شهید احمد طاهری نخست

شهيد احمد طاهري نخست
 ناو سروان خلبان احمد طاهري نخست

شهيد ناو سروان خلبان احمد طاهري نخست فرزند مرحوم فتحعلی طاهری نخست و مرحومه زهرا قندی، نوه حاج محمدکاظم قندی و نتیجه حاج محمدموسی تاجر طهرانی می باشد .

ایشان كه در نیروی دریایی خدمت می کردند، از خلبانان مبرز و زبده نيروي دريايي بودند و مدت ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در راه دفاع از سرزمين ايران با اشرار منطقه مشغول نبرد بودند.

پس از مدت ها دوري از خانواده، وي كه براي انجام ماموريت اداري همراه خانواده شان به تهران مي آمدند؛ در نزدیکی اصفهان هلکوپتر شان دچار سانحه شد و سقوط کرد . در این حادثه تلخ كه  در ٢٩ دی ماه سال ١٣٥٤ خورشيدي درحين مراجعت از بوشهر اتفاق افتاد، ايشان، همسرشان خانم طاهره (فيروزه) فاطمي و تنها فرزندشان بنام فرداد طاهري نخست، همگی جان به جان آفرين تسليم نمودند.

آن مرحومين در صحن حرم حضرت عبدالعظیم ، محل فعلی مصلی بخاك سپرده شدند.