مرحومه مغفوره زهرا خانم قندي دوازدهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي هستند.

تولد:

براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:
” تولد زهرا در٤ رجب ١٣٣٨ ”
لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تاريخ دقيق تولد مرحومه مغفوره زهرا خانم قندي روز چهارم فروردين ١٢٩٩ خورشيدي ميباشد.

زمان تولد ايشان (١٢٩٩/١/٤)  بيش از يكصد سال قبل و در زمان سلطنت احمد شاه، هفتمين و آخرين شاه سلسله قاجار بوده است.

شرح زندگي:

ايشان با مرحوم فتحعلي طاهري نخست متولد سال ١٢٧٨ خورشيدي ازدواج نمودند.

مرحوم مغفور فتحعلي        طاهري نخست

حاصل پيوند اين دو، سه پسر و سه دختر است. محل زندگی ايشان در تهران میدان شاه سابق (قیام) کوچه شترداران کوچه حمام حاج اسمعیل نوری مقابل منزل معصومه خانم قندي (خانم خانما) بود.
آن مرحومه بسيار خوشرو و با نشاط بودند ولي متاسفانه  قبل از فوت، داغ فرزند دلبندشان (همراه با عروسشان و نوه شان) را در يك سانحه هوائي ديدند. حادثه دلخراش سقوط هلكوپتر مرحوم احمد طاهري در بازگشت از ماموريت اداري، مرحومه زهرا خانم قندي را از درون و بيرون شكست بطوريكه لبخند هميشگي او ديگر رنگ پريده بود .

وفات:

ايشان در تاريخ دهم دي ماه سال ١٣٦٤ خورشيدي در سن شصت و پنج سالگي فوت نمودند و در قطعه ٩٦ “بهشت زهرا” تهران بخاك سپرده شدند. همسرشان، مرحوم حاج فتحعلي طاهري نخست نيز در تاريخ ١٢ خرداد ماه سال ١٣٥١ دعوت حق را لبيك گفتند. مزار ايشان در “باغ رضوان” در شهر قم است.

 

فرزندان و نوادگان مرحومه زهرا خانم قندي:

فرزندان مرحومه زهرا خانم قندي بترتيب آقايان منوچهر، قاسم و احمد طاهري نخست و خانم ها شهره، شيرين و اختر طاهري نخست ميباشند.

image

٥ تن از فرزندان مرحومه زهرا خانم قندي در يك قاب
(از چپ: خانم شيرين طاهري نخست، آقاي منوچهر طاهري نخست، خانم شهره طاهري نخست، خانم اختر طاهري نخست و آقاي قاسم طاهري نخست)

الف: آقاي منوچهر طاهري نخست

 

ايشان كه متولد ١٠ فروردين سال ١٣٢٠ هستند؛ باخانم ایران ظریفی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج یک دختر بنام تینا است. چند سال پیش همسرشان فوت نمودند وچون درآمستردام زندگی میکردند درهمانجا بخاک سپرده شدند. درحال حاضر ايشان و دخترشان مقيم هلند میباشند.

١-خانم تینا طاهری نخست

متولد ۲۹ اسفند ۱۳۵۲ هستند. ايشان با آقاي رضا جليلي ازدواج نموده اند و داراي یک پسر ميباشد. خانم تینا از آقای جلیلی جدا شده اند.


 آقاي اشکان جلیلی

ایشان با خانم مارا جلیلی ازدواج نموده اند.

 
ب: آقاي قاسم طاهري نخست

  

ایشان كه متولد ٨ آذر ١٣٢١ هستند؛ در تاريخ ٤ تير ١٣٥٠ باخانم عفت (شیلا) معین درباری متولد ٤ فروردين ماه سال … ازدواج نموده اند. حاصل این ازدواج چهار فرزند (دو دختر و دو پسر) میباشد.

١-خانم آویتا طاهري نخست

ايشان كه متولد ١٠ فروردين ماه سال … هستند؛ درسال ١٣٧٤ با آقاي امید احمدیه ازدواج نمودند و داراي دو فرزند ميباشند:
 خانم درسا احمديه
 دنیل احمديه

٢- خانم آنیتا طاهري نخست

ايشان كه متولد ٢٥ فروردين ماه سال … هستند؛ با آقای امیرحسن حاجی محمد درسال ١٣٨٠ ازدواج نمودند که ثمره آن وصلت یک پسر است:
 آقاي آرشام حاجي محمد متولد ٣١ فروردين سال …

٣- أقاي آرين طاهري نخست

ايشان كه متولد ٢٥ ارديبهشت ماه سال ١٣٦١ هستند با خانم فرناز تفنگچی ازدواج نمودند که حاصل این ازدواج یک پسر ميباشد:
 آقاي هیربد طاهري نخست

٤- آقاي آرمين طاهري نخست

كه با خانم سارا محبی ازدواج کرده اند.

