دکتر احمد قندی

img_2379

آقاي دکتر احمد قندی فرزند حاج محمد حسن قنــدی وخانم فاطمه بنکدار شیرازی ، نوه عالیه خانم و نتیجه حاج محمد موسی تاجر طهرانی  می باشند . وی متولد ٢٥ بهمن ماه ١٣١٤ خورشيدي در تهران می باشد.

وي به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت و در رشته زنان و رادیوتراپی سرطان تخصص خود را از امریکا و کانادا اخــذ نمود .وی سال ها در بیمارستان های طراز اول تهران به طبابت مشغول بود و ریاست چند بیمارستان را نیز به عهده داشت. از جمله فعالیتهای مهم او درایران میتوان نکات زیر را ذکر کرد:

– ایجاد  بخش درمان  سرطان و رادیوتراپی در بیمارستان ثریا اصفهان وابسته به  دانشگاه اصفهان

– ریاست بخش درمان سرطان ورادیو تراپی و رادیو ایزوتپ در بیمارستان شهدا تجریش

– رئیس بخش رادیو ایزوتپ بیمارستان جنوب تهران

– عضو گروه موسسین پارک کلنیک

– عضو گروه موسسین ومدیرعامل بیمارستان ایرانمهر

ایشان در اوايل سال ١٩٩٠ ميلادي در ثبت كامپيوتري شجره نامه فاميل خود که جناب آقاي دکتر محسن قندی (برادر بزرگوارشان) در سال ١٣٥٨ خورشيدي شروع نموده بودند، زحمات زیادی را متقبل گرديدند و به تدريج طي سالهاي بعدي در تكميل، بروز رساني و ايجاد تغييرات كلي در آن، كوشا بودند.

درحال حاضر جناب آقاي دکتراحمد قندی و خانواده گرامیشان در کانادا زندگی میکنند.