ي – مرحوم حاج عبدالله قندی (کد فامیلی : 0210A )

 

ولادت

photo_2016-05-02_15-18-45   

حاج ميرزا عبدالله قندي (کد فامیلی : 0210A ) دهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي و نوه حاج محمد موسی تاجر طهرانی هستند كه درپانزدهم فروردین سال ١٢٨٩  خورشيدي برابربا ۲۴    ربیع الاول ۱۳۲۸ قمری متولد شده اند. زمان تولد ايشان در اوايل سلطنت احمد شاه، هفتمين و آخرين شاه سلسله قاجار بوده است.

زندگينامه

ايشان هنوز نوجوان بودند كه پدر خود را از دست دادند . لذا از هفده سالگي متكفل امور مادر و دو خواهر و برادر كوچكتر از خود شدند و سرپرستي ايشان را عهده دار شدند . در كنار تحصيل  ، مشغول به كار در كمپاني مشعل كه واردكننده اتومبيل بود شدند و چون به امور ديني نيز علاقمند بودند نزد حاج شيخ محمدحسين زاهد كه عارفي وارسته بود به فراگيري علوم ديني پرداختند. در ايامي كه سربازي به فرمان رضاشاه اجباري شد هم درس هاي ايشان تصميم به مهاجرت به قم گرفتند تا ضمن قرارگرفتن در زمره طلاب علوم ديني از سربازي هم معاف شوند . مادر ايشان به دليل آنكه وي سرپرست خانواده بود، با اين كار مخالفت مي كنند و نزد حاج شيخ محمدحسين زاهد رفته و از او تقاضا مي نمايد مانع از رفتن فرزند به قم گردد . حاج شيخ، عبدالله را نزد خود خوانده و از ايشان با همان لفظ هميشگي كه شاگردانش را خطاب مي كرده مي پرسد داداشي براي چه مي خواهي به قم بروي ؟ ايشان مي گويد براي فراگرفتن علم و اينكه در زمره عالمان ديني شوم . حاج شيخ مي گويد حرف مادر را بپذير و از تصميمت منصرف شو و با كسب و كار مادر را خوشحال كن من ضمانت مي كنم در قيامت جزو عالمان دين محشور گردي . ايشان با قبول اين حرف از ديگر دوستان خود كه هريك بعدها نظير آيت الله حاج عبدالكريم حق شناس عالم بزرگي شدند جدا مي شود و نزد مادر باقي مي ماند و این کار تا فوت مادرشان در سال ١٣٣٧ادامه یافت.

حاج عبدالله دوران خدمت سربازي را در پادگان عشرت آباد سپري مي كند . از جمله خاطرات سربازي ايشان اين بود كه رضاشاه وقت و بي وقت از پادگان بازديد و به امورنظام سركشي مي كرد و نسبت به جيره سربازان و نظاميان حساس بود .

ازدواج

ايشان پس از دوران سربازي، درنهم مهرماه سال ١٣١٥ با خانم قدسي ناظمي (کد فامیلی : 0210AB ) ازدواج مي كند . خانم قدسی ناظمی متولد نهم خرداد ۱۳۰۰ شمسی می باشند. نحوه آشنايي و ازدواج به اين صورت بوده كه مادر و خواهران ايشان به امامزاده داود رفته بودند كه آنجا عروس و خانواده شان را كه براي زيارت و سياحت آمده بودند مي بينند و اين آشنايي مقدمه ازدواج مي شود.

 

فرزندان و نوادگان

حاصل اين ازدواج نه فرزند بود . شش پسر و سه دختر.  فرزند دوم كه پسر بود (به نام محمود) در سن شش سالگي بر اثر بيماري ديفتري درگذشت.

ساير فرزندان به ترتيب عبارتند :

الف: مرحوم كاظم قندي (کد فامیلی : 021001A )

مرحوم حاج كاظم قندي متولد نوزدهم فروردین ١٣١٧ بودند و با مرحومه خانم فروغ (زهرا سادات) دربندي (کد فامیلی : 021001AB ) متولد ۱۳۲۳ ازدواج نموده بودند. آن دو صاحب سه دختر ميباشند. خانم فروغ دربندی در تاریخ بیست و دوم آبان ۱۳۸۹ دار فاني را وداع نمودند و مزارشان در قطعه ٨٣ بهشت زهرا قرار دارد. مرحوم حاج كاظم قندي نيز در تاريخ ششم خرداد ماه سال ١٤٠٠ بعلت ابتلا به بيماري كرونا دار فاني را وداع نمودند. پيكر  پاك ايشان در آرامستان “بهشت زهرا ” قطعه ٨٢، رديف ١٠٥، شماره ١ در جوار همشيره شان (مرحومه شكوه قندي) و در يك مزار مدفون است.

   

 ١-خانم فرح (ربابه) قندي  (کد فامیلی : 0210011B ) 

متولد بیستم اسفند ۱۳۳۹ بوده و با آقاي علي حسین علاقبند متولد اول خرداد ماه سال …   (کد فامیلی : 0210011BA ) ازدواج نموده و داراي دو فرزند مي باشند:

 • خانم ليلا حسین علاقبند(کد فامیلی: 02100111B ) كه با آقاي مهدي نوروزي(کدفامیلی:02100111BA) ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام های آقاي شايان نوروزي  (کد فامیلی: 021001111A )  و خانم نيكا نوروزي (کد فامیلی: 021001112B ) هستند.
 • خانم الهام حسین علاقبند (کد فامیلی : 02100112B ) كه با آقاي امير حسين مظاهرعرب (کد فامیلی : 02100112BA )  ازدواج نموده و داراي دو فرزند به نام های آقاي پارسا مظاهرعرب (کد فامیلی : 021001121A )  و خانم آلا مظاهرعرب (کد فامیلی : 021001122B ) هستند.

٢-خانم فريبا(عصمت) قندي   (کد فامیلی : 0210012B ) متولد ۱۳۴۳ كه با آقاي محمد هوختي (کد فامیلی : 0210012BA )  ازدواج نموده و داراي سه فرزند مي باشند:

 • آقاي فرشاد هوختي   (کد فامیلی : 02100121A ) متولد ٢٢ تير ماه سال ….
 • آقاي فرزاد هوختي  (کد فامیلی : 02100122A )
 • خانم فريا هوختي  (کد فامیلی : 02100123B )

٣-خانم فروزان(عفت) قندي (کد فامیلی : 0210013B )   متولد ۱۳۴۶ كه با آقاي علي گرامي  (کد فامیلی : 0210013BA ) ازدواج نموده و داراي دو فرزند مي باشند:

 • خانم حديث گرامي  (کد فامیلی : 02100131B )
 • خانم ثنا گرامي   (کد فامیلی : 02100132B )

 

  ب: مرحوم محمود قندی (کد فامیلی : 021002A )

آقای محمود قندی متولد بیست و سوم اسفند ۱۳۱۸ می باشد که در سن شش سالگی بر اثر ابتلا به بیماری دیفتری در تاریخ سوم تیر ماه  ۱۳۲۴ وفات پیدا کرده و در ابن بابویه مدفون      می گردد.

 

 ج: مرحومه فاطمه (شكوه) خانم قندي (کد فامیلی : 021003B )

  

حاجيه خانم فاطمه (شکوه) قندي متولد بیستم آذر ۱۳۲۳  بودند  كه با مرحوم آقاي ناصر حريري (کد فامیلی : 021003BA ) ازدواج نموده بودند. حاصل اين پيوند دو دختر و يك پسر می باشد:

١-خانم نسرين حريري (کد فامیلی : 0210031B )   متولد بیست و سوم آبان ۱۳۴۶ بوده كه با آقاي علي دوست محمدی (کد فامیلی : 0210031BA )  (متولد هفدهم آبان ۱۳۴۳ و دارای دکترای مهندسی برق) ازدواج نموده و داراي سه فرزند مي باشند:

 • آقاي امير دوست محمدی(کد فامیلی : 02100311A )  متولد چهارم بهمن ۱۳۶۷ 
 • خانم نيايش دوست محمدی  (کد فامیلی : 02100312B )متولد شانزدهم دی ۱۳۷۲ كه با آقاي محمد سراج (کد فامیلی : 02100312BA ) ازدواج نموده اند. اين دو داراي يك فرزند بنام آقاي مهدي سراج  (کد فامیلی : 021003121A )متولد ١٣٩٧/٩/٩ ميباشند.
 • خانم ستايش دوست محمدی(کد فامیلی : 02100313B )  متولد ششم فروردین ۱۳۷۵

٢-آقاي رضا حريري (کد فامیلی : 0210032A ) متولد هفتم اردیبهشت ۱۳۴۹ است كه با خانم مرواريد ملكي (کد فامیلی : 0210032AB )ازدواج نموده و داراي يك فرزند مي باشند:

 • خانم هستي حريري  (کد فامیلی : 02100321B ) متولد چهاردهم تیر ۱۳۷۸

٣-خانم الهه حريري (کد فامیلی : 0210033B )  متولد یازدهم آذر ۱۳۵۷ می باشد كه با آقاي علي عزيزي (کد فامیلی : 0210033BA )ازدواج نموده و داراي دو فرزند مي باشند:

 • آقاي محمد امين عزيزي (کد فامیلی : 02100331A )
 • خانم النا عزيزي (کد فامیلی : 02100332B )

مرحومه فاطمه (شكوه) خانم قندي در تاريخ ٢٧ اسفند ماه سال ١٣٩٥ خورشيدي دار فاني را وداع گفتند و در قطعه ٨٢، رديف ١٠٥، شماره ١ آرامستان “بهشت زهرا” و در جوار پدر و مادرشان مدفون گردیدند.آقای ناصر حریری نیز در تاریخ هفدهم اسفند ۱۳۸۲ فوت نموده و در قبرستان نو قم مدفون هستند.  

 

د: آقاي علي اصغر قندي  (کد فامیلی : 021004A )

آقاي علي اصغر قندي  متولد بیست و هشتم فروردین ۱۳۲۶ بوده و از نوجوانی برای ادامه تحصیلات به انگلستان عزیمت کردند و سالیان مدیدی است که ساکن لندن می باشند .وی دارای دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه امپریال کالج انگلستان    می باشد.  ایشان با خانم فرخنده اتحادی (کد فامیلی : 021004AB ) ازدواج نموده و دارای دوفرزند هستند:

١-آقاي اشكان قندي (کد فامیلی : 0210041A ) متولد نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۳ می باشند. وی دارای مدرک فوق لیسانس حقوق بوده ودر انگلستان به حرفه وکالت اشتغال دارند. ایشان باخانم لوسي (کد فامیلی : 0210041AB ) ازدواج نموده وداراي دو دختر هستند:

 • خانم رويا قندي (کد فامیلی : 02100411B )
 • خانم ركسانا قندي (کد فامیلی : 02100412B )

٢-خانم الهام قندي (کد فامیلی : 0210042B ) متولد دوازدهم آبان ۱۳۵۴ می باشد. وی دارای مدرک دکترای روانشناسی بوده كه با آقاي شامان جنجي (کد فامیلی : 0210042BA )  (دارای دکترای بیهوشی) ازدواج نموده و داراي دو دختــــرمي باشند:

 • خانم ميشكا جنجي(کد فامیلی : 02100421B )
 • خانم تاليا جنجي (کد فامیلی : 02100422B )

 

 

ه: آقاي احمد قندي (کد فامیلی : 021005A )

احمد قندي  

آقاي احمد قندي متولد پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ می باشند. وی دارای دکترای امور تربیتی از آمریکا می باشد. ایشان  از ازدواج اول خود با مرحومه خانم مهشيد فرزانه سا (کد فامیلی : 0210051AB1 ) و(کد فامیلی: 02010226B)   و (کد فامیلی : 02010426B )    (نتيجه مرحومه صاحب سلطان قندي) داراي يك فرزند مي باشد:

١-آقاي مهدي قندي (کد فامیلی : 0210051A ) و (کد فامیلی: 020102261A) و (کد فامیلی: 020104261A)     كه با خانم مهديه رجايي(کد فامیلی : 0210051AB ) و (کد فامیلی: 020102261AB) و (کد فامیلی: 020104261AB) ازدواج نموده و داراي پنج فرزند مي باشند:

 • خانم فاطمه قندي (کد فامیلی : 02100511B ) و (کد فامیلی: 0201022611B) و (کد فامیلی: 0201042611B)
 • آقاي محمد مهدي قندي (کد فامیلی : 02100512A ) و (کد فامیلی: 0201022612A) و (کد فامیلی: 0201042612A)
 • آقاي محمد جعفر قندي (کد فامیلی : 02100513A )و (کد فامیلی: 0201022613A) و (کد فامیلی: 0201042613A)
 • خانم فيروزه قندي (کد فامیلی : 02100514B )و (کد فامیلی: 0201022614B) و (کد فامیلی: 0201042614B)
 • خانم فاران قندی (کد فامیلی : 02100515B )و (کد فامیلی: 0201022615B) و (کد فامیلی: 0201042615B)

آقاي احمد قندي از ازدواج دوم خود با خانم بتول عبدالعلي(کد فامیلی : 0210051AB2 )   سه فرزند دارند. خانم بتول عبدالعلی در اسفند ۱۳۹۰ مرحوم شدند و در مشهد(صحن جمهوری اسلامی) مدفون می باشند.

٢- آقاي علي اكبر قندي (کد فامیلی : 0210052A ) كه با خانم مونا اخوان فر(کد فامیلی : 0210052AB )  ازدواج نموده و داراي يك فرزند مي باشند:

 • خانم نرگس قندي (کد فامیلی : 0210052B ) متولد ٢٥ تير ماه سال ….

٣- آقاي محمد تقي قندي (کد فامیلی : 0210053A ) كه با خانم معصومه طالبي (کد فامیلی : 0210053AB ) ازدواج نموده بودند كه به جدائي انجاميد. آندو داراي يك فرزند مي باشند:

 • خانم زهرا قندي  (کد فامیلی : 02100531B )

آقاي محمد تقي قندي سپس با خانم زهرا (وحيده) كبيري ( فرزند خانم مرضيه حسيني نبوي ويژه و نوه مرحوم حاج جعفر حسيني نبوي ويژه) ازدواج نموده اند.

٤- آقاي حسن قندي (کد فامیلی : 0210054A )  كه با خانم سارا سادات پاك نژاد (کد فامیلی : 0210054AB ) ازدواج نموده و داراي سه فرزند دختر مي باشند:

 • خانم فاطمه قندي (کد فامیلی : 02100541B )
 • خانم نجمه قندي (کد فامیلی : 02100542B )
 • خانم مريم قندي متولد ١٤ تير ١٤٠٠

آقاي احمد قندي، پس از فوت مرحومه بتول عبدالعلي با خانم محترم سادات نبوي رضوي (کد فامیلی : 0210051AB3 )  ازدواج نموده اند.

 

 

و: آقاي مهدي قندي (کد فامیلی : 021006A )

مهدی قندی   

آقاي مهدي قندي متولد بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۲۹ می باشد. وی دارای دکترای شیمی آلی از دانشگاه میشیگان آمریکا است  و با خانم فائزه فرزانه (کد فامیلی : 021006AB )  (دارای دکترای شیمی معدنی از دانشگاه میشیگان آمریکا و متولد دوم فروردین ۱۳۳۱)  در تاریخ هفتم مرداد ۱۳۵۳ ازدواج نموده اند و دارای دو پسر هستند:

١-آقاي عباس قندي (کد فامیلی : 0210061A )  متولد بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۵۸ می باشند. وی دارای دکترای اقتصاد انرژی از آمریکا بوده و با خانم فاطمه عباسي نژاد (کد فامیلی : 0210061AB ) (دارای دکترای مهندسی الکترونیک و متولد شانزدهم اسفند ۱۳۶۰ ) در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۸۰ ازدواج نموده و داراي دو فرزند مي باشند:

 • خانم رعنا قندي (کد فامیلی : 02100611B )  متولد بیست و پنجم دی ۱۳۹۱
 • آقاي علي قندي متولد ١۷ فروردين ١٤٠٠ 

٢-آقاي رضا قندي (کد فامیلی : 0210062A )  متولد بیست و نهم شهریور ۱۳۶۱ می باشد. وی دارای دکترای مهندسی مخابرات بوده و با خانم زينب حسيني  (کد فامیلی : 0210062AB )ازدواج نموده و دارای یک فرزند می باشد:

 • آقای سینا قندی متولد ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

 

 

ز: خانم زهرا (شمسي) قندي  (کد فامیلی : 021007B )

شمسی قندی  

حاجيه خانم زهرا قندي  متولد چهاردهم فروردین۱۳۳۱ بوده و با آقای حاج مسعود زرین طرازیان (کد فامیلی : 021007BA ) متولد ششم خرداد ۱۳۱۹ در تاریخ بیستم مرداد ۱۳۴۷ ازدواج نموده و داراي چهار دختر و یک پسر می باشند:

١-خانم سعيده زرين طرازيان (کد فامیلی : 0210071B ) متولد ششم بهمن ۱۳۴۸ بوده و با آقاي امير مفيدی (کد فامیلی : 0210071BA)  ازدواج نموده و داراي دو فرزند مي باشند:

 • آقاي سبحان مفيدي (کد فامیلی : 02100711A ) متولد ٢٨ تير سال ….
 • آقاي حسين مفيدي (کد فامیلی : 02100712A )

٢-خانم حميده زرين طرازيان (کد فامیلی : 0210072B )  متولد چهارم آبان ۱۳۵۲ بوده و با آقاي سعيد  اويسي (کد فامیلی : 0210072BA ) ازدواج نموده و داراي سه فرزند مي باشند:

 • آقاي عرفان اويسي متولد (کد فامیلی : 02100721A )
 • خانم زهرا اويسي متولد ٢٤ ارديبهشت سال …. (کد فامیلی : 02100722B )
 • خانم سارا اويسي متولد (کد فامیلی : 02100723B )

٣-خانم ريحانه زرين طرازيان(کد فامیلی : 0210073B ) و(کد فامیلی : 050102111AB )  متولد سی ام فروردین ۱۳۵۶ بوده و با آقاي محمد پورزرگري (کد فامیلی : 0210073BA ) و(کد فامیلی : 050102111A )   (از نوادگان حاجیه مریم خانم) ازدواج نموده و داراي سه فرزند مي باشند:

 • خانم حنانه پورزرگري (کد فامیلی : 02100731B ) و(کد فامیلی : 0501021111B ) متولد ١٥ ارديبهشت سال ….
 • آقاي محمد علي پورزرگري(کد فامیلی : 02100732A )  و(کد فامیلی : 0501021112A ) 
 • خانم حلما پورزرگري متولد ٢٠ خرداد ماه سال ١٤٠٠

٤-آقاي محمد زرين طرازيان  (کد فامیلی : 0210074A ) متولد شانزدهم بهمن ۱۳۵۸ بوده و با خانم سميه محمدي(کد فامیلی : 0210074AB )  ازدواج نموده و داراي سه فرزند مي باشند:

 • آقاي امير محمد زرين طرازيان (کد فامیلی : 02100741A ) متولد ١٦ تير سال ….
 • آقاي امير علي زرين طرازيان (کد فامیلی : 02100742A )  متولد ١٠ تير سال ….
 • آقاي امير رضا زرين طرازيان(کد فامیلی : 02100743A )

٥-خانم مهديه زرين طرازيان  (کد فامیلی : 0210075B ) و(کد فامیلی : 0203076AB ) متولد سی و یکم مرداد ۱۳۶۳ بوده و با آقاي مهدي اكبري (کد فامیلی : 0210075BA )و(کد فامیلی : 0203076A )  (نوه دختري مرحوم حاج محمد صادق قندي) ازدواج نموده و داراي دو فرزند مي باشند:

 • خانم راييكا اكبري(کد فامیلی : 02100751B ) و(کد فامیلی : 02030761B ) متولد ١٠ تير سال ….
 • خانم اونيكا اكبري(کد فامیلی : 02100752B )و(کد فامیلی : 02030762B ) 

 

ح : خانم خديجه ( مژگان) قندي  (کد فامیلی : 021008B )

  

خانم مژگان قندي متولد سوم تیر ۱۳۳۷ بوده و  با مرحوم علي حاجي اسحق  (کد فامیلی : 021008BA ) متولد ۱۳۳۶ ازدواج نمودند كه حاصل اين پيوند دو دختر و يك پسر می باشد.آقای علی حاجی اسحق در تاریخ ۲۴خرداد ۱۳۸۶ مرحوم شده و در بهشت زهرا مدفون می باشند.

١-خانم شيما حاجي اسحق (کد فامیلی : 0210081B )  متولد ١٨ ارديبهشت سال …. كه با آقاي مهدي رهنما  (کد فامیلی : 0210081BA ) ازدواج نموده و داراي سه فرزند مي باشند:

 • خانم نرجس رهنما  (کد فامیلی : 02100811B )
 • خانم زينب رهنما  (کد فامیلی : 02100812B )
 • آقاي محمد حسن رهنما  (کد فامیلی : 02100813A ) (كه با خانم زينب دو قلو و متولد ١٣٩٧/٩/٤ ميباشند)

٢-آقاي محمد حاجي اسحق (کد فامیلی : 0210082A )  كه با خانم حانيه گميني  (کد فامیلی : 0210082AB ) ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند.

 •  آقاي علي حاجي اسحق  (کد فامیلی : 02100821A )

٣-خانم مريم حاجي اسحق (کد فامیلی : 0210083B )  متولد ١٤ تير ماه سال …. كه با آقاي احمد رضا رخشيجان (کد فامیلی : 0210083BA )  ازدواج نموده و داراي دو فرزند مي باشند:

 • خانم ريحانه رخشيجان  (کد فامیلی : 02100831B ) متولد  ١١ ارديبهشت سال ….
 • خانم فاطمه رخشيجان متولد ٦ ارديبهشت سال ١٤٠٠

 

 

ط: آقاي مجتبي قندي (کد فامیلی : 021009A )

Aban 91                       

اینجاداستان تولّد مجتبی قندی را بخوانید.

آقای مجتبی قندی متولد ۱۱ دی ماه ۱۳۴۱ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک و دکترای مدیریت می باشد. ايشان با خانم مرجان پورزرگري  (کد فامیلی : 021009AB )  ( دارای مدرک لیسانس جامعه شناسی) در تاریخ پانزدهم آذر ۱۳۶۷ ازدواج نموده اند كه حاصل این پيوند دو فرزند است:

١-آقاي اميرحسين قندي  (کد فامیلی : 0210091A ) متولد یازدهم شهریور ۱۳۷۰، دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت آموزشی

٢-خانم مبينا قندي (کد فامیلی : 0210092B )  متولد هفدهم تیر ۱۳۸۰

 

 

وفات

مرحوم حاج عبدالله قندي در تاریخ ٢٤ آذرماه ١٣٧٦ (در شب نیمه شعبان که در تمام طول زندگی خود شب های نیمه شعبان را احیا داشته و تا صبح مشغول عبادت بودند) دارفانی را وداع گفتند.  مقبره ایشان در قطعه ٨٢، رديف ١٠٦، شماره ١ آرامستان “بهشت زهرا”  تهران می باشد.خانم قدسی ناظمی نیز در تاریخ نهم تیرماه ۱۳۹۲ دارفانی را وداع گفته و بر روی قبر همسرشان (حاج عبدالله قندی ) در يك مزار مدفون هستند.

 

 

 

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه اي از عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكس هاي قديمي” اين سايت موجود است.

 

 

از راست: مرحومان حاج عبدالله، حاج حسين و حاج علي اكبر قندي

 

مرحوم حاج عبدالله قندي در نوجواني
مرحوم حاج عبدالله قندي در لباس مقدس سربازي

عكس بازسازي شده با كيفيت بالا (enhanced) ازحاج ميرزا عبدالله قندي؛ توسط هوش مصنوعي deep nostalgia شركت MyHeritage
عكس بازسازي شده با كيفيت بالا (enhanced) از خانم قدسي ناظمي؛ توسط هوش مصنوعي deep nostalgia شركت MyHeritage