ل – مرحومه حاجیه زهرا خانم قندی

مرحومه مغفوره زهرا خانم قندي دوازدهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي هستند.

تولد:

براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:
” تولد زهرا در٤ رجب ١٣٣٨ ”
لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تاريخ دقيق تولد مرحومه مغفوره زهرا خانم قندي روز چهارم فروردين ١٢٩٩ خورشيدي ميباشد.

زمان تولد ايشان (١٢٩٩/١/٤)  بيش از يكصد سال قبل و در زمان سلطنت احمد شاه، هفتمين و آخرين شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

ايشان با مرحوم فتحعلي طاهري نخست متولد سال ١٢٧٨ خورشيدي ازدواج نمودند.

مرحوم فتحعلي طاهري نخست

حاصل پيوند اين دو، سه پسر و سه دختر است. محل زندگی ايشان در تهران میدان شاه سابق (قیام) کوچه شترداران کوچه حمام حاج اسمعیل نوری مقابل منزل معصومه خانم قندي (خانم خانما) بود.
آن مرحومه بسيار خوشرو و با نشاط بودند ولي متاسفانه  قبل از فوت، داغ فرزند دلبندشان (همراه با عروسشان و نوه شان) را در يك سانحه هوائي ديدند. حادثه دلخراش سقوط هلكوپتر مرحوم احمد طاهري در بازگشت از ماموريت اداري، مرحومه زهرا خانم قندي را از درون و بيرون شكست بطوريكه لبخند هميشگي او ديگر رنگ پريده بود .

وفات:

ايشان در تاريخ دهم دي ماه سال ١٣٦٤ خورشيدي در سن شصت و پنج سالگي فوت نمودند و در قطعه ٩٦ “بهشت زهرا” تهران بخاك سپرده شدند. همسرشان، مرحوم حاج فتحعلي طاهري نخست نيز در تاريخ ١٢ خرداد ماه سال ١٣٥١ دعوت حق را لبيك گفتند. مزار ايشان در “باغ رضوان” در شهر قم است.

 

فرزندان و نوادگان مرحومه زهرا خانم قندي:

فرزندان مرحومه زهرا خانم قندي بترتيب آقايان منوچهر، قاسم و احمد طاهري نخست و خانم ها شهره، شيرين و اختر طاهري نخست ميباشند.

image

٥ تن از فرزندان مرحومه زهرا خانم قندي در يك قاب
(از چپ: خانم شيرين طاهري نخست، آقاي منوچهر طاهري نخست، خانم شهره طاهري نخست، خانم اختر طاهري نخست و آقاي قاسم طاهري نخست)

الف: آقاي منوچهر طاهري نخست

 

ايشان كه متولد ١٦ فروردين سال … هستند؛ باخانم ایران ظریفی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج یک دختر بنام تینا است. چند سال پیش همسرشان فوت نمودند وچون درآمستردام زندگی میکردند درهمانجا بخاک سپرده شدند. درحال حاضر ايشان و دخترشان مقيم هلند میباشند.

١-خانم تینا طاهری نخست

ايشان با آقاي رضا جليلي ازدواج نموده اند و داراي یک پسر ميباشد:
 آقاي اشکان جليلي

ب: آقاي قاسم طاهري نخست

  

ایشان كه متولد … هستند؛ در تاريخ ٤ تير ١٣٥٠ باخانم عفت (شیلا) معین درباری متولد ٤ فروردين ماه سال … ازدواج نموده اند. حاصل این ازدواج چهار فرزند (دو دختر و دو پسر) میباشد.

١-خانم آویتا طاهري نخست

ايشان كه متولد ١٠ فروردين ماه سال … هستند؛ درسال ١٣٧٤ با آقاي امید احمدیه ازدواج نمودند و داراي دو فرزند ميباشند:
 خانم درسا احمديه
 دنیل احمديه

٢- خانم آنیتا طاهري نخست

ايشان كه متولد ٢٥ فروردين ماه سال … هستند؛ با آقای امیرحسن حاجی محمد درسال ١٣٨٠ ازدواج نمودند که ثمره آن وصلت یک پسر است:
 آقاي آرشام حاجي محمد متولد ٣١ فروردين سال …

٣- أقاي آرين طاهري نخست

ايشان كه متولد ٢٥ ارديبهشت ماه سال …. هستند با خانم فرناز تفنگچی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج یک پسر ميباشد:
 آقاي هیربد طاهري نخست

٤- آقاي آرمين طاهري نخست

كه با خانم سارا محبی ازدواج کرده اند.

ج: مرحوم احمد طاهري نخست

image
ايشان متاسفانه در ٢٩ دی ١٣٥٤ درحين مراجعت از بوشهر باهمسرشان خانم طاهره (فيروزه) فاطمي و تنها فرزندشان بنام فرداد طاهري نخست، همگی به لقاء الله پیوستند و در صحن مصلای حضرت عبدالعظیم حسنی بشماره ١٣٤٥ بخاك سپرده شدند.
شرح كامل فعاليت نظامي ايشان در بخش مفاخر نظامي همين سايت آمده است.

د: خانم شهره طاهري نخست

ايشان با آقای احمد شیخ اوليا لواساني ازدواج نموده اند که ثمره این ازدواج یک دختر و یک  پسر ميباشد. این خانواده مقيم هلند هستند

١-خانم شراره شيخ اوليا لواساني

كه با آقاي رون سينگر ازدواج نموده اند و داراي یک پسر ميباشد
 آقاي الوين سينگر

٢-آقاي فرداد شيخ اوليا لواساني

كه با خانم هوليا اوراك ازدواج نموده اند و داراي یک پسر ميباشد
 آقاي كيان شيخ اوليا لواساني

ه: خانم شيرين طاهري نخست

    

ایشان با آقای لطف اله عشیری مزدی ازدواج نمودند. ثمره این ازدواج یک دختر ویک پسر است.  در حال حاضر اين خانواده نيز درهلند زندگی میکنند.

١- خانم فائزه عشيري مزدي

   

خانم فائزه عشيري مزدي با آقاي دريك هلينگز ازدواج نموده اند. این دو داراي دو فرزند بنام هاي آقاي تايلر هلينگز و خانم هيلي هلينگز ميباشد.

    

 

٢ – آقاي فربد عشيري مزدي

   

 

آقاي فربد عشيري مزدي با خانم شيرين مرادي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي بنيامين عشيري مزدي ميباشد.

و: خانم اختر طاهري نخست

    

ايشان باآقای مجید خالقی ازدواج نموده اند وحاصل این ازدواج یک دختر و يك پسر میباشد که این عزیزان هم در هلند زندگی میکنند.

١-خانم ارغوان خالقي
٢-آقاي آبتین خالقي

 

كد هاي فاميلي:

کدهای فامیلی خانواده حاجیه زهرا قندی