نصرالله تهراني

همسر صاحب سلطان قندي
داماد حاج محمد كاظم قندي

دیدگاهتان را بنویسید