ب – مرحوم حاج ميرزا علینقی قندی

مرحوم مغفور حاج ميرزا علينقي قندي
مرحوم مغفور حاج ميرزا علينقي قندي

حاج ميرزا علي نقي قندي دومين فرزند حاجيه عاليه خانم و حاج محمد رضا كاشاني بودند.

تولد:

ايشان در سال ١٢٧٤ خورشيدي مقارن با سال آخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار در تهران به دنیا آمد.

شرح زندگي:

حيات ايشان از آغاز سه دهه پاياني سلسله قاجار شروع و تا چند سال مانده به اتمام دوران پهلوي ها ادامه داشت . ايشان به شغل سقط فروشي اشتغال داشت. وي با دختر عموي خود خانم بتول كاشاني (دختر حاج محمد حسين كاشاني، برادر حاج محمد رضا كاشاني) ازدواج نمودند.

وفات:

حاج ميرزا علينقي قندي در تاريخ ٢٥ ديماه سال ١٣٥٠ خورشيدي در سن ٧٦ سالگي مرحوم شدند و مزار ايشان در آرامستان     قرار دارد.

فرزندان حاج ميرزا علينقي قندي:

حاصل وصلت حاج ميرزا علينقي قندي و حاجيه بتول كاشاني دو دختر و دو پسر بشرح زير بود:

الف: آقاي حسين قندي
ب: آقاي محمد قندي
ج: خانم ربابه قندي
د: خانم سكينه قندي

همه فرزندان ايشان مرحوم شده اند (از فرزندان، ابتدا پسرها و سپس دخترها مرحوم شدند). مزار مرحومه سكينه قندي در قطعه ٣٧ بهشت زهرا در كنار مزار هاي خانم افسر قندي و آقاي سيد رضا توكلي طهران قرار دارد.

اسناد قديمي:

imageimage

دستخط مرحوم ميرزا علينقي قندي در نامه اي به حاج محمد تقي قندي (زمانيكه مرحوم حاج محمد تقي در سفر كربلا بوده اند)