مرحوم حاج محمدرضا سعادت فرد

photo_2016-05-02_16-19-13
حاج محمدرضا سعادت فرد

حاج محمدرضا سعادت فرد فرزند حاج میرزا علی سعادت فرد و حاجيه خانم طوبی قندی ، نوه حاج محمدکاظم قندی و نتیجه حاج محمدموسی تاجر طهرانی می باشد. ایشان صاحب کارخانه لبنیات بودند و به واسطه اعتماد اعضای صنف لبنیات، سال ها ریاست این صنف را عهده دار بودند و به واسطه خدمات شایانی که انجام دادند و اعتماد صنوف مختلف به ایشان، به ریاست اتاق اصناف رسیدند و از طرف اصناف مختلف در دوره های بیست و سوم (سال های  ١٣٥٠ تا ١٣٥٤) و بیست و چهارم مجلس شورای ملی (سال های ١٣٥٤ تا ١٣٥٧) به نمایندگی از مردم تهران انتخاب شدند .

ایشان فردی بسیار خیر بوده و همواره در کمک و اعانت به همه، خصوصا به اعضای فامیل پیشقدم بودند. حاج محمدرضا سعادت فرد در بهمن ماه سال ١٣٩٣ خورشيدي دارفانی را وداع گفتند و در صحن باغ طوطی حرم حضرت عبدالعظیم مدفون می باشند.