شهيد مجيد جعفري

 

شهيد مجيد جعفري

شهید مجید جعفری فرزند خانم زهرا اُلنگ، نوه حاجیه اشرف السادات سادات شبیری، نتیجه حاجیه طوبی خانم ، نبیره حاجیه خاور سلطان و‌ ندیده حاج محمد موسی تاجر طهرانی می باشد.

شهید مجید جعفری در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۴۱ چشم به جهان گشود و در سن بیست سالگی؛ در تاریخ پنجم فروردین ۱۳۶۱ در منطقه رقابیه به شهادت رسید و پيكر مطهرش در قطعه ۲۴ آرامستان “بهشت زهرا” تهران بخاك سپرده شد.

 

والدين شهيد
(مرحومه حاجيه زهرا النگ و مرحوم حاج غلامعلي جعفري)

حاج غلامعلی جعفری در تاریخ ششم شهریور ۹۹ و حاجیه زهرا النگ در تاریخ ۲۲ دی ماه ۹۸ چشم از جهان فرو بستند. روحشان در اعلی علیین همراه فرزند شهيدشان شاد باد.