٧- مرحومه حاجیه عالیه خانم

عالیه خانم دومین فرزند حاج محمد موسی تاجر طهراني از زهرا خانم (دومین همسر ايشان) و فرزند هفتم وي می باشند.

تولد:

وی در حدود سال  ١٢٥٦ خورشيدي مقارن با سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، در تهران متولد شد

شرح زندگي:

حاجيه عالیه خانم در سن  چهارده سالگي و حدود سال ١٢٧٠ خورشيدي با آقای محمدرضا کاشاني ازدواج نمود. حاج محمدرضا كاشاني در سال ١٢١٨ در شهر کاشان به دنیا آمد و در سال ١٢٥٨ شمسی پس از فوت همسر اول به تهران آمد. او در تیمچه امین اقدس بازار تهران به تجارت مشغول بود.  عاليه خانم پس از تشرف به مکه به حاجیه عالیه خانم و در نزد فرزندان و نوادگان خود، به “حاج بی بی” معروف شد. وي در نزد برادر زاده هاي خويش به “حاج عمه عاليه” و نزد خواهر زاده هايشان به “حاج خاله عاليه” معروف بودند. همسر وي، حاج محمدرضا کاشانی در حدود سال ١٢٨٨ در تهران فوت کرد و مزارشان در قم است. مدت زندگی مشترک عالیه خانم با همسرش حدود هيجده سال بود و عالیه خانم هنوز جوان بود که شوهرش را از دست داد. زمان فوت پدر، پسر بزرگ عاليه خانم؛ ١٦ سال داشت و فرزند کوچک  وي هفت / هشت ساله بوده است.

انتخاب نام خانوادگی

زمانی که هنوز فرزندان ذکور عالیه خانم خردسال بودند انتخاب نام خـانوادگی اجبــــاری می شود و در شهــر شایع می شود هرکس نام خانوادگی نداشته باشد نان و آب او قطع شده و وی جریمه و دستگیر خواهد شد . لذا ايشان به دایی خود حاج محمد کاظم قندي که تاجر سرشناسی در بازار بوده مراجعه می کنند و به همراه وی به اداره سجل احوال رفته و حاج محمدکاظم برای آنان به نام خانوادگی خود یعنی قندی سجل (شناسنامه) می گیرد.

وفات:

حاجيه عالیه خانم در سن شصت و دو سالگي و در سال ١٣١٨ خورشيدي، در سفری که به همراه فرزند آخر خود (مرحوم حاج مهدی قندي) به عتبات داشته بیمار شده و فوت می نمايد و در قبرستان “وادی السلام” نجف اشرف، در جوار مزار پدرشان به خاک سپرده می شوند.

فرزندان و نوه هاي حاجيه عاليه خانم:  

حاصل ازدواج حاجيه عالیه خانم و حاج محمد رضا كاشاني ٥ فرزند به شرح زیر بوده است . اين فرزندان، عمه زاده هاي فرزندان حاج محمد علي، حاج محمد كاظم و حاج عليرضا و همچنين خاله زاده هاي فرزندان حاجيه مريم، حاجيه خاور، حاجيه شهر بانو و حاجيه عذرا ميباشند:

١ –  مرحوم حاج محمد تقی قندی

image

ايشان كه متولد ١٢٧٢ خورشيدي بودند، از آنجا كه به شغل قنادی اشتغال داشتند به ” حاج محمد تقي قناد” مشهور بودند . حاج محمد تقی در سال ١٣٠٣ با خانم طلعت عطری متولد ١٢٩٠ با مهریه سیصد تومان ازدواج نمودند . حاصل این ازدواج هفت دختر و سه پسر می باشد :

 • آقای محمد قندی
 • خانم افسر قندی
 • خانم بتول (اقدس) قندی
 • خانم اقدس (اشرف) قندی
 • آقای اکبر قندی
 • خانم اکرم قندی
 • آقای احمد قندی
 • خانم فاطمه (اعظم) قندی
 • خانم رقیه (اختر) قندی
 • خانم کبری(افسانه) قندی                                                                                      .

حاج محمدتقی قندی در تاریخ ٢٠ اسفند ١٣٥٠ خورشيدي فوت کردند و  مزارشان در قبرستان وادی السلام قم (مقبره ١٠١) ميباشد.

٢ – مرحوم حاج میرزا علی نقی قندی

حاج ميرزا علينقي قندي

حاج ميرزا علي نقي قندي كه متولد ١٢٧٤ خورشيدي بودند با دختر عموي خود خانم بتول كاشاني ازدواج نمودند. حاصل اين وصلت دو دختر و دو پسر بشرح زير بود:

 • آقاي حسين قندي
 • آقاي محمد قندي
 • خانم ربابه قندي
 • خانم سكينه قندي

حاج ميرزا علينقي قندي در تاريخ ٢٥ ديماه سال ١٣٥٠ خورشيدي مرحوم شدند. همه فرزندان ايشان نيز مرحوم شده اند (از فرزندان، ابتدا پسرها و سپس دخترها مرحوم شدند).

٣ – مرحومه حاجيه خانم منور  قندی

سومین فرزند حاجیه عالیه خانم ، خانم منور قندی می باشند كه متولد ١٢٧٦ خورشيدي بودند. وي در سال ١٣٢٤ در سن ٤٨ سالگی فوت نمود و مزارشان در امامزاده علی بن جعفر قم ميباشد.
نامبرده با حبیب الله موسی الرضا ازدواج نمود و صاحب یک فرزند به نام محمدعلی موسی الرضا متولد سال ١٣٠١ گردید. محمدعلی در دوسالگی بر اثر آبله بینایی خود را از دست داد. وی بعدها به کسوت روحانیت درآمد و به شغل وکالت در دادگستری مشغول شد.

٤ – مرحوم حاج محمد حسن قندی

image

ايشان كه در سال ١٢٧٨ خورشيدي در تهران به دنیا آمدند، به شغل سقط فروشی (عطاری) و تجارت چای ، قندو شکر و روغن و برنج اشتغال داشتند. حاج محمد حسن در سال ١٣٠٤ با خانم فاطمه بنکدار شیرازی متولد ١٢٩٠ به مهریه یکصد و پنجاه تومان ازدواج نمودند. حاصل این ازدواج پنج پسر و هشت دختر به شرح زیر می باشد:

 • خانم کبری (ملک زمان) قندی
 • آقای محسن قندی
 • آقای محمود قندی
 • خانم زهرا قندی
 • آقای احمد قندی
 • آقای محمد جواد قندی
 • خانم طاهره قندی (در نوزادي فوت مينمايد)
 • خانم طاهره قندی
 • خانم منصوره قندی
 • خانم خدیجه (فرحناز) قندی
 • خانم شمس الملوک (مهری) قندی
 • خانم رقیه (پروین) قندی
 • آقای علی قندی
٥ – مرحوم حاج مهدی قندی

حاج مهدي قندي

 مرحوم حاج مهدي قندي كه متولد ١٢٨٠ خورشيدي بودند با خانم عفت حاجي خان ميرزاي صراف ازدواج نموده بودند و حاصل اين پيوند هفت فرزند بشرح زير است:

  • خانم فاطمه (مهين) قندي
  • آقاي رضا قندي
  • خانم معصومه (شهين) قندي
  • آقاي جواد قندي
  • خانم زهرا (زرين) قندي
  • آقاي كاظم قندي
  • خانم نرگس (نسرين) قندي
 •  

 خاطرات و مطالبي كه در باره حاجيه عاليه و همچنين در باره فرزندان، نوادگان ايشان توسط اقوام محترم بيان شده است؛ در بخش “خاطرات” همين سايت ثبت گرديده و تحت نام ايشان قابل مشاهده است.

 

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد هر عكس لطفا به آن بخش از سايت مراجعه فرمائيد.

فرزندان ذكور حاجيه عاليه همراه چند تن از اقوام

 

فرزندان ذكور و تعدادي از نوادگان همراه مرحوم حاج عباسعلي قندي و آقاي علي قندي (همشيره زاده و نوه همشيره)