تيمسار کوروش پاکفر

تيمسار كوروش پاكفر

آقاي كوروش پاك فر فرزند خانم نزهت مومنون، نوه مرحومه حاجيه معصومه قندي، نتيجه حاج محمد كاظم قندي و نبيره حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند.

ايشان بعد از اخذ ديپلم متوسطه وارد دانشكده افسري شدند و پس از فراغت از تحصيل از آن دانشكده وارد نيروي زميني شدند. بعلت آمادگي جسماني بالا و رشادتهائي كه در دوران تحصيل از خود بروز داده بودند؛ در اين نيرو، جذب لشکر گارد شدند که كمي پس از ورود ايشان به آن لشگر؛ با پيروزي انقلاب آن لشگر منحل و جزو لشکر ۲۱ حمزه شد.

نامبرده در جنگ تحميلي بمدت ٨ سال مشاركت فعال داشتند. وي در سال ١٣٦٥در حاليكه فرمانده گردان بودند در جزيره فاو زخمي شدند و مدت ٤ ماه بدون اطلاع خانواده در بيمارستانهائي در آبادان و مشهد بستري و تحت درمان بودند. پس از آن ٤ ماه كه به بيمارستان ارتش در تهران اعزام شدند خانواده در حاليكه در اين مدت در جستجوي ايشان بودند، اولين خبر را از ايشان گرفتند. پس از بهبودي و گذراندن دوران نقاهت در حاليكه جانباز ٢٠ درصد شناخته شده بودند؛ مجددا به جبهه عزيمت نمودند و تا پايان جنگ تحميلي به اين راه ادامه دادند . ايشان پس از پايان جنگ؛ با مقام استادي در دانشگاه جنگ به خدمت خود ادامه دادند و در سال ١٣٨٤ با درجه سرتيپي و با ٣٣ سال سابقه نظامي و خدمت به ميهن بازنشسته شده اند.