ط – مرحومه حاجیه معصومه خانم قندی

 

 

حاجيه معصومه قندي

مرحومه مغفوره معصومه خانم قندي نهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي و پنجمين دختر ايشان هستند.

 

تولد:

براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:
” تولد معصومه در تاريخ ذيقعده ١٣٢٤”
لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، مرحومه مغفوره معصومه خانم قندي متولد ديماه سال ١٢٨٥خورشيدي ميباشند.

زمان تولد ايشان حدود يكصد و ده سال قبل و همزمان با فوت مظفر الدين شاه (١٤ دي ١٢٨٥) و تاجگذاري محمد علي شاه (٢٨ دي ١٢٨٥)، بترتيب پنجمين و ششمين شاهان سلسله قاجار بوده است.

در مورد لقب ايشان (خانم خانمها)؛ به نقل از خانم نزهت مومنون مرحوم مادرشان برای خود ایشان چنین تعریف کرده اند:
“از زمان ۴-۵ سالگی آنقدر آرام و موقر و متین بودی و با خواهر و برادرت خوب سلوک میکردی که پدرت تو را خانم خانما صدا میکرد و این کار آنقدر ادامه یافت که بزرگ و کوچک فامیل تو را به این نام شناخته و صدا کردند”.

 

شرح زندگي:

ايشان در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه ١٣٠٦ با مرحوم غلامرضا مومنون متولد سال ١٢٧١ خورشيدي ازدواج نمودند و در محله آبمنگل كوچه حاج اسمعيل نوري اقامت داشتند.


حاصل اين وصلت سه پسر و يك دختر بنامهاي آقاي محمد تقي مومنون، آقاي مهدي (ناصر) مومنون، خانم نزهت مومنون و آقاي محسن مومنون بود.

 

وفات:

مرحومه معصومه خانم قندي در تاريخ  يازدهم بهمن ماه سال ١٣٥٧ خورشيدي در سن ٧٢ سالگي فوت نمودند و مزارشان در قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران قرار دارد.
مرحوم غلامرضا مومنون در تاريخ دهم اسفند ماه سال ١٣٣٥ خورشيدي فوت نمودند و مزارشان در آرامستان “آشيخ” روبروي بارگاه حضرت معصومه در شهر قم ميباشد.

 

فرزندان مرحومه حاجيه معصومه قندي:

فرزندان ايشان سه پسر و يك دختر بنامهاي آقاي محمد تقي مومنون، آقاي مهدي (ناصر) مومنون، خانم نزهت مومنون و آقاي محسن مومنون ميباشند.

الف: مرحوم محمد تقي مومنون

مرحوم حاج محمد تقی مومنون متولد سال ١٣٠٨ خورشيدي ومتوفي در ارديبهشت  ماه سال ١٣٩٤ خورشيدي هستند.
ايشان از علاقمندان و قهرمانان رشته كوهنوردي بودند. شرح كامل فعاليت ورزشي ايشان در بخش مفاخر ورزشي همين سايت آمده است.
مرحوم محمد تقي مومنون با مرحومه زهرا سادات تهامی (افسر سادات) ازدواج نموده بودند. ايندو داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:
خانم مهناز مومنون، خانم مهدیه مومنون، آقاي احمد مومنون، آقاي امیر حسین مومنون و آقاي مهرداد مومنون

١- خانم فاطمه (مهناز) مومنون

خانم مهناز مومنون همسر آقاي محمود ملک محمد هستند و دارای دو فرزند بشرح زير ميباشند:
 خانم بهناز ملك محمد كه با آقاي علي محمودي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشد
o خانم سارا محمودي
o آقاي سينا محمودي
 آقاي بهزاد ملك محمد كه با خانم سپيده هژبر ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام
o آقاي بهراد ملك محمد ميباشند

٢- خانم مهدیه مومنون

خانم مهديه مومنون که در شهر ساری ساکنند همسر آقاي علی نامدار هستند و دارای سه فرزند بشرح زيرند:
 خانم مریم نامدار كه با آقاي مهران نجفي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند است
o آقاي نيكان نجفي
 آقاي محمد رضا نامدار
 آقاي حمید رضا نامدار كه با خانم مهرآسا موسوي ازدواج نموده اند

٣ – آقاي احمد مومنون

آقاي احمد مومنون با خانم طناز افشار ازدواج نموده اند. ايندو دارای یک فرزند ميباشند:
 آقاي علی مومنون

٤ – آقاي امیر حسین مومنون

آقاي امير حسين مومنون با خانم سیده مریم حدادی ازدواج نموده اند و دارای دو فرزند بشرح زير ميباشند:
 آقاي عرشیا مومنون
 آقاي بهنیا مومنون

٥ – آقاي اصغر (مهرداد) مومنون

آقاي مهرداد مومنون با خانم آتنا شالباف ازدواج نموده اند و دارای یک فرزند ميباشد
 آقاي تکین مومنون

ب: مرحوم مهدي ( ناصر) مومنون

آن مرحوم  كه با خانم منير معمار ازدواج نموده بودند داراي سه فرزند ميباشند. مرحوم  مهدي مومنون در سال ١٣٥٧ در جاده كرج دچار تصادف شدند و صدمات زيادي از بابت اين تصادف به ايشان وارد شد. وي در تاريخ ۴ اسفند ١٣٨٧ به در گاه حضرت حق شتافت. مزار ايشان در قطعه ٧٠ رديف ٨٣ “بهشت زهرا” است.

فرزندان ايشان بنام آقاي مرتضي مومنون، خانم منظرمومنون و خانم عهديه مومنون ميباشند.

١ – آقاي مرتضي مومنون

آقاي مرتضي مومنون با خانم فاطمه (نسرين) توكلي ازدواج نموده اند و داراي دو پسر بشرح زير دارند:
 آقاي مهدي مومنون
 آقاي محمد صادق مومنون

٢ – خانم منظر مومنون

خانم منظر مومنون با آقاي عليرضا جنتيان ازدواج نموداند و داراي دو دختر بشرح زيرند:
 خانم فرشته جنتيان
 خانم زهرا جنتيان

٣ – خانم عهديه مومنون

خانم عهديه مومنون با آقاي محسن زارعي ازدواج نمودند و داراي دو دختر بشرح زيرند:
 خانم مرضيه زارعي
 خانم مهتاب زارعي

 
ج: حاجيه خانم نزهت مومنون


حاجيه خانم نزهت مومنون با مرحوم صادق پاكفر ازدواج نموده بودند كه حاصل اين پيوند ٥ فرزند به ترتیب زير است:

١- مرحوم محمد (داریوش) پاک فر

آن مرحوم با خانم فيروزه اخوت ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند ميباشند:
 خانم پانته آ پاكفركه با آقاي شهاب شاه علي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام رهام شاه علي (متولد ١٣٩٨/٨/٢٠) ميباشد.
 آقاي خشايار پاكفر

مرحوم محمد پاكفر در تاريخ ١٣٩٨/٦/١٨ (روز تاسوعاي سال يكهزار و چهار صد و چهل و يك قمري) دار فاني را وداع  نمودند.

٢- آقاي مجيد (کوروش) پاک فر

آقاي كوروش پاك فر با خانم زهرا ملك پور ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
 آقاي كيوان پاكفر
 خانم فوژان پاكفر
شرح كامل فعاليت نظامي ايشان در بخش مفاخر نظامي همين سايت آمده است.

٣ – خانم محبوبه پاک فر

خانم محبوبه پاك فر با آقاي منصور دادخواهي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:
 خانم پارميدا دادخواهي

٤ – آقاي محمد رضا (کاوس) پاک فر

آقاي كاوس پاك فر با خانم رضوان بنكدار ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
 آقاي سياوش پاكفر
 خانم عسل پاكفر

٥ – خانم مهدخت پاک فر

خانم مهدخت پاك فر با آقاي بهنام غني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
 آقاي بهراد غني. ايشان با خانم ساناز مومني ازدواج نموده اند. اين دو داراي يك فرزند بنام آقاي برسام غني (متولد ١٣٩٩/٦/١١) ميباشند.
 خانم مهگل غني

 
د: مرحوم محسن مومنون

image
آن مرحوم با خانم شهين پور فلاح ازدواج نموده بودند و داراي دو فرزند بنام شهرام مومنون و شبنم مومنون ميباشند.

١ – خانم شبنم مومنون

خانم شبنم مومنون با آقاي مهرداد اصغري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:
 خانم رها اصغري
 خانم صبا اصغري

٢- آقاي شهرام مومنون

آقاي شهرام مومنون با خانم مونا ده شيد ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:
 خانم حنا مومنون

مرحوم محسن مومنون كه متولد بيستم شهريور ١٣٢٠ بودند در ١١ تير ماه ١٣٩٤ دارفاني را ترك كردند و مزارشان در جوار مادر و خاله عزيزشان در قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران است.

 

 

 

عكس هاي قديمي:

تعدادي عكسهاي قديمي از خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكس هاي قديمي” همين سايت موجود است.

 

مرحومه مغفوره حاجيه معصومه قندي

 

مرحوم حاج غلامرضا مومنون (سمت راست عكس) باتفاق برادر همسرشان: مرحوم حاج اسدالله قندي

 

مرحوم حاج غلامرضا مومنون (اولين نفر از سمت چپ عكس) همراه سه تن از برادران همسرشان: از راست: مرحومان حاج علي اكبر و حاج اسدالله قندي و نفر پشت: مرحوم حاج عبدالله قنديت
مرحوم حاج غلامرضا مومنون

مرحوم حاج محمد تقي مومنون

مرحوم حاج ناصر مومنون