آقاي عباس تهراني راد

عباس تهراني راد

آقاي عباس تهراني راد (فرزند مرحوم حاج محمد تهراني راد و مرحومه حاجيه سيد غراب) نوه حاجيه مريم سلطان و نتيجه حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند.
ايشان در سال ١٣٣٩ كه تعداد اندكي از جوانان بفكر تحصيلات عاليه بودند به دانشگاه تهران راه يافتند. از آنجا كه آقاي عباس تهراني راد در جوانی بسيار فعال و پر کار بودند؛ صبحها در وزارت کشور مشغول بكار بودند و عصرها تهیه کننده برنامه های رادیو بودند. لذا هم كار و هم تحصيل  و هم در برهه اي مرخصي از كار و تحصيل براي رسيدگي به امور تجاري پدر در بندر عباس؛ دوره دانشگاه را طولاني نمود. بطوريكه  ايشان در سال ١٣٥٠ خورشيدي از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ التحصيل شدند. در راديو تهيه كنندگي برنامه هائي چون جانی دالر و دریچه ای به جهان روشنایی با اجرای مرحوم مهدی سهیلی را عهده دار بودند که بهترین برنامه هاي سال رادیو در آن سالها شناخته شدند.

آقاي عباس تهراني از پيشكسوتان تهيه كنندگي برنامه هاي راديوئي ميباشند. یکی از معروف ترین نمایش هاي راديوئي سالهاي دور ايران ، نمایش پلیسی جانی دالر بود . آرم این نمایش با شلیک سه گلوله شروع می شد و به دنبال آن صدای زنگ تلفن برمی خاست و سپس شخصی که تلفن را برمی داشت می گفت ارادتمتد جانی دالر. جانی دالر با بازی مرحوم حیدر صارمی کارآگاهی بود که دستیاری به نام والش داشت که نقش وی را حمیدعاملی بازی می کرد. در این نمایش که به مدت نیم ساعت پخش می شد یک اتفاق جنایی می افتاد و جانی دالر با تیزهوشی و با پخش چند صحنه نمایش، قاتل را شناسایی می کرد و در پایان اغلب آنها، گروهبان والش از رئیس خود سئوال می کرد که قربان شما از کجا متوجه شدید فلان شخص قاتل است؟ و این سئوال مسابقه آن سریال نمايشي بود که تا هفته بعد بایستی شنوندگان به آن جواب ميدادند و در پایان نمایش هفته بعد، به سئوال هفته قبل پاسخ داده می شد. پخش یک نمایش کوتاه نیم ساعته که هم تفریح بود و هم مسابقه بسیار هوشمندانه بود و بایستی کسی آنها را می نوشت که کاملا بر فضای نمایش مسلط باشد تا این همه طرفدار را هر هفته پای رادیو میخکوب کند . در آغاز این نمایش و بعضی دیگر از نمایش هاي راديوئي آن روزگاران، جمله زير گفته می شد:
تهیه و تنظيم از: عباس تهرانی

به فايل صوتي زير از آغاز يكي از برنامه “جاني دالر”  گوش كنيد:

7A9C231B-3197-436A-8718-2D5BCC1FF72D

كارت تحصيلي دانشگاه

ورودي سال ١٣٣٩