عضویت در سایت

جهت مشاهده تمامی اطلاعات سایت، ابتدا می بایست عضو سایت شوید. با عضویت در سایت شما می توانید به بخش های اخبار خانوادگی، آلبوم تصاویر، فایل اشخاص و مشارکت در گفتگوهای سایت دسترسی پیدا کنید. پس از ثبت نام اطلاعات شما توسط مدیر سایت بررسی و عضویت شما فعال می گردد. پس از فعال شدن عضویت ، می توانید از همه امکانات سایت بازدید کرده یا استفاده نمایید.

ثبت نام

مروری بر اتفاقات گذشته