب عید فطر) دعوت حق را لبیک گفتند.

 
د: مرحوم حاج حسن قندي

image

مرحوم حاج حسن قندی پنجمين فرزند حاجيه زينت قندی متولد پانزدهم فروردين ١٣١٧ بودند.
ایشان درسال ١٣٣٧ با خانم پروانه ذبیح کاشانی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج پنج فرزند میباشد.

١ – خانم افسانه قندي
٢ – خانم فرزانه قندي

ايشان با آقاي مصطفي نوروز ازدواج كرده اند كه حاصل اين ازدواج سه فرزند دختر ميباشد:
 – خانم ليلا نوروز
 – خانم شيوا نوروز
 – خانم رعنا نوروز

٣ – خانم هنگامه قندي

ايشان با آقاي محسن صيرفي ازدواج كرده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
 – خانم حوريه صيرفي
 – آقاي امير صيرفي

 
٤ – آقاي محمد رضا قندي

ايشان با خانم طاهره حاتمي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

– آقاي يوسف قندي

– آقاي ميثم قندي

٥-آقاي محمد جواد قندي

 

حاج حسن قندي  در تاريخ دوازدهم آبانماه سال ١٣٩٥ خورشيدي در واشنگتن آمريكا در گذشتند و در کنار محل زندگی چهار فرزندشان در ایالت مریلند امریکا ، آرامگاه پارکلان قطعه مسلمانان به خاک سپرده شدند.

 
ه: حاج محمد قندي

image
آقای محمد قندی ششمین فرزندمرحوم حاجيه زينت قندي میباشد.
ايشان درسال ١٣٥٤ با خانم لیلی بیگلربیگی تهرانی ازدواج نمودند كه ثمره اين وصلت دوفرزند ميباشد:

١ – آقای علیرضا قندی

ايشان باخانم غزاله صحت ازدواج نمودند كه دو فرزند دارند:
 – آقاي آرمان قندي
- خانم رز قندي

٢ – آقاي احمدرضا قندي

وي باخانم گولای ؟  ازدواج نموده اند و يك فرزند دارند:
 – خانم لیلا قندي

 
و: حاج حميد رضا قندي
  

آقاي حميد رضا قندي هفتمين و آخرين فرزند مرحومه حاجيه زينت قندي و مرحوم حاج علي اكبر قندي و متولد ١٧ دي ١٣٢٩ هستند.
ايشان با دختر عمويشان خانم فرشته قندي (دختر مرحوم حاج ميرزا اسدالله قندي) ازدواج نموده اند.
حاصل اين پيوند چهار فرزند ميباشد، باسامی:

١- مرحوم اميد قندي
٢- مرحوم نويد قندي

٣- آقاي محمد متین قندی

متولد ٢٠ تير سال ١٣٨٦

٤- آقاي محمد مبين قندی

فرزندان ايشان همزمان از سوي پدر و مادر نتيجه هاي حاج محمد كاظم و از سوي مادر بزرگ پدري نتيجه هاي حاج عليرضا هستند و لذا نسبشان از سه سو به حاج محمد موسي تاجر طهراني ميرسد.

 

 

عكسهاي قديمي:

مجموعه اي از عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

 

 

از راست: مرحومين سيد حسن عُريضي، محمد صادق فاتحي، حاج ميرزا عبدالله قندي، ناشناس، حاج محمد تقي مقيم خان (مشهور به آميز تقي مقيمي) و حاج محمد تقي مومنون
از راست: همسر، داماد و فرزند مرحومه زينت قندي
(مرحومان حاج علي اكبر قندي، حاج محمد صادق فاتحي و حاج حسين قندي)
ثبت ازدواج مرحومه حاجيه زينت قندي در شناسنامه مرحوم حاج علي اكبر قندي
از راست: آقايان حميد رضا، محمد، حاج اكبر، حسين و كاظم قندي