استاد محمد سلحشور

استاد محمد سلحشور
استاد محمد سلحشور

استاد محمد سلحشور كه از مفاخر عرصه فرهنگ  و هنر ايران  زمين ميباشند، داماد يكي از نتيجه هاي حاج محمد موسي تاجر طهراني مي باشند.

استاد، همسر خانم سرور اعظم  رضايي هستند. خانم سرور اعظم رضايي فرزند خانم كبري (ملك زمان) قندي مي باشند (خانم كبري قندي، فرزند حاج محمد حسن قندي است كه نتيجه حاج محمد موسي تاجر طهراني مي شوند). استاد محمد سلحشور همچنين پسر خاله مادر همسر خود و يا به عبارتي خواهر زاده خانم فاطمه بنكدار (همسر حاج محمد حسن قندي) هستند.

زندگی نامه

آقاي محمد سلحشور در نهم بهمن سال ۱۳۱۱ در تهران به‌ دنیا آمدند. از سال ١٣٢٩ خورشيدي خوشنویسی را نزد استاد حسن زرین خط شروع کردند و سپس از محضر استاد سیدحسین میرخانی و استاد علی‌ اکبر کاوه سود جستند.

وي در سال ۱۳۳۳ خوشنویسی کتاب‌ های درسی دوم و سوم دبستان را و در سال ۱۳۶۲ خوشنویسی کتاب‌ های سوم و چهارم دبیرستان را انجام دادند. ايشان همچنين ۳۰ کتاب درسی کشور افغانستان را نیز نگارش كرده اند.

ايشان درسال ۱۳۶۴ دکترای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند. وی در حدود ده‌ هزار صفحه را خوشنویسی کرده اند که از میان آثارشان، نوشته‌ های زیر را می‌ توان نام برد:

آقاي محمد سلحشور از اساتيد برجسته هنر خوشنويسي و از زمره نام آوران اين هنر ميباشند. ايشان مدتي نماينده ايران دريونسكو و در حال حاضراستاد ممتاز خوشنويسي ويكي ازمفاخر ايران زمين هستند كه درسال ١٣٨٨ خورشيدي به عنوان چهره ماندگار عرصه فرهنگ معرفي شدند.

استاد، تاکنون آثارشان را در نمایشگاه‌های متعددی در فرانسه، انگلستان، پاکستان، هندوستان، کویت، الجزایر، امارات و… به نمایش گذاشته اند و بارها مورد تقدیر و ستایش مراکز معتبر هنری قرار گرفته اند.

انتشارات آتليه هنر به مديريت ايشان است  و كتب نفيس با كاغذ گلاسه وچاپ حداقل ٤ رنگ… مانند شاهنامه، ديوان كامل حافظ شيرازي، ديوان بابا طاهر، مولانا، پنج  گنج  نظامي، خيام، عطار نيشابوري، مناجات اميرالمومنين، گلستان و بوستان سعدي…. و آثار بيشتر شعرائ قديم از كارهاي ايشان ميباشد.

image

در حال حاضر، آقاي محمد سلحشور رئيس انجمن خوشنويسان كشور ميباشند. ايشان همچنين رئيس هيئت تشخيص انجمن خوشنويسان كشور و عضو شوراي تشخيص استادي خوشنويسي نيز مي باشند.

چند نمونه از آثار استاد

image 2image

imageimage 3

  فیلم معرفی هنر خوشنویسی استاد سلحشور