دكتر غلامحسين دلجو

إقاي دكتر دلجو متولد ١٢ آذر سال ١٣٢٣ خورشيدي از ١٦ شهريور ١٣٦٠ تا ٢٢ مهر ١٣٦١ چهارمين شهردارِ تهرانِ پس از انقلاب اسلامي بودند.

دكتر غلامحسين دلجو

دكتر غلامحسين دلجو همسر خانم زهرا قندي ميباشند. سركار خانم زهرا قندي صبيه مرحوم حاج احمد قندي، همشيره شهيد دكتر محمود قندي، نوه مرحوم حاج محمد صادق قندي، نتيجه مرحوم حاج محمد كاظم قندي و نبيره حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشند. 

جناب دلجو كه داراي دكتراي مديريت است، اکنون مدرس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی است. او مدتی هم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه ایران بود.

بر اساس گزارش سایت شهرداری تهران، آقای دلجو در آغاز مدیریت اش در شهرداری قول داد کلیه انبارهای بزرگ عمومی و خصوصی را به خارج شهر منتقل کند، اما بیش از همه سخنرانیش به زبان عربی در اجلاس شهرداران پایتخت های کشورهای اسلامی در ذهن ها باقی ماند. او در بازگشت به تهران در پاسخ به خبرنگاران گفت: “زبان دوم ما در این کنفرانس به دلایل مکتبی و سیاسی زبان عربی بود که این عمل نتیجه مثبتی به همراه داشت.”