ج: مرحوم احمد طاهري نخست

image
ايشان که متولد 17 مهر 1324 بودند متاسفانه در ٢٩ دی ١٣٥٤ درحين مراجعت از بوشهر باهمسرشان خانم طاهره (فيروزه) فاطمي و تنها فرزندشان بنام فرداد طاهري نخست، در حادثه سقوط هلیکوپتر همگی به لقاء الله پیوستند و در صحن مصلای حضرت عبدالعظیم حسنی بشماره ١٣٤٥ بخاك سپرده شدند.
شرح كامل فعاليت نظامي ايشان در بخش مفاخر نظامي همين سايت آمده است.

د: خانم شهره طاهري نخست

ايشان که متولد ۲۱ مهر ۱۳۲۸ هستند با آقای احمد شیخ اوليا لواساني ازدواج نموده اند که ثمره این ازدواج یک دختر و یک  پسر ميباشد. خانم شهره طاهری نخست از همسرشان جدا شده اند.  این خانواده مقيم هلند هستند.

١-خانم شراره شيخ اوليا لواساني

متولد ۷ فروردین ۱۳۴۸ كه با آقاي رون سينگر ازدواج نموده اند و داراي یک پسر ميباشد. ایشان از آقای رون جدا شده و با آقای هانس دکر ازدواج نموده اند.
 آقاي الوين سينگر

متولد ۲۰ فوریه  ۱۹۹۸ می باشند 

٢-آقاي فرداد شيخ اوليا لواساني

متولد ۱۸ مرداد ۱۳۵۶ می باشند. 

كه با خانم هوليا اوراك ازدواج نموده اند و داراي یک پسر ميباشد و از خانم هولیا جدا شده و با خانم آدینه کوثری متولد ۳۰ آوریل ۱۹۸۱ ازدواج نموده اند.
 آقاي كيان شيخ اوليا لواساني

متولد ۲۴ فوریه ۲۰۰۷ می باشند.

ه: خانم شيرين طاهري نخست

    

ایشان که متولد ۴ دی ۱۳۳۱ می باشند  با آقای لطف اله عشیری مزدی متولد ۱۶ آذر ۱۳۲۸ در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۵ ازدواج نمودند. ثمره این ازدواج یک دختر ویک پسر است.  در حال حاضر اين خانواده نيز درهلند زندگی میکنند.

١- خانم فائزه عشيري مزدي

   

خانم فائزه عشيري مزدي متولد ۲۱ خرداد ۱۳۵۸ با آقاي دريك هلينگز متولد ۶ آوریل ۱۹۷۸ در تاریخ ….  ازدواج نموده اند. این دو داراي دو فرزند بنام هاي آقاي تايلر هلينگز متولد ۱۴ فوریه ۲۰۱۸  و خانم هيلي هلينگز متولد ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ ميباشد.

    

 

٢ – آقاي فربد عشيري مزدي

   

 

آقاي فربد عشيري مزدي  متولد ۲۲ بهمن ۱۳۶۰ با خانم شيرين مرادي متولد ۲۰ مارس ۱۹۸۷ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي بنيامين عشيري مزدي متولد ۹ ژانویه ۲۰۲۰ميباشد.

و: خانم اختر طاهري نخست

       

ايشان كه متولد ١٠ تير ماه سال 1339 هستند باآقای مجید خالقی (متولد ۱۰ بهمن ۱۳۳۴) در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۵۹ ازدواج نموده اند وحاصل این ازدواج یک دختر و يك پسر میباشد که این عزیزان هم در هلند زندگی میکنند.

١-خانم ارغوان خالقي

متولد ۱۰ بهمن ۱۳۶۰ هستند. ایشان با آقای ژرژ فندرلیدن متولد ۲۰ اکتبر ۱۹۸۳  در تاریخ ۲۰۲۱ ازدواج نموده اند . دارای یک فرزند دختر هستند :

– خانم آوالی اختر فندرلیدن متولد ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ می باشند.

٢-آقاي آبتین خالقي

متولد ۱۶ مرداد ۱۳۶۹ می باشند. 

كد هاي فاميلي:

کدهای فامیلی خانواده حاجیه زهرا قندی