تیمسار ناصر قندی

تیمسار ناصر قندی فرزند حاج محمدابراهیم قندی ، نوه حاج محمدکاظم قندی و نتیجه حاج محمدموسی تاجر طهرانی می باشند . وی در سال ١٣١٧ در تهران به دنیا آمده است. پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده افسری شد و در رسته توپخانه در نیروی زمینی به خدمت پرداخت . در دوران جنگ تحمیلی با عراق مدت های مدید در جبهه ها مشغول دفاع از میهن بودند و در این راه بارها مورد اصابت ترکش و گلوله قرار گرفتند و ضمن نائل شدن به درجه جانبازی، با درجه تیمساری بازنشسته گردیده اند